Dla sprzedawcy

Najważniejsze informacje dla sprzedawców paliwa gazowego - portal eBOK, wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego sieciami PSG, standardy i regulacje rynkowe.
Dwóch elegancko ubranych mężczyzn siedzi przy stole i ogląda dokument, na stole leżą dokumenty, okulary, długopis

Portal eBOK

Zachęcamy do skorzystania z usługi Portalu eBOK przeznaczonego dla Odbiorców Komercyjnych oraz Sprzedawców paliw gazowych, którzy zawarli z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Umowę o Świadczenie Usługi Dystrybucyjnej.
Portal eBok dla Sprzedawcy Dodatkowe informacje i materiały szkoleniowe
Wizerunek mężczyzny w garniturze z notatnikiem i długopisem w rękach, w tle nałożony obraz zakładu przemysłowego nocą

Taryfa

Aktualna taryfa

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.52.2021.AIK z dnia 17 grudnia 2021 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Taryfa Nr 10 została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa Gazowe nr 111(2512)/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.43.2022.KGa z dnia 17 sierpnia 2022 r. została zatwierdzona „Zmiana Taryfy Nr 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Zmiana Taryfy Nr 10 została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa Gazowe nr 84/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. Zmiana taryfy obowiązuje od 1 września 2022 r.

Zobacz archiwalne taryfy

Umowa dystrybucyjna

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Umów dystrybucyjnych dla ZUD będącego oraz niebędącego odbiorcą końcowym, a także z treścią Międzyoperatorskiej Umowy Dystrybucyjnej.
Dowiedz się więcej
Dwóch mężczyzn w garniturach ogląda umowę trzymaną w ręce, w drugiej ręce długopis

Standardy i regulacje rynkowe

FAQ

Zobacz
Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące zagadnień związanych m.in. z komunikacją systemową, serwerem SFTP, zmianą sprzedawcy, szacowaniem zużycia, odczytami i taryfami.

Współpraca ze spółkami energetycznymi

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza przedsiębiorstwa posiadające koncesję lub promesę koncesji na obrót paliwami gazowymi do współpracy w zakresie rozwoju systemu gazowego na obszarze działania Spółki. Celem współpracy jest wymiana pomiędzy Stronami porozumienia informacji umożliwiających optymalne określenie kierunków rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej oraz rozwoju rynku gazu na terenie działania Spółki.
Pliki do pobrania
Mężczyzna w garniturze z tabletem i rysikiem w ręce, w tle prześwituje zakład przemysłowy
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform