Dla sprzedawcy

Najważniejsze informacje dla sprzedawców paliwa gazowego - portal eBOK, wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego sieciami PSG, standardy i regulacje rynkowe.
Dwóch elegancko ubranych mężczyzn siedzi przy stole i ogląda dokument, na stole leżą dokumenty, okulary, długopis

Portal eBOK

Zachęcamy do skorzystania z usługi Portalu eBOK przeznaczonego dla Odbiorców Komercyjnych oraz Sprzedawców paliw gazowych, którzy zawarli z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Umowę o Świadczenie Usługi Dystrybucyjnej.
Portal eBok dla Sprzedawcy Dodatkowe informacje i materiały szkoleniowe
Wizerunek mężczyzny w garniturze z notatnikiem i długopisem w rękach, w tle nałożony obraz zakładu przemysłowego nocą

Taryfa

Aktualna taryfa

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.65.2022.KGa z dnia 17 grudnia 2022 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 11 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Przedmiotowa taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” Nr 138 (2655) z dnia 17 grudnia br. Nowa taryfa weszła do stosowania z dniem 1 stycznia 2023 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.65.2022.KGa z dnia 2 stycznia 2023 r.  została zatwierdzona „Zmiana Taryfy Nr 11 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Przedmiotowa zmiana taryfy została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” Nr 2(2666) z dnia 2 stycznia 2023 r. i dotyczy wyłącznie dostosowania tekstu Taryfy nr 11 do zapisów ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) tj. obowiązku zamieszczenia w taryfie na 2023 r. stawek opłat dystrybucyjnych, uwzględnionych w ostatniej taryfie stosowanej w 2022 r. dla odbiorców o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne. Jednocześnie publikujemy również tekst jednolity Taryfy nr 11.

Zobacz archiwalne taryfy

Umowa dystrybucyjna

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Umów dystrybucyjnych dla ZUD będącego oraz niebędącego odbiorcą końcowym, a także z treścią Międzyoperatorskiej Umowy Dystrybucyjnej.
Dowiedz się więcej
Dwóch mężczyzn w garniturach ogląda umowę trzymaną w ręce, w drugiej ręce długopis

Standardy i regulacje rynkowe

FAQ

Zobacz
Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące zagadnień związanych m.in. z komunikacją systemową, serwerem SFTP, zmianą sprzedawcy, szacowaniem zużycia, odczytami i taryfami.

Współpraca ze spółkami energetycznymi

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza przedsiębiorstwa posiadające koncesję lub promesę koncesji na obrót paliwami gazowymi do współpracy w zakresie rozwoju systemu gazowego na obszarze działania Spółki. Celem współpracy jest wymiana pomiędzy Stronami porozumienia informacji umożliwiających optymalne określenie kierunków rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej oraz rozwoju rynku gazu na terenie działania Spółki.
Pliki do pobrania
Mężczyzna w garniturze z tabletem i rysikiem w ręce, w tle prześwituje zakład przemysłowy
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform