Spotkania z dostawcami

Pragnąc kontynuować utrzymanie na najwyższym poziomie relacji z Dostawcami współpracującymi z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. oraz nawiązać relacje biznesowe z Dostawcami zainteresowanymi przyszłą współpracą, PSG planuje zorganizować w 2023 roku cykl spotkań.
Uścisk dłoni dwóch mężczyzn w pomieszczeniu biurowym, zbliżenie na dłonie, odblaski światła w tle
Spotkania poświęcone będą dotychczasowej realizacji procesu zakupowego w PSG, przedstawieniu nadchodzących zmian do procedur wydatkowych i przetargowych oraz realizacji procesu zaopatrzeniowego i magazynowego uwzględnieniem Ogólnych Warunków Dostaw (OWD) obowiązujących w Spółce.

PSG planuje wstępnie organizację spotkań czterech miastach, które są jednocześnie siedzibami Oddziałów Zakładów Gazowniczych tj. w Warszawie, Zabrzu, Poznaniu oraz Gdańsku

Realizacja spotkań uzależniona jest od zgłoszonych tematów oraz liczby zgłoszeń uczestników. 

Zastrzegamy sobie jednocześnie odwołanie spotkania/spotkań lub zmianę terminów.

Do zgłoszenia uczestnictwa w Spotkaniu niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj: ANKIETA + FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Znajduje się tam także ankieta, która służy do celów informacyjnych. Udzielone przez Państwa odpowiedzi umożliwią nam poznanie Państwa opinii, uwag i sugestii na temat obecnej współpracy z PSG, jak również oczekiwań tych z Państwa, którzy chcą podjąć z nami współpracę, zachęcamy do jej wypełnienia.

Ponieważ realizacja spotkań uzależniona jest od tematów (zachęcamy do udziału w ankiecie) oraz liczby zgłoszonych uczestników, potwierdzenie realizacji (i szczegółowy termin) wraz z programem spotkania zostaną przekazane do Państwa, którzy zgłoszą chęć udziału, na 2 tygodnie przed terminem spotkań na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu oraz opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce Dla Kontrahenta.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform