Spotkania z Dostawcami

Szanowni Państwo,

Pragnąc kontynuować utrzymanie na najwyższym poziomie relacji z Dostawcami współpracującymi oraz nawiązać relacje biznesowe z Dostawcami zainteresowanymi przyszłą współpracą PSG organizuje cykl spotkań w bieżącym roku.

Celem spotkań jest przedstawienie procesu zakupowego z uwzględnieniem procedur wydatkowych i przetargowych oraz Ogólnych Warunków Dostaw (OWD) obowiązujących w Spółce.

Spotkania organizowane były w czterech miastach Polski, które jednocześnie są siedzibami Oddziałów Zakładów Gazowniczych tj. w Warszawie, Zabrzu, Gdańsku oraz Poznaniu.

W związku z zainteresowaniem kontynowania wydarzenia informujemy, że organizujemy dla Państwa dodatkowe spotkanie w Krakowie w dniu 29.10.2019 r.

Szczegółowy program spotkania w Krakowie znajduje się poniżej.

W celu zgłoszenia należy pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy podany w pobranym pliku.

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety, która służy jedynie do celów informacyjnych. Udzielone przez Państwa odpowiedzi umożliwią nam poznanie Państwa opinii, uwag i sugestii na temat obecnej współpracy z PSG, jak również oczekiwań tych z Państwa, którzy chcą podjąć z nami współpracę.