Spotkania z Dostawcami

Szanowni Państwo,

Pragnąc kontynuować utrzymanie na najwyższym poziomie relacji z Dostawcami współpracującymi oraz nawiązać relacje biznesowe z Dostawcami zainteresowanymi przyszłą współpracą PSG organizuje cykl spotkań w bieżącym roku.

Celem spotkań jest przedstawienie procesu zakupowego z uwzględnieniem procedur wydatkowych i przetargowych oraz Ogólnych Warunków Dostaw (OWD) obowiązujących w Spółce.

Spotkania organizowane są w czterech miastach Polski, które jednocześnie są siedzibami Oddziałów Zakładów Gazowniczych tj. w Warszawie, Zabrzu, Gdańsku oraz Poznaniu.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Warszawie w drugiej połowie maja 2019 r., kolejne w Zabrzu w drugiej połowie czerwca 2019 r.

Informujemy, że odbędą się jeszcze dwa spotkania w Gdańsku w terminie 26.09.2019 r. oraz w Poznaniu w terminie 27.09.2019 r.

Poniżej znajdziecie Państwo do pobrania formularz zgłoszeniowy oraz ankietę. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy podany w pobranym pliku.

Ankieta służy jedynie do celów informacyjnych. Udzielone przez Państwa odpowiedzi umożliwią nam poznanie Państwa opinii, uwag i sugestii na temat obecnej współpracy z PSG, jak również  oczekiwań tych z Państwa, którzy chcą podjąć z nami współpracę, zachęcamy do jej wypełnienia.

Szczegółowy program spotkań zostanie zamieszczony na 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem.