Spotkania z Dostawcami

Szanowni Państwo,

Pragnąc kontynuować utrzymanie na najwyższym poziomie relacji z Dostawcami współpracującymi oraz nawiązać relacje biznesowe z Dostawcami zainteresowanymi przyszłą współpracą PSG zamierza zorganizować cykl spotkań w bieżącym roku.

Celem spotkań będzie przedstawienie procesu zakupowego z uwzględnieniem procedur wydatkowych i przetargowych oraz Ogólnych Warunków Dostaw (OWD) obowiązujących w Spółce.

Spotkania organizowane będą w czterech miastach Polski, które jednocześnie są siedzibami Oddziałów Zakładów Gazowniczych  tj. w Warszawie, Zabrzu, Poznaniu oraz Gdańsku.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Warszawie w drugiej połowie maja 2019 r., następne planowane są odpowiednio: Zabrze – czerwiec, Poznań – I połowa września, Gdańsk – II połowa września.

Termin oraz szczegółowy program spotkań będą zamieszczone na 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem.

Poniżej znajdziecie Państwo do pobrania formularz zgłoszeniowy oraz ankietę.

Ankieta służy jedynie do celów informacyjnych. Udzielone przez Państwa odpowiedzi umożliwią nam poznanie Państwa opinii, uwag i sugestii na temat obecnej współpracy z PSG, jak również  oczekiwań tych z Państwa, którzy chcą podjąć z nami współpracę, zachęcamy do jej wypełnienia.