Fundusze unijne

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. traktuje pozyskiwanie unijnego dofinansowania, jako wyzwanie strategiczne umożliwiające wdrażanie projektów w różnych obszarach swojego działania, których realizacja bez wsparcia w postaci dotacji nie byłaby możliwa. Spółka aktywnie pozyskuje środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (http://www.pois.gov.pl/) i Regionalnych Programów Operacyjnych na projekty budowy i przebudowy gazociągów oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (http://www.efs.gov.pl/) na projekty ukierunkowane na rozwój zasobów ludzkich oraz budowanie zaplecza kadrowego.

W sekcji tej znajdą Państwo informacje na temat projektów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. realizowanych przy współfinansowaniu funduszy europejskich.