DLA SPRZEDAWCY • 24 sierpnia 2023

Rozpoczęcie testów dot. wymiany danych pomiarowych dla ZUD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że od 01.09.2023 rozpoczyna testy w zakresie nowej metody wymiany komunikatów w zakresie operatywnych danych pomiarowych przygotowanej dla ZUD przekazywanych drogą system-system.