Informacja dotycząca zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR)

Informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z art. 261a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.).
Fragment stacji gazowej, żółta rura o dużej średnicy na tle zachodzącego słońca
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie posiada trzy instalacje, które zakwalifikowane zostały do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
1. Oznaczenie prowadzącego instalację - ZZR.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w składzie zgodnym z KRS.

Dane firmy:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
REGON: 142739519
NIP: 5252496411
KRS: 0000374001
Tel.: +48 22 363 71 00
e-mail: [email protected]

Adres instalacji - ZZR:

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

Kierujący instalacją - ZZR:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 675 68 00

Kierownik  Działu Stacji i Sieci Gazowych
Tel. 85 664 59 10


2. Kwalifikacja instalacji - ZZR.

Stacja regazyfikacji LNG zlokalizowana w Białymstoku przy ul. Sosabowskiego 24 ze względu na ilość magazynowanej substancji niebezpiecznej została zakwalifikowana do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Stacja podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Zgodnie z art. 250 i 251 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 r., poz. 2556 ze zm.), PSG dokonała zgłoszenia i przekazała program zapobiegania awariom właściwym organom: Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.


3. Opis działalności zakładu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Dział Stacji i Sieci Gazowych odpowiada  za prawidłową i bezpieczną eksploatację stacji regazyfikacji LNG, z której gaz ziemny dostarczany jest siecią dystrybucyjną do klientów indywidualnych i zawodowych.

Główny obiekt technologiczny na stacji regazyfikacji LNG składa się ze zbiorników do magazynowania skroplonego gazu ziemnego, instalacji do jego regazyfikacji oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i nawanialnii.

Przeznaczenie obiektu jest następujące:
 • magazynowanie LNG,
 • regazyfikacja LNG,
 • redukcja ciśnienia gazu wraz z systemem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wylotowego
 • pomiar objętości gazu przepływającego przez stację,
 • nawonienie gazu tetrahydrotiofenem (THT) – w celu nadania charakterystycznego zapachu, dla podwyższenia bezpieczeństwa rozprowadzania gazu siecią dystrybucyjną.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Nazwa: Gaz ziemny skroplony – LNG (Liquefied Natural Gas)
Numer CAS: 95046-41-6
Substancja jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
Łatwopalny gaz ciekły, kategoria 1 (H220)
Gaz pod ciśnieniem – Gaz skroplony schłodzony (H281)

Szczegółowy opis gazu LNG zawarty jest w Karcie Charakterystyki.


5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, opisany w Programie Zapobiegania Awariom.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku jest przygotowany do jego stosowania. Na terenie  stacji organizowane są dla załogi ćwiczenia w zakresie przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych, z udziałem m.in. straży pożarnej.

Zależnie od przebiegu zdarzeń inicjatorem akcji ratowniczej może być:
 • Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
 • Lokalne Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • Centralna Dyspozycja Gazu (CDG) / Zakładowa Dyspozycja Gazu (ZDG);
 • Pogotowie Gazowe;
 • Kierownik Działu Stacji i Sieci Gazowych.
1. Oznaczenie prowadzącego instalację - ZZR.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w składzie zgodnym z KRS.

Dane firmy:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
REGON: 142739519
NIP: 5252496411
KRS: 0000374001
Tel.: +48 22 363 71 00
e-mail: [email protected]

Adres instalacji - ZZR:

ul. Ekologiczna działka nr ew. 2032/4, 19-200 Grajewo

Kierujący instalacją - ZZR:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 675 68 00

Kierownik  Działu Stacji i Sieci Gazowych
Tel. 85 664 59 10


2. Kwalifikacja instalacji - ZZR.

Stacja regazyfikacji LNG zlokalizowana w Grajewie przy ul. Ekologicznej ze względu na ilość magazynowanej substancji niebezpiecznej została zakwalifikowana do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Stacja podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Zgodnie z art. 250 i 251 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 r., poz. 2556 ze zm.), PSG dokonała zgłoszenia i przekazała program zapobiegania awariom właściwym organom: Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.


3. Opis działalności zakładu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Dział Stacji i Sieci Gazowych odpowiada  za prawidłową i bezpieczną eksploatację stacji regazyfikacji LNG, z której gaz ziemny dostarczany jest siecią dystrybucyjną do klientów indywidualnych i zawodowych.

Główny obiekt technologiczny na stacji regazyfikacji LNG składa się ze zbiorników do magazynowania skroplonego gazu ziemnego, instalacji do jego regazyfikacji oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i nawanialnii.

Przeznaczenie obiektu jest następujące:
 • magazynowanie LNG,
 • regazyfikacja LNG,
 • redukcja ciśnienia gazu wraz z systemem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wylotowego
 • pomiar objętości gazu przepływającego przez stację,
 • nawonienie gazu tetrahydrotiofenem (THT) – w celu nadania charakterystycznego zapachu, dla podwyższenia bezpieczeństwa rozprowadzania gazu siecią dystrybucyjną.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Nazwa: Gaz ziemny skroplony – LNG (Liquefied Natural Gas)
Numer CAS: 95046-41-6
Substancja jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
Łatwopalny gaz ciekły, kategoria 1 (H220)
Gaz pod ciśnieniem – Gaz skroplony schłodzony (H281)

Szczegółowy opis gazu LNG zawarty jest w Karcie Charakterystyki.


5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, opisany w Programie Zapobiegania Awariom.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku jest przygotowany do jego stosowania. Na terenie  stacji organizowane są dla załogi ćwiczenia w zakresie przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych, z udziałem m.in. straży pożarnej.

Zależnie od przebiegu zdarzeń inicjatorem akcji ratowniczej może być:
 • Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
 • Lokalne Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • Centralna Dyspozycja Gazu (CDG) / Zakładowa Dyspozycja Gazu (ZDG);
 • Pogotowie Gazowe;
 • Kierownik Działu Stacji i Sieci Gazowych.
1. Oznaczenie prowadzącego Instalację - ZZR.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w składzie zgodnym z KRS.

Dane firmy:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
REGON: 142739519
NIP: 5252496411
KRS: 0000374001
Tel.: +48 22 363 71 00
e-mail: [email protected]

Adres instalacji - ZZR:

ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

Kierujący instalacją - ZZR:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00

Kierownik  Działu Stacji i Sieci Gazowych
tel. 89 538 31 45


2. Kwalifikacja instalacji - ZZR.

Stacja regazyfikacji LNG zlokalizowana w Ełku, przy ul. Sportowej 1, ze względu na ilość magazynowanej substancji niebezpiecznej, została zakwalifikowana do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  Stacja podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Zgodnie z art. 250 i 251 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 r., poz. 2256 ze zm.) PSG dokonała zgłoszenia i przekazała program zapobiegania awariom właściwym organom: Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.


3. Opis działalności zakładu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, Dział Stacji i Sieci Gazowych odpowiada za prawidłową i bezpieczną eksploatację stacji regazyfikacji LNG, z której gaz ziemny dostarczany jest siecią dystrybucyjną do klientów indywidualnych i zawodowych.

Główny obiekt technologiczny na stacji regazyfikacji LNG składa się ze zbiorników do magazynowania skroplonego gazu ziemnego, instalacji do jego regazyfikacji oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i nawanialnii. Przeznaczenie obiektu jest następujące:
 • magazynowanie LNG – skroplonego gazu ziemnego,
 • regazyfikacja LNG,
 • pomiar objętości przepływającego gazu przez stację,
 • redukcja ciśnienia gazu wraz z systemem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wylotowego,
 • nawonienie gazu tetrahydrotiofenem (THT) – w celu nadania charakterystycznego zapachu gazu, dla podwyższenia bezpieczeństwa rozprowadzania gazu siecią dystrybucyjną.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Nazwa: Gaz ziemny skroplony – LNG (Liquefied Natural Gas)
Numer CAS: 95046-41-6
Substancja jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
Łatwopalny gaz ciekły, kategoria 1 (H220)
Gaz pod ciśnieniem – Gaz skroplony schłodzony (H281)

Szczegółowy opis gazu LNG zawarty jest w Karcie Charakterystyki.


5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, opisany w Programie Zapobiegania Awariom.

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie jest przygotowany do jego stosowania. Na terenie stacji organizowane są dla załogi ćwiczenia w zakresie przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych (z udziałem m.in. straży pożarnej) oraz przepompowania gazu płynnego z uszkodzonego zbiornika.

Zależnie od przebiegu zdarzeń inicjatorem akcji ratowniczej może być:
 • Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ełku;
 • Lokalne Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • Centralna Dyspozycja Gazu (CDG)/ Zakładowa Dyspozycja Gazu (ZDG);
 • Pogotowie Gazowe;
 • Kierownik Działu Stacji i Sieci Gazowych.