Mapa ORCS i jakość gazu

Manometr tarczowy wraz z pozostałym elementami stacji gazowej w tle
Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2014 r. nastąpiła zmiana jednostek rozliczeniowych za dystrybucję paliw gazowych. Rozliczenia między Polską Spółką Gazownictwa a sprzedawcami gazu (ZUD) za transportowane przez PSG paliwa gazowe odbywać się teraz będą w jednostkach energii (kWh), a nie jak dotychczas w jednostkach objętości (m³).

Obowiązek prowadzenia rozliczeń w jednostkach energii wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi i odbywać się będzie w oparciu o aktualną Taryfę PSG, zatwierdzoną przez Prezesa URE.

Wprowadzenie nowej jednostki rozliczeniowej nie wiąże się ze zmianą kalibracji ani wymianą urządzeń pomiarowych (gazomierzy).

Od dnia 1 sierpnia 2014 roku rozliczenia za dostarczony gaz oraz świadczone usługi przesyłania, dystrybucji i magazynowania obowiązkowo są prowadzone w jednostkach energii (kWh).

W związku z powyższym, zgodnie z IRiESD, w plikach do pobrania poniżej publikujemy wyznaczone obszary rozliczeniowe ciepła spalania (ORCS) oraz przypisane do nich miesięczne średnie wartości ciepła spalania. Dodatkowo, aby umożliwić Państwu zlokalizowanie gazomierza w poszczególnych Obszarach Rozliczeniowych Ciepła Spalania, publikujemy również wyszukiwarkę „ORCS terytorialnie”.

Od dnia 01.10.2020 r. dostępna jest Mapa ORCS, na której można zapoznać się z przypisaniem miejscowości oraz wartościami Ciepła spalania w ORCS.W celu uzyskania dodatkowej pomocy dotyczącej Mapy prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Przejdź na Mapę ORCS