Metoda prognozowania ilości odbieranych przez użytkownika sieci

Spotkanie biznesowe, trzy osoby siedzące przy stole, jedna z osób wskazuje palcem na wykresy na tablecie, na stole leżą dokumenty z wykresami
W związku z zakończeniem procesu konsultacji „Metody prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci” Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jako wyznaczony przez Prezesa URE podmiot odpowiedzialny za prognozowanie, realizując postanowienia Art. 9cb. ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 tj. ze zm.), publikuje wyniki konsultacji z użytkownikami sieci łącznie ze stanowiskiem PSG odnoszącym się do otrzymanych uwag. 

Uwagi, uznane za zasadne zostały ujęte w nowej wersji dokumentu „Metody prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jako wyznaczony przez Prezesa URE podmiot odpowiedzialny za prognozowanie, realizując postanowienia Art. 9cb. ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 tj. ze zm.), publikuje do konsultacji z użytkownikami systemu „Metodę prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”.

Proces konsultacji zakończył się 11 sierpnia 2021 r.
Sprawozdanie Podmiotu Odpowiedzialnego za Prognozowanie w sprawie dokładności prognoz mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci.

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. publikuje Sprawozdanie w sprawie dokładności prognoz mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci. Sprawozdanie obejmuje okres wrzesień 2018 – sierpień 2020 r. Sprawozdanie zawiera podsumowanie procesu wyznaczenia PSG Podmiotem Odpowiedzialnym za Prognozowanie, opis metodologii prognozowania, ocenę wyników prognozowania oraz plany na przyszłość.

Pytania związane ze Sprawozdaniem prosimy kierować na adres: [email protected].
Dnia 11 maja 2016 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. została wyznaczona przez Urząd Regulacji Energetyki podmiotem odpowiedzialnym za prognozowanie dobowych ilości gazu ziemnego odbieranych przez użytkowników sieci w punktach poboru mierzonych rzadziej niż codziennie przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG.

Realizując wytyczne art. 42 ust. 2 Kodeksu BAL NC (Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych) PSG opracowała i skonsultowała „Metodę prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”.

Uwagi i spostrzeżenia do prognozowania prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected].
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform