Metoda prognozowania ilości odbieranych przez użytkownika sieci

Spotkanie biznesowe, trzy osoby siedzące przy stole, jedna z osób wskazuje palcem na wykresy na tablecie, na stole leżą dokumenty z wykresami
Informujemy o zmianie współczynników dobowych dla środy oraz niedzieli/świąt.

Powyższe podyktowane jest koniecznością ujednolicenia współczynników dobowych stosowanych w metodzie prognozowania punktów mierzonych rzadziej niż codziennie, metodzie szacowania usługi dystrybucyjnej oraz w systemie informatycznym.
W związku z zakończeniem procesu konsultacji nowej „Metody prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci” Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jako wyznaczony przez Prezesa URE podmiot odpowiedzialny za prognozowanie, realizując postanowienia art. 9cb. ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 tj. ze zm.) oraz art. 42 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. publikuje wyniki konsultacji z użytkownikami sieci łącznie ze stanowiskiem PSG odnoszącym się do otrzymanej uwagi.

Treść dokumentu „Metody prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci” nie uległa zmianie.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 sierpnia 2022 roku – DRR.WRG.748.5.1.2021.IWa- zatwierdzona została nowa „Metoda prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkowników sieci’’ , która wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku o godz. 6.00.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jako wyznaczony przez Prezesa URE podmiot odpowiedzialny za prognozowanie, realizując postanowienia art. 9cb. ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 tj. ze zm.) oraz art. 42 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, publikuje do konsultacji z użytkownikami systemu nową „Metodę prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”. 

Proces konsultacji zakończy się 25 marca 2022 roku.
W związku z zakończeniem procesu konsultacji „Metody prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci” Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jako wyznaczony przez Prezesa URE podmiot odpowiedzialny za prognozowanie, realizując postanowienia Art. 9cb. ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 tj. ze zm.), publikuje wyniki konsultacji z użytkownikami sieci łącznie ze stanowiskiem PSG odnoszącym się do otrzymanych uwag. 

Uwagi, uznane za zasadne zostały ujęte w nowej wersji dokumentu „Metody prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jako wyznaczony przez Prezesa URE podmiot odpowiedzialny za prognozowanie, realizując postanowienia Art. 9cb. ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 tj. ze zm.), publikuje do konsultacji z użytkownikami systemu „Metodę prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”.

Proces konsultacji zakończył się 11 sierpnia 2021 r.
Sprawozdanie Podmiotu Odpowiedzialnego za Prognozowanie w sprawie dokładności prognoz mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci.

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. publikuje Sprawozdanie w sprawie dokładności prognoz mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci. Sprawozdanie obejmuje okres wrzesień 2020 – sierpień 2022 r. Sprawozdanie zawiera podsumowanie procesu wyznaczenia PSG Podmiotem Odpowiedzialnym za Prognozowanie, opis metodologii prognozowania, ocenę wyników prognozowania oraz plany na przyszłość.

Pytania związane ze Sprawozdaniem prosimy kierować na adres: [email protected].
Dnia 11 maja 2016 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. została wyznaczona przez Urząd Regulacji Energetyki podmiotem odpowiedzialnym za prognozowanie dobowych ilości gazu ziemnego odbieranych przez użytkowników sieci w punktach poboru mierzonych rzadziej niż codziennie przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG.

Realizując wytyczne art. 42 ust. 2 Kodeksu BAL NC (Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych) PSG opracowała i skonsultowała „Metodę prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”.

Uwagi i spostrzeżenia do prognozowania prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected].
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform