Standard GS1

W związku z migracją poszczególnych Obszarów taryfowych do wiodącego systemu rozliczenia i obsługi Odbiorców, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) prowadzi równolegle prace związane ze zmianą numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1. Zmiana numeracji PoD realizowana jest etapowo.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizuje zmianę numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1 od czerwca 2020 roku. W pierwszej kolejności, w roku 2020, zmianą nr PoD objęto Odbiorców WR ze wszystkich obszarów taryfowych oraz Odbiorców WS z obszarów taryfowych Zabrze  i Gdańsk, a w dalszej kolejności Odbiorców WS z obszaru taryfowego Wrocław. Dla pozostałych obszarów taryfowych zmiana numeracji POD nastąpi w roku 2021, przy czym PSG o kolejnych zmianach poinformuje zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Data publikacji 4.11.2020 r.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizując zmianę numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) z obszaru taryfowego Wrocław na zgodną ze standardem systemu GS1, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel, który zawiera mapowanie punktów wyjścia typu WS („starego numeru” na „nowy” numer”) z obszaru taryfowego Wrocław. 

Data publikacji: 10.11.2020 r.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizując zmianę numeracji (PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1 dla Punktów Wyjścia typu WS z obszaru taryfowego Gdańsk, Zabrze, Wrocław oraz wszystkich Punków Wyjścia typu WR, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel „Mapowanie PoD.xlsb”, który zawiera mapowanie punktów wyjścia („starego numeru” na „nowy numer”). 

Data publikacji: 25.11.2020 r.

 

Poniżej przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to jest standard GS1?

System GS1 to międzynarodowy zestaw standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwiązań biznesowych, opracowany przez międzynarodową organizację non-profit GS1, będącą stowarzyszeniem niezależnych organizacji krajowych. Organizacja GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w Polsce, wspierając Uczestników we wprowadzaniu standardów na terenie kraju. Więcej dowiesz się na stronie: https://www.gs1pl.org/

Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie numeru PoD w standardzie GS1?

Numer PoD jest przypadkiem tzw. Globalnego Numeru Relacji Usługowej (ang. Global Service Relation Number: GSRN). Identyfikator składa się z 22 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy, numeru relacji usługowej oraz cyfry kontrolnej. Stanowi on unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy.

Dzięki wprowadzeniu numeracji GS1 zostanie zunifikowany system identyfikacji PoD, cyfra kontrolna umożliwi walidację numeru w systemach informatycznych już na etapie wprowadzania, co da efekt w postaci znacznie sprawniejszej detekcji i eliminacji błędów oraz pomyłek. Jednocześnie wprowadzając identyfikację na bazie szeroko uznanej międzynarodowej normy – da to możliwość łatwiejszej integracji systemów informatycznych z wykorzystaniem standardowych mechanizmów i narzędzi, co oznacza większą niezawodność i mniejsze nakłady.”

Czy tylko w SAP czy też w innych systemach wykorzystywanych do rozliczeń ZUD w PSG?

Zmiana dotyczy tylko systemu SAP, który obecnie obsługuje obszar taryfowy zabrzański i gdański oraz wszystkich odbiorców WR. Kolejne obszary uzyskają nowy nr POD w momencie migracji do SAP.

Jaki będzie harmonogram zmian PoD dla obszarów taryfowych migrowanych do systemu SAP?

Zmiana nr PoD na standard GS1 wykonywana jest po stronie PSG tylko w wiodącym systemie rozliczenia i obsługi Odbiorców, czyli w systemie SAP. Renumeracja PoD z obszaru taryfowego zabrzańskiego i obszaru taryfowego gdańskiego dla Odbiorców WS oraz wszystkich Odbiorców WR nastąpiła w czerwcu 2020 r. z datą obowiązywania nowego numeru od 01.07.2020 r. Renumeracja PoD z obszaru taryfowego wrocławskiego dla Odbiorców WS nastąpiła w listopadzie 2020 r. z datą obowiązywania nowego numeru od 01.11.2020 r. Po tych terminach dla obszaru taryfowego zabrzańskiego, gdańskiego i wrocławskiego dla Odbiorców WS oraz wszystkich Odbiorców WR w komunikacji rynkowej PSG stosuje się tylko numeracje PoD w standardzie GS1.

Zmiana numeracji w obszarach taryfowych OT Wrocław, OT Poznań, OT Warszawa, OT Tarnów będzie realizowana etapowo i będzie wiązała się z migracją obsługi procesów z aktualnie wykorzystywanych systemów do docelowego systemu rozliczenia i obsługi Odbiorców w PSG. Przyjmuje się następujące terminy migracji dla poszczególnych obszarów taryfowych:

  • OT Poznań - 05.2021,
  • OT Warszawa - 08.2021,
  • OT Tarnów -11.2021.

Czy ZUD otrzyma mapowanie nr POD stary-nowy? Kiedy?

PSG z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje ZUD o przenumerowaniu kolejnego obszaru taryfowego a następnie w kolejnym komunikacie przekaże pliki z mapowaniem nr POD stary – nowy. Pliki z mapowaniem zostaną przekazane do każdego ZUD indywidualnie i będą zawierały dane dotyczące tylko przenumerowanych PoD danego ZUD.

Czy w przypadku korekt odczytów licznika dotyczących okresu przed zmianą numeracji PoD PSG będzie wykorzystywać nowy nr PoD czy również stary?

Ze względów technicznych po dacie migracji danego obszaru taryfowego w przypadku komunikatów wysłanych z PSG oraz przyjmowanych, obowiązującym nr PoD będzie nr w standardzie GS1. W zawiązku z powyższy korekty odczytów licznika dotyczące okresu przed zmianą numeracji PoD będą zawierały informacje o nr PoD w standardzie GS1.

Gdzie można kierować dodatkowe pytania odnośnie przenumerowania?

Wszelkie pytania i informacje związane ze standardem GS1 prosimy kierować na adres s[email protected], wpisując w tytule wiadomości „standard GS1”.

W jaki sposób będą udostępniane dane pomiarowo – odczytowe w OT Wrocław po migracji do systemu SAP?

W nawiązaniu do uruchomionej w lipcu 2018 r. usługi FTP na nowym zasobie sieciowym sftp.psgaz.pl informujemy, że od 04 listopada 2020 r. PSG rozpoczęło udostępnianie danych pomiarowo-odczytowych w ustandaryzowanym formacie zgodnym ze standardem EDIFACT i strukturą komunikatów MSCONS zapisanych w plikach XML oraz CSV, dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Wrocław. Od wskazanego terminu nie są publikowane na sftp.psgaz.pl dane pomiarowo-odczytowe w dotychczasowym formacie danych dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Wrocław. Jednocześnie informujemy, że historyczne dane pomiarowo-odczytowe dot. obszaru taryfowego Wrocław, które były opublikowane w dotychczasowym formacie na SFTP, pozostaną jeszcze na tym zasobie do Państwa wglądu.

Przypominamy, że struktura komunikatu MSCONS jest zgodna ze standardem EDIFACT, opublikowanym pod adresem: https://www.psgaz.pl/edi.

Konstrukcja pliku CSV punktu wyjścia typu WS opisana jest w Instrukcji obsługi SFTP
w zakresie danych odczytowych punktów wyjścia typu WS
opublikowanej pod adresem: https://www.psgaz.pl/informacje-dla-zud

Dla pozostałych obszarów taryfowych Poznań i Warszawa obecnie stosowany format danych pomiarowo-odczytowych umieszczanych na sftp.psgaz.pl pozostaje bez zmian.

Wszelkie pytania i informacje związane z usługą SFTP prosimy kierować na adres: [email protected], wpisując w tytule wiadomości „usługa SFTP”.