Standard GS1

W związku z migracją poszczególnych Obszarów taryfowych do wiodącego systemu rozliczenia i obsługi Odbiorców, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) zakończyła prace związane ze zmianą numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1.
Z uwagi na powyższe, prosimy o stosowanie numerów PoD w standardzie GS1 do komunikacji z PSG.
Logotyp Polskiej Spółki Gazownictwa na szczycie budynku, niebo z chmurami w tle

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizuje zmianę numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1 od czerwca 2020 roku. W pierwszej kolejności, w roku 2020, zmianą nr PoD objęto Odbiorców WR ze wszystkich obszarów taryfowych oraz Odbiorców WS z obszarów taryfowych Zabrze  i Gdańsk, a w dalszej kolejności Odbiorców WS z obszaru taryfowego Wrocław. Dla pozostałych obszarów taryfowych zmiana numeracji POD nastąpi w roku 2021, przy czym PSG o kolejnych zmianach poinformuje zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Data publikacji 4.11.2020 r.

 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizując zmianę numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) z obszaru taryfowego Wrocław na zgodną ze standardem systemu GS1, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel, który zawiera mapowanie punktów wyjścia typu WS („starego numeru” na „nowy” numer”) z obszaru taryfowego Wrocław. 

Data publikacji: 10.11.2020 r.


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizując zmianę numeracji (PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1 dla Punktów Wyjścia typu WS z obszaru taryfowego Gdańsk, Zabrze, Wrocław oraz wszystkich Punków Wyjścia typu WR, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel „Mapowanie PoD.xlsb”, który zawiera mapowanie punktów wyjścia („starego numeru” na „nowy numer”). 

Data publikacji: 24.11.2020 r.


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizując zmianę numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) z obszaru taryfowego Poznań na zgodną ze standardem systemu GS1, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel, który zawiera mapowanie punktów wyjścia typu WS („starego numeru” na „nowy” numer”) z obszaru taryfowego Poznań. Dodatkowo dla Punktów Wyjścia typu WS z obszaru taryfowego Gdańsk, Zabrze, Wrocław, Poznań oraz wszystkich Punków Wyjścia typu WR, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel „Mapowanie PoD.xlsb”, który zawiera mapowanie punktów wyjścia („starego numeru” na „nowy numer”). 

Data publikacji: 04.05.2021 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizując zmianę numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) z obszaru taryfowego Warszawa na zgodną ze standardem systemu GS1, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel, który zawiera mapowanie punktów wyjścia typu WS („starego numeru” na „nowy” numer”) z obszaru taryfowego Warszawa. Dodatkowo dla Punktów Wyjścia typu WS z obszaru taryfowego Gdańsk, Zabrze, Wrocław, Poznań, Warszawa oraz wszystkich Punków Wyjścia typu WR, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel „Mapowanie PoD.xlsb”, który zawiera mapowanie punktów wyjścia („starego numeru” na „nowy numer”). 

Data publikacji: 07.09.2021 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizując zmianę numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) z obszaru taryfowego Tarnów na zgodną ze standardem systemu GS1, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel „Mapowanie PoD.xlsb”, który zawiera mapowanie wszystkich punktów wyjścia typu WS i WR („starego numeru” na „nowy” numer”) z obszaru taryfowego Gdańsk, Zabrze, Wrocław, Poznań, Warszawa oraz Tarnów. 

Data publikacji: 05.11.2021 r.


System GS1 to międzynarodowy zestaw standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwiązań biznesowych, opracowany przez międzynarodową organizację non-profit GS1, będącą stowarzyszeniem niezależnych organizacji krajowych. Organizacja GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w Polsce, wspierając Uczestników we wprowadzaniu standardów na terenie kraju. Więcej dowiesz się na stronie: https://www.gs1pl.org/

Numer PoD jest przypadkiem tzw. Globalnego Numeru Relacji Usługowej (ang. Global Service Relation Number: GSRN). Identyfikator składa się z 22 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy, numeru relacji usługowej oraz cyfry kontrolnej. Stanowi on unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy.

Dzięki wprowadzeniu numeracji GS1 zostanie zunifikowany system identyfikacji PoD, cyfra kontrolna umożliwi walidację numeru w systemach informatycznych już na etapie wprowadzania, co da efekt w postaci znacznie sprawniejszej detekcji i eliminacji błędów oraz pomyłek. Jednocześnie wprowadzając identyfikację na bazie szeroko uznanej międzynarodowej normy – da to możliwość łatwiejszej integracji systemów informatycznych z wykorzystaniem standardowych mechanizmów i narzędzi, co oznacza większą niezawodność i mniejsze nakłady.”

Zmiana dotyczy systemu SAP, który obsługuje wszystkie punkty wyjścia typu WS i WR.

Zmiana nr PoD na standard GS1 wykonywana jest po stronie PSG tylko w wiodącym systemie rozliczenia i obsługi Odbiorców, czyli w systemie SAP. Renumeracja PoD dla Odbiorców WR został wykonana w czerwcu 2020 r. z datą obowiązywania nowego numeru od 01.07.2020 r.  natomiast dla odbiorców WS w poszczególnych obszarach taryfowych nastąpiła odpowiednio :

  • w czerwcu 2020 r. w OT zabrzańskim i gdańskim z datą obowiązywania nowego numeru od 01.07.2020 r.
  • w listopadzie 2020 r. w OT wrocławskim z datą obowiązywania nowego numeru od 01.11.2020 r.
  • w maju 2021 r. w OT poznańskim z datą obowiązywania nowego numeru od 04.05.2021 r.
  • we wrześniu 2021 r w OT warszawskim z datą obowiązywania nowego numeru od 07.09.2021 r.
  • w listopadzie 2021 r w OT tarnowskim  z data obowiązywania nowego numeru od 08.11.2021 r. 
Po tych terminach we wszystkich obszarach taryfowych w komunikacji rynkowej z PSG stosuje się tylko numeracje PoD w standardzie GS1.

PSG z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje ZUD o przenumerowaniu kolejnego obszaru taryfowego a następnie w kolejnym komunikacie przekaże pliki z mapowaniem nr POD stary – nowy. Pliki z mapowaniem zostaną przekazane do każdego ZUD indywidualnie i będą zawierały dane dotyczące tylko przenumerowanych PoD danego ZUD.

Ze względów technicznych po dacie migracji danego obszaru taryfowego w przypadku komunikatów wysłanych z PSG oraz przyjmowanych, obowiązującym nr PoD będzie nr w standardzie GS1. W zawiązku z powyższy korekty odczytów licznika dotyczące okresu przed zmianą numeracji PoD będą zawierały informacje o nr PoD w standardzie GS1.

Wszelkie pytania i informacje związane ze standardem GS1 prosimy kierować na adres [email protected], wpisując w tytule wiadomości „standard GS1”.

W nawiązaniu do uruchomionej w lipcu 2018 r. usługi FTP na nowym zasobie sieciowym sftp.psgaz.pl informujemy, że od 04 listopada 2020 r. PSG rozpoczęło udostępnianie danych pomiarowo-odczytowych w ustandaryzowanym formacie zgodnym ze standardem EDIFACT i strukturą komunikatów MSCONS zapisanych w plikach XML oraz CSV, dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Wrocław. Od wskazanego terminu nie są publikowane na sftp.psgaz.pl dane pomiarowo-odczytowe w dotychczasowym formacie danych dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Wrocław. Jednocześnie informujemy, że historyczne dane pomiarowo-odczytowe dot. obszaru taryfowego Wrocław, które były opublikowane w dotychczasowym formacie na SFTP, pozostaną jeszcze na tym zasobie do Państwa wglądu.

Przypominamy, że struktura komunikatu MSCONS jest zgodna ze standardem EDIFACT, opublikowanym pod adresem: https://www.psgaz.pl/edi.

Konstrukcja pliku CSV punktu wyjścia typu WS opisana jest w Instrukcji obsługi SFTP
w zakresie danych odczytowych punktów wyjścia typu WS opublikowanej pod adresem: https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty

Dla pozostałych obszarów taryfowych Poznań i Warszawa obecnie stosowany format danych pomiarowo-odczytowych umieszczanych na sftp.psgaz.pl pozostaje bez zmian.

Wszelkie pytania i informacje związane z usługą SFTP prosimy kierować na adres: [email protected], wpisując w tytule wiadomości „usługa SFTP”.

W nawiązaniu do uruchomionej w lipcu 2018 r. usługi FTP na nowym zasobie sieciowym sftp.psgaz.pl informujemy, że od 06 maja 2021 r. PSG rozpoczęło udostępnianie danych pomiarowo-odczytowych w ustandaryzowanym formacie zgodnym ze standardem EDIFACT i strukturą komunikatów MSCONS zapisanych w plikach XML oraz CSV, dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Poznań. Od wskazanego terminu nie są publikowane na sftp.psgaz.pl dane pomiarowo-odczytowe w dotychczasowym formacie danych dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Poznań. Jednocześnie informujemy, że historyczne dane pomiarowo-odczytowe dot. obszaru taryfowego Poznań, które były opublikowane w dotychczasowym formacie na SFTP, pozostaną jeszcze na tym zasobie do Państwa wglądu.

Przypominamy, że struktura komunikatu MSCONS jest zgodna ze standardem EDIFACT, opublikowanym pod adresem: https://www.psgaz.pl/edi.

Konstrukcja pliku CSV punktu wyjścia typu WS opisana jest w Instrukcji obsługi SFTP
w zakresie danych odczytowych punktów wyjścia typu WS opublikowanej pod adresem: https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty

Dla obszaru taryfowego Warszawa obecnie stosowany format danych pomiarowo-odczytowych umieszczanych na sftp.psgaz.pl pozostaje bez zmian.

Wszelkie pytania i informacje związane z usługą SFTP prosimy kierować na adres: [email protected], wpisując w tytule wiadomości „usługa SFTP”.

W nawiązaniu do uruchomionej w lipcu 2018 r. usługi FTP na nowym zasobie sieciowym sftp.psgaz.pl informujemy, że od 07 września 2021 r. PSG rozpoczęło udostępnianie danych pomiarowo-odczytowych w ustandaryzowanym formacie zgodnym ze standardem EDIFACT i strukturą komunikatów MSCONS zapisanych w plikach XML oraz CSV, dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Warszawa. Od wskazanego terminu nie są publikowane na sftp.psgaz.pl dane pomiarowo-odczytowe w dotychczasowym formacie danych dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Warszawa. Jednocześnie informujemy, że historyczne dane pomiarowo-odczytowe dot. obszaru taryfowego Warszawa, które były opublikowane w dotychczasowym formacie na SFTP, pozostaną jeszcze na tym zasobie do Państwa wglądu.
 
Przypominamy, że struktura komunikatu MSCONS jest zgodna ze standardem EDIFACT, opublikowanym pod adresem: https://www.psgaz.pl/edi.
 
Konstrukcja pliku CSV punktu wyjścia typu WS opisana jest w Instrukcji obsługi SFTP
w zakresie danych odczytowych punktów wyjścia typu WS opublikowanej pod adresem: https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty
 
 
Wszelkie pytania i informacje związane z usługą SFTP prosimy kierować na adres: [email protected], wpisując w tytule wiadomości „usługa SFTP”.