Standard GS1

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) przygotowuje się do zmiany numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1 od maja 2020 roku. W pierwszej kolejności zmianą nr PoD zostaną objęte obszary taryfowe zabrzański i gdański oraz odbiorcy WR ze wszystkich obszarów taryfowych. Dla pozostałych obszarów taryfowych harmonogram wdrożenia zostanie przekazany w terminie późniejszym.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy plik Excel, który w razie potrzeby może posłużyć do przeliczania „starego numer” na „nowy” numer” w trybie offline.

Poniżej przygotowaliśmy również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to jest standard GS1?

System GS1 to międzynarodowy zestaw standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwiązań biznesowych, opracowany przez międzynarodową organizację non-profit GS1, będącą stowarzyszeniem niezależnych organizacji krajowych. Organizacja GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w Polsce, wspierając Uczestników we wprowadzaniu standardów na terenie kraju. Więcej dowiesz się na stronie: https://www.gs1pl.org/

Jak przeliczać stare PoD na numer w standardzie GS1?

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy plik Excel, który w razie potrzeby może posłużyć do przeliczania „starego numer” na „nowy” numer” w trybie offline (plik do pobrania dostępny jest na dole strony). Dodatkowo przedstawiamy poniższy przykład zastosowania standardu GS1 dla zmiany identyfikatora punktu wyjścia PoD:

Uwaga! Opisana zasada dotyczy tylko i wyłącznie punktów wyjścia zaczynających się od prefix PL003 stosowanych obecnie dla odbiorców WS w obszarze taryfowym zabrzańskim i gdańskim oraz wszystkich obszarów taryfowych w zakresie odbiorców WR.

Identyfikator PoD o dotychczasowym numerze: PL003 0012156, zamieniony zostanie na standard GS1 wg następującego algorytmu:

 1. Odcinamy część stałą numeru: PL003
 2. Część zmienną uzupełnieniami zerami wiodącymi do pełnych 10 znaków, otrzymujemy: 0000012156
 3. Do tak otrzymanej części zmiennej doklejamy stałą „8018 590 3655” identyfikatora w wyniku czego otrzymujemy: 8018 590 3655 0000012156, stała identyfikatora reprezentuje odpowiednio:
  • 8018 – część stała, Identyfikator Zastosowań GS1,
  • 590 – część stała, oznaczenie dla GS1 w Polsce,
  • 3655 – część stała, identyfikator GS1 dla PSG,
  • NNNNNNNNNN – część zmienna numeru PoD (10 cyfr, tutaj 0000012156)
 4. Dla liczby 590 3655 0000012156 (17 cyfr numeru „8018 590 3655 0000012156” rozpoczynające się od „590”), generujemy cyfrę kontrolną zgodnie z algorytmem na stronie internetowej GS1: https://www.gs1pl.org/uslugi-i-narzedzia/obliczanie-cyfry-kontrolnej. W naszym przypadku cyfra kontrolna wyliczona wg algorytmu wynosi 4.
 5. Otrzymana cyfrę kontrolną umieszczamy na końcu nr 8018 590 3655 0000012156 4
 6. Po wykonaniu tej operacji uzyskujemy nowy nr PoD w standardzie GS1: 8018 590 3655 0000012156 4

Zastosowanie nowego numeru PoD będzie obowiązywać od daty wskazanej przez PSG i będzie dotyczyć wszystkich punktów PoD, które zaczynają się od nr PL003. Dla innych identyfikatorów stosowanych w PSG przenumerowanie nastąpi w terminie późniejszym. Nowy numer PoD będzie wykorzystywany do komunikacji rynkowej w standardzie EDIFACT oraz EDIG@S oraz w innych typach zgłoszeń realizowanych z i do PSG.

Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie numeru PoD w standardzie GS1?

Numer PoD jest przypadkiem tzw. Globalnego Numeru Relacji Usługowej (ang. Global Service Relation Number: GSRN). Identyfikator składa się z 22 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy, numeru relacji usługowej oraz cyfry kontrolnej. Stanowi on unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy.

Dzięki wprowadzeniu numeracji GS1 zostanie zunifikowany system identyfikacji PoD, cyfra kontrolna umożliwi walidację numeru w systemach informatycznych już na etapie wprowadzania, co da efekt w postaci znacznie sprawniejszej detekcji i eliminacji błędów oraz pomyłek. Jednocześnie wprowadzając identyfikację na bazie szeroko uznanej międzynarodowej normy – da to możliwość łatwiejszej integracji systemów informatycznych z wykorzystaniem standardowych mechanizmów i narzędzi, co oznacza większą niezawodność i mniejsze nakłady.”

Gdzie można kierować dodatkowe pytania odnośnie przenumerowania?

Wszelkie pytania i informacje związane ze standardem GS1 prosimy kierować na adres standardgs1@psgaz.pl, wpisując w tytule wiadomości „standard GS1”.