Standard GS1

W związku z migracją poszczególnych Obszarów taryfowych do wiodącego systemu rozliczenia i obsługi Odbiorców, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) prowadzi równolegle prace związane ze zmianą numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1. Zmiana numeracji PoD realizowana jest etapowo.
Logotyp Polskiej Spółki Gazownictwa na szczycie budynku, niebo z chmurami w tle

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizuje zmianę numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1 od czerwca 2020 roku. W pierwszej kolejności, w roku 2020, zmianą nr PoD objęto Odbiorców WR ze wszystkich obszarów taryfowych oraz Odbiorców WS z obszarów taryfowych Zabrze  i Gdańsk, a w dalszej kolejności Odbiorców WS z obszaru taryfowego Wrocław. Dla pozostałych obszarów taryfowych zmiana numeracji POD nastąpi w roku 2021, przy czym PSG o kolejnych zmianach poinformuje zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Data publikacji 4.11.2020 r.

 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizując zmianę numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) z obszaru taryfowego Wrocław na zgodną ze standardem systemu GS1, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel, który zawiera mapowanie punktów wyjścia typu WS („starego numeru” na „nowy” numer”) z obszaru taryfowego Wrocław. 

Data publikacji: 10.11.2020 r.


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizując zmianę numeracji (PoD) na zgodną ze standardem systemu GS1 dla Punktów Wyjścia typu WS z obszaru taryfowego Gdańsk, Zabrze, Wrocław oraz wszystkich Punków Wyjścia typu WR, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel „Mapowanie PoD.xlsb”, który zawiera mapowanie punktów wyjścia („starego numeru” na „nowy numer”). 

Data publikacji: 24.11.2020 r.


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizując zmianę numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) z obszaru taryfowego Poznań na zgodną ze standardem systemu GS1, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel, który zawiera mapowanie punktów wyjścia typu WS („starego numeru” na „nowy” numer”) z obszaru taryfowego Poznań. Dodatkowo dla Punktów Wyjścia typu WS z obszaru taryfowego Gdańsk, Zabrze, Wrocław, Poznań oraz wszystkich Punków Wyjścia typu WR, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel „Mapowanie PoD.xlsb”, który zawiera mapowanie punktów wyjścia („starego numeru” na „nowy numer”). 

Data publikacji: 04.05.2021 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) realizując zmianę numeracji Punktów Wyjścia (tzw. PoD) z obszaru taryfowego Warszawa na zgodną ze standardem systemu GS1, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel, który zawiera mapowanie punktów wyjścia typu WS („starego numeru” na „nowy” numer”) z obszaru taryfowego Warszawa. Dodatkowo dla Punktów Wyjścia typu WS z obszaru taryfowego Gdańsk, Zabrze, Wrocław, Poznań, Warszawa oraz wszystkich Punków Wyjścia typu WR, przygotowała dla Państwa plik w formacie Excel „Mapowanie PoD.xlsb”, który zawiera mapowanie punktów wyjścia („starego numeru” na „nowy numer”). 

Data publikacji: 07.09.2021 r.


System GS1 to międzynarodowy zestaw standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwiązań biznesowych, opracowany przez międzynarodową organizację non-profit GS1, będącą stowarzyszeniem niezależnych organizacji krajowych. Organizacja GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w Polsce, wspierając Uczestników we wprowadzaniu standardów na terenie kraju. Więcej dowiesz się na stronie: https://www.gs1pl.org/

Numer PoD jest przypadkiem tzw. Globalnego Numeru Relacji Usługowej (ang. Global Service Relation Number: GSRN). Identyfikator składa się z 22 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy, numeru relacji usługowej oraz cyfry kontrolnej. Stanowi on unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy.

Dzięki wprowadzeniu numeracji GS1 zostanie zunifikowany system identyfikacji PoD, cyfra kontrolna umożliwi walidację numeru w systemach informatycznych już na etapie wprowadzania, co da efekt w postaci znacznie sprawniejszej detekcji i eliminacji błędów oraz pomyłek. Jednocześnie wprowadzając identyfikację na bazie szeroko uznanej międzynarodowej normy – da to możliwość łatwiejszej integracji systemów informatycznych z wykorzystaniem standardowych mechanizmów i narzędzi, co oznacza większą niezawodność i mniejsze nakłady.”

Zmiana dotyczy tylko systemu SAP, który obecnie obsługuje obszar taryfowy zabrzański, gdański, wrocławski, poznański i warszawski oraz wszystkich odbiorców WR.

Zmiana nr PoD na standard GS1 wykonywana jest po stronie PSG tylko w wiodącym systemie rozliczenia i obsługi Odbiorców, czyli w systemie SAP. Renumeracja PoD dla Odbiorców WR został wykonana w czerwcu 2020 r. z datą obowiązywania nowego numeru od 01.07.2020 r.  natomiast dla odbiorców WS w poszczególnych obszarach taryfowych nastąpiła odpowiednio :

  • w czerwcu 2020 r. w OT zabrzańskim i gdańskim z datą obowiązywania nowego numeru od 01.07.2020 r.
  • w listopadzie 2020 r. w OT wrocławskim z datą obowiązywania nowego numeru od 01.11.2020 r.
  • w maju 2021 r. w OT poznańskim z datą obowiązywania nowego numeru od 04.05.2021 r.
  • we wrześniu 2021 r w OT warszawskim. z datą obowiązywania nowego numeru od 07.09.2021 r.
Po tych terminach w obszarach taryfowych zabrzańskim, gdańskim, wrocławskim, poznańskim i warszawskim dla Odbiorców WS oraz wszystkich Odbiorców WR w komunikacji rynkowej z PSG stosuje się tylko numeracje PoD w standardzie GS1.

Zmiana numeracji w obszarze taryfowym OT Tarnów związana z migracją obsługi procesów z aktualnie wykorzystywanego systemu do docelowego systemu rozliczenia i obsługi Odbiorców w PSG została zaplanowana na listopad 2021 r.

PSG z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje ZUD o przenumerowaniu kolejnego obszaru taryfowego a następnie w kolejnym komunikacie przekaże pliki z mapowaniem nr POD stary – nowy. Pliki z mapowaniem zostaną przekazane do każdego ZUD indywidualnie i będą zawierały dane dotyczące tylko przenumerowanych PoD danego ZUD.

Ze względów technicznych po dacie migracji danego obszaru taryfowego w przypadku komunikatów wysłanych z PSG oraz przyjmowanych, obowiązującym nr PoD będzie nr w standardzie GS1. W zawiązku z powyższy korekty odczytów licznika dotyczące okresu przed zmianą numeracji PoD będą zawierały informacje o nr PoD w standardzie GS1.

Wszelkie pytania i informacje związane ze standardem GS1 prosimy kierować na adres [email protected], wpisując w tytule wiadomości „standard GS1”.

W nawiązaniu do uruchomionej w lipcu 2018 r. usługi FTP na nowym zasobie sieciowym sftp.psgaz.pl informujemy, że od 04 listopada 2020 r. PSG rozpoczęło udostępnianie danych pomiarowo-odczytowych w ustandaryzowanym formacie zgodnym ze standardem EDIFACT i strukturą komunikatów MSCONS zapisanych w plikach XML oraz CSV, dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Wrocław. Od wskazanego terminu nie są publikowane na sftp.psgaz.pl dane pomiarowo-odczytowe w dotychczasowym formacie danych dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Wrocław. Jednocześnie informujemy, że historyczne dane pomiarowo-odczytowe dot. obszaru taryfowego Wrocław, które były opublikowane w dotychczasowym formacie na SFTP, pozostaną jeszcze na tym zasobie do Państwa wglądu.

Przypominamy, że struktura komunikatu MSCONS jest zgodna ze standardem EDIFACT, opublikowanym pod adresem: https://www.psgaz.pl/edi.

Konstrukcja pliku CSV punktu wyjścia typu WS opisana jest w Instrukcji obsługi SFTP
w zakresie danych odczytowych punktów wyjścia typu WS opublikowanej pod adresem: https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty

Dla pozostałych obszarów taryfowych Poznań i Warszawa obecnie stosowany format danych pomiarowo-odczytowych umieszczanych na sftp.psgaz.pl pozostaje bez zmian.

Wszelkie pytania i informacje związane z usługą SFTP prosimy kierować na adres: [email protected], wpisując w tytule wiadomości „usługa SFTP”.

W nawiązaniu do uruchomionej w lipcu 2018 r. usługi FTP na nowym zasobie sieciowym sftp.psgaz.pl informujemy, że od 06 maja 2021 r. PSG rozpoczęło udostępnianie danych pomiarowo-odczytowych w ustandaryzowanym formacie zgodnym ze standardem EDIFACT i strukturą komunikatów MSCONS zapisanych w plikach XML oraz CSV, dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Poznań. Od wskazanego terminu nie są publikowane na sftp.psgaz.pl dane pomiarowo-odczytowe w dotychczasowym formacie danych dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Poznań. Jednocześnie informujemy, że historyczne dane pomiarowo-odczytowe dot. obszaru taryfowego Poznań, które były opublikowane w dotychczasowym formacie na SFTP, pozostaną jeszcze na tym zasobie do Państwa wglądu.

Przypominamy, że struktura komunikatu MSCONS jest zgodna ze standardem EDIFACT, opublikowanym pod adresem: https://www.psgaz.pl/edi.

Konstrukcja pliku CSV punktu wyjścia typu WS opisana jest w Instrukcji obsługi SFTP
w zakresie danych odczytowych punktów wyjścia typu WS opublikowanej pod adresem: https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty

Dla obszaru taryfowego Warszawa obecnie stosowany format danych pomiarowo-odczytowych umieszczanych na sftp.psgaz.pl pozostaje bez zmian.

Wszelkie pytania i informacje związane z usługą SFTP prosimy kierować na adres: [email protected], wpisując w tytule wiadomości „usługa SFTP”.

W nawiązaniu do uruchomionej w lipcu 2018 r. usługi FTP na nowym zasobie sieciowym sftp.psgaz.pl informujemy, że od 07 września 2021 r. PSG rozpoczęło udostępnianie danych pomiarowo-odczytowych w ustandaryzowanym formacie zgodnym ze standardem EDIFACT i strukturą komunikatów MSCONS zapisanych w plikach XML oraz CSV, dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Warszawa. Od wskazanego terminu nie są publikowane na sftp.psgaz.pl dane pomiarowo-odczytowe w dotychczasowym formacie danych dla punktów wyjścia zlokalizowanych na terenie obszaru taryfowego Warszawa. Jednocześnie informujemy, że historyczne dane pomiarowo-odczytowe dot. obszaru taryfowego Warszawa, które były opublikowane w dotychczasowym formacie na SFTP, pozostaną jeszcze na tym zasobie do Państwa wglądu.
 
Przypominamy, że struktura komunikatu MSCONS jest zgodna ze standardem EDIFACT, opublikowanym pod adresem: https://www.psgaz.pl/edi.
 
Konstrukcja pliku CSV punktu wyjścia typu WS opisana jest w Instrukcji obsługi SFTP
w zakresie danych odczytowych punktów wyjścia typu WS opublikowanej pod adresem: https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty
 
 
Wszelkie pytania i informacje związane z usługą SFTP prosimy kierować na adres: [email protected], wpisując w tytule wiadomości „usługa SFTP”.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform