System do składania nominacji i prognoz

Manometr na żółtej rurze gazowej, obok czerwony zawór
Klient zainteresowany składaniem nominacji lub renominacji do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. poprzez stronę https://nominacje.psgaz.pl powinien wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zdalnego dostępu do Systemu z możliwością wczytywania nominacji/renominacji przez ZUD.
ZŁÓŻ NOMINACJĘ/PROGNOZĘ
Chcąc wczytywać nominacje/prognozy należy wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy. Formularze zgłoszeniowe będą rozpatrywane jedynie dla ZUD/OSDW mających aktywną umowę świadczenia usługi dystrybucji paliwa gazowego. 

Tryb postepowania:

1. Wypełnij i złóż formularz zgłoszeniowy

2. Weryfikacja wniosku przez PSG:
  • ważność obowiązywania umowy
  • weryfikacja zapoznania się z Regulaminem korzystania z Systemu do składania nominacji/prognoz
  • wykaz osób uprawnionych do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych (załącznik nr 5 _1B do umowy)
 3. Odbierz e-maila z informacją o przyznaniu/nie przyznaniu dostępu.

*Pole wymagane
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform