Umowa dystrybucyjna

Tutaj publikujemy Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego sieciami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Wniosek pojedynczego zlecenia dystrybucji, Handlowy raport dystrybucji, Zbiorcze zgłoszenie zapotrzebowania oraz wzór Umowy dystrybucyjnej wraz z załącznikami.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z warunkami świadczenia usługi dystrybucji określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD.