O Spółce

Jesteśmy Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG.
Dwie flagi z logotypem Polskiej Spółki Gazownictwa na tel szklanej ściany biurowca

Informacje o spółce

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 200 tys. km gazociągów.

PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu.

Polska Spółka Gazownictwa jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

Do zadań PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.
Grafika 3D przedstawiająca dom jednorodzinny z widoczną podziemną żółtą rurą doprowadzającą do domu gaz

PSG w liczbach

Zobacz najważniejsze liczby opisujące Polską Spółkę Gazownictwa

 1. 7,3 mln

  klientów

 2. 13 mld m3/rok

  dystrybucji gazu

 3. 11 500

  pracowników

 4. 17

  Oddziałów Zakładów Gazowniczych

 5. 17,6 mld zł

  aktywów

 6. 173

  gazownie

Rada Nadzorcza

Pan Kazimierz Kujda jest doktorem nauk technicznych, absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył wyższe studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie oraz w roku 1996 uzyskał dyplom MBA w Centrum Kształcenia Menadżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dysponuje duża wiedzą praktyczną z zakresu gospodarki i finansów. Zdobywał ją pracując ponad 20 lat w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego i instytucji finansowych. Pełnił trzykrotnie funkcję Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był członkiem rad nadzorczych takich instytucji, jak Bank Ochrony Środowiska S.A. i Polskie Koleje Państwowe S.A. 

Doświadczenie praktyczne w sferze ekonomii i finansów łączył z pracą naukową i menadżerską na stanowisku rektora w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Znana jest mu problematyka transformacji energetyki, a szczególnie wyzwań stojących przed sektorem gazowym.

Posiada duże doświadczenie w dziedzinie przygotowywania i wdrażania projektów zgodnie ze standardami Komisji Europejskiej. Ma kompetencje do doskonalenia rozwiązań organizacyjnych sprzyjających efektywnemu wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej w inwestycjach infrastrukturalnych.

Oświadczenie Pana Kazimierza Kujdy z dnia 25.10.2021 roku:

Oświadczam, że Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PSG sp. z o.o. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie Pana Kazimierza Kujdy z dnia 25.10.2021 roku:

Oświadczam, że aktualnie nie pełnię funkcji w organach innych podmiotów.

Pan Krzysztof Zając jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sądową, radcowską i legislacyjną. Jest autorem wielu projektów ustaw, rozporządzeń, opinii i umów.

W latach 1993-1999 pracował w Urzędzie Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pracując w Rządowym Centrum Legislacji oraz Instytucie Pamięci Narodowej.

Od 1994 roku pracuje w jednostkach obsługujących fundusze unijne, w tym w Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, zdobywając wiedzę i doświadczenie w obszarze uzyskiwania, wydatkowania i rozliczania funduszy unijnych.

Od 2002 roku jest właścicielem Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca.

Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Stowarzyszenia Przedsiębiorczości Ziemi Garwolińskiej, Stowarzyszenia dla Garwolina, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Europejskich, Stowarzyszenia Forum Powiatu Garwolińskiego, członkiem założycielem i pierwszym przewodniczącym rady nadzorczej Garwolińskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej.

Oświadczenie Pana Krzysztofa Zająca z dnia 25.03.2019 roku:

Pan Krzysztof Zając, Członek Rady Nadzorczej PSG sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PSG sp. z o.o. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Krzysztof Zając na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PSG sp. z o.o. został powołany przez Ministra Energii.

Pani Anna Zychowicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek prawo). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2010), z zakresu Wyceny nieruchomości, Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa (2014) oraz Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Uczelnia Łazarskiego (2019).

Radca prawny od 2013 r. – wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, prawie gospodarczym i prawie pracy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek kapitałowych z branży budowlanej. Posiada wiedzę w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorstw. Uczestniczyła w procesach łączenia, podziału spółek kapitałowych.

Ponadto, pracując w spółce publicznej, zdobyła bogate doświadczenie zawodowe m.in. w zakresie relacji z inwestorami, w obszarze realizacji obowiązków informacyjnych i transparentności działań.

Obsługuje procesy zawierania (analiza i ocena ryzyka, negocjacje), realizacji (zarządzanie roszczeniami) i rozliczenia końcowego kontraktów budowlanych, dotyczących inwestycji zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Oświadczenie Pani Anny Zychowicz z dnia 22.04.2021 roku:

Oświadczam, że Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PSG sp. z o.o. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie Pani Anny Zychowicz z dnia 22.04.2021 roku:

Oświadczam, że aktualnie nie pełnię funkcji w organach innych podmiotów.

Pan Przemysław Cieślak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2010 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Od 2010 r. wspólnik w Kancelarii INTER PARTES Cieślak i Włodarczyk sp. j. Uczestnik wielu kursów i szkoleń zawodowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej przedsiębiorstw i doradztwa podmiotom gospodarczym z branży ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, budowlanej, paliwowej i chemicznej, w tym spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W latach 2014-2015 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Rawskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W latach 2015-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomaszewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Od 2018 r. do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej REMZAP sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna.

Oświadczenie Pana Przemysława Cieślaka z dnia 22.04.2021 roku:

Oświadczam, że Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PSG sp. z o.o. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie Pana Przemysława Cieślaka z dnia 22.04.2021 roku:

Pan Przemysław Cieślak oświadcza, że aktualne pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej REMZAP sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Radca prawny, ekspertka w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w PKO Banku Polskim S.A. W latach 2018-2021 Dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach warszawskich.

W latach 2018-2021 Członek i Przewodnicząca Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. W latach 2020-2021 Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej PHZ Boltona S.A.

Oświadczenie Pani Magdaleny Przybysz z dnia 14.10.2021 roku:

Oświadczam, że Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PSG sp. z o.o. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. 

Oświadczenie Pani Magdaleny Przybysz z dnia 14.10.2021 roku:

Oświadczam, że aktualnie nie pełnię funkcję w organach innych podmiotów.

Zarząd

Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Robert Więckowski

Prezes Zarządu

Zobacz więcej
Jakub Kowalski, Członek Zarządu ds. operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa

Jakub Kowalski

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Zobacz więcej
Ireneusz Krupa, Członek Zarządu ds. rozwoju i inwestycji, Polska Spółka Gazownictwa

Ireneusz Krupa

Członek Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji

Zobacz więcej
Piotr Staroń, Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, Polska Spółka Gazownictwa

Piotr Staroń

Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Zobacz więcej
Marian Żołyniak, Członek Zarządu ds. technicznych, Polska Spółka Gazownictwa

Marian Żołyniak

Członek Zarządu ds. Technicznych

Zobacz więcej

Oddziały

Strategia

Misja Polskiej Spółki Gazownictwa:

Dostarczamy paliwo gazowe w sposób ciągły, bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest największą ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 200 tysięcy km gazociągów.
Zobacz więcej
Dwóch mężczyzn w kaskach i ubraniach roboczych z logotypami PSG ogląda trzymany w rękach plan inwestycji, w tle prace ziemne

Inwestycje

Głównym celem inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jest rozwój realizowany poprzez przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego, jak również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego.
Zobacz więcej

Poziom nakładów
inwestycyjnych
w 2021 roku

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform