O Spółce

Jesteśmy największym w Polsce Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu.
Dwie flagi z logotypem Polskiej Spółki Gazownictwa na tel szklanej ściany biurowca

Informacje o spółce

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 210 tys. km gazociągów.

PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 170-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Jest jednym z największych w Europie operatorów systemu dystrybucyjnego gazu.

Polska Spółka Gazownictwa jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

Do zadań PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.
Grafika 3D przedstawiająca dom jednorodzinny z widoczną podziemną żółtą rurą doprowadzającą do domu gaz

PSG w liczbach

Zobacz najważniejsze liczby opisujące Polską Spółkę Gazownictwa

 1. 7,5 mln

  klientów

 2. 11,3 mld m3/rok

  dystrybucji gazu

 3. 11 700

  pracowników

 4. 17

  Oddziałów Zakładów Gazowniczych

 5. 17,6 mld zł

  aktywów

 6. 174

  gazownie

Rada Nadzorcza

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego orgaznizowanej przez University od Florida Frederic G. Levin Collage of Law. Uczestnik seminarium doktorskiego na WPiA UW oraz absolwent studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych organizowanych przez WPiA UKSW.

Autor kilkunastu publikacji – w tym z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego – a także współautor opracowania poświęconego problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Członek Zespołu eksperckiego ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance w PGNiG S.A. Wcześniej wykonywał zawód radcy prawnego oraz pełnił funkcje menadżerskie w ramach działów prawnych spółek sektora energetycznego.

Pracował również jako ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym w ramach sprawowania funkcji w radach nadzorczych.

Oświadczenie Pana Bartłomieja Dzilińskiego z dnia 6 lipca 2022 roku:

Oświadczam, że Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PSG sp. z o.o. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie Pana Bartłomieja Dzilińskiego z dnia 6 lipca 2022 roku:

Oświadczam, że pełnię funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Pan Krzysztof Zając jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sądową, radcowską i legislacyjną. Jest autorem wielu projektów ustaw, rozporządzeń, opinii i umów.

W latach 1993-1999 pracował w Urzędzie Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pracując w Rządowym Centrum Legislacji oraz Instytucie Pamięci Narodowej.

Od 1994 roku pracuje w jednostkach obsługujących fundusze unijne, w tym w Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, zdobywając wiedzę i doświadczenie w obszarze uzyskiwania, wydatkowania i rozliczania funduszy unijnych.

Od 2002 roku jest właścicielem Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Stowarzyszenia Przedsiębiorczości Ziemi Garwolińskiej, Stowarzyszenia dla Garwolina, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Europejskich, Stowarzyszenia Forum Powiatu Garwolińskiego, członkiem założycielem i pierwszym przewodniczącym rady nadzorczej Garwolińskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej.

Pan Krzysztof Zając zdobywał doświadczenie zawodowe także jako członek zarządu, przewodniczący i członek rad nadzorczych m.in. PGE EJ1 sp. z o.o., PKS w Garwolinie S.A., PSG sp. z o.o.

Oświadczenie Pana Krzysztofa Zająca z dnia 25.03.2019 roku:

Pan Krzysztof Zając, Członek Rady Nadzorczej PSG sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PSG sp. z o.o. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Krzysztof Zając na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PSG sp. z o.o. został powołany przez Ministra Aktywów Państwowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończyła studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie prawa spółek.

Posiada wieloletnie doświadczenie związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z bezpośrednim i pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

W latach 2003-2008 zawodowo związana z Pocztą Polską, gdzie od 2007 roku pracowała jako Radca w Biurze Dyrektora Generalnego.

W latach 2008-2012 zatrudniona w Departamencie Poczty Ministerstwa Infrastruktury, a następnie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, gdzie zajmowała się sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad Pocztą Polską S.A. z ramienia ministra właściwego ds. łączności.

Od marca 2012 do listopada 2016 zawodowo związana z Bankiem Pocztowym S.A., w którym pracowała w Biurze Obsługi Prawnej oraz Biurze Zarządu. W obszarze jej kompetencji było koordynowanie zmian organizacyjnych oraz współpraca z urzędami centralnymi w tym Komisją Nadzoru Finansowego, pełniła również funkcję Zastępcy Koordynatora Ryzyka Operacyjnego w Pionie Organizacyjno-Prawnym i Bezpieczeństwa.


W 2017 roku rozpoczęła pracę w Departamencie Zarządzania Grupą Kapitałową Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

Aktualnie zatrudniona w Biurze Grupy Kapitałowej ORLEN S.A., gdzie zajmuje się nadzorem właścicielskim nad spółkami z segmentu gazownictwa.

Oświadczenie Pani Karoliny Rosińskiej z dnia 17 kwietnia 2024 roku;

Oświadczam, że Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PSG sp. z o.o. lub Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN.

Oświadczenie Pani Karoliny Rosińskiej z dnia 30 kwietnia 2024 roku:

Oświadczam, że pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce PGNiG BioEvolution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd

Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Robert Więckowski

Prezes Zarządu

Zobacz więcej
Ireneusz Krupa, Członek Zarządu ds. rozwoju i inwestycji, Polska Spółka Gazownictwa

Ireneusz Krupa

Członek Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji

Zobacz więcej
Piotr Staroń, Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, Polska Spółka Gazownictwa

Piotr Staroń

Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Zobacz więcej
Marian Żołyniak, Członek Zarządu ds. technicznych, Polska Spółka Gazownictwa

Marian Żołyniak

Członek Zarządu ds. Technicznych

Zobacz więcej

Oddziały

Strategia

Misja Polskiej Spółki Gazownictwa:

Dostarczamy paliwo gazowe w sposób ciągły, bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 210 tysięcy km gazociągów.
Zobacz więcej
Dwóch mężczyzn w kaskach i ubraniach roboczych z logotypami PSG ogląda trzymany w rękach plan inwestycji, w tle prace ziemne

Inwestycje

Głównym celem inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jest rozwój realizowany poprzez przyłączanie nowych odbiorców i zwiększenie ilości świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego, jak również utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego.
Zobacz więcej

Poziom nakładów
inwestycyjnych
w 2024 roku

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform