Portal eBOK

Zachęcamy do skorzystania z usługi Portalu eBOK przeznaczonego dla Odbiorców Komercyjnych oraz Sprzedawców paliw gazowych, którzy zawarli z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) Umowę o Świadczenie Usługi Dystrybucyjnej.
Wizerunek mężczyzny w garniturze z notatnikiem i długopisem w rękach, w tle nałożony obraz zakładu przemysłowego nocą
Portal eBOK to system, który w przyjazny sposób pozwala złożyć Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD) oraz pobrać operatywne (nie będące podstawą do rozliczeń) dane pomiarowe z dowolnego miejsca i o każdej porze - 24 godziny na dobę. Zapewnia kontrolę składanych wniosków PZD oraz w łatwy sposób pozwala sprawdzić status ich realizacji.

Portal eBOK wykorzystywany jest przez Użytkowników do komunikacji z PSG w ramach wszystkich obszarów taryfowych dla punktów wyjścia typu WS oraz punktów wyjścia typu WR. 

Zapraszamy do korzystania z Portalu eBOK ZUD.
Zaloguj się

PSG od 1.07.2020 udostępnia nową wersję Portalu eBOK o przebudowanym interfejsie użytkownika i rozszerzonej funkcjonalności związanej z komunikacją rynkową. Nowy portal uwzględnia od 1.07.2020 m.in. zmiany w zakresie możliwości składania wszystkich rodzajów PZD zdefiniowanych w IRiESD przy wykorzystaniu nowej numeracji POD w standardzie GS1.

Ponadto Portal eBOK posiada szereg dodatkowych funkcjonalność dotyczących:

  • składania nieskomplikowanych reklamacji za pośrednictwem Portalu eBOK (dot. reklamacji nie zawierających załączników) lub zapytań oraz otrzymywania w tej samej formie odpowiedzi. W dalszym ciągu aktywne będą dotychczasowe kanały komunikacji zgłaszania reklamacji, zgodnie z zapisami Umowy Dystrybucyjnej w postaci dedykowanych skrzynek e-mail,
  • wyszukiwania PoD według adresu dla punktów wyjścia z aktywnymi PZD/bez aktywnego PZD,
  • informacji o PoD oraz rozliczeniu PoD,
  • monitorowania przepływu komunikatów PZD,
  • obsługi procesu Alokacji dla przypadków posiadających kilka PZDR u kilku ZUD, lub gdy na sieci OSDW funkcjonuje więcej niż jeden sprzedawca gazu (zgodnie z rozdziałem 22 IRiESD), której rozpoczęcie wykorzystania odbędzie się w porozumieniu z podmiotami których te przypadki dotyczą,
  • udostępniania danych operatywnych,
  • przyjmowania nominacji i prognoz transportowych OSDW.

Wszelkie uwagi i sugestie związane z nowymi kanałami komunikacyjnymi dla procesu reklamacji prosimy zgłaszać na adres:

- jeśli dotyczą przesyłania reklamacji kanałem eBOK [email protected]

- jeśli dotyczą przesyłania reklamacji kanałem EDIFACT to [email protected]

Jednocześnie dziękujemy za wszystkie uwagi i sugestie dotyczące wdrażanych nowych funkcjonalności, które wykorzystamy do doskonalenia rozwiązań systemowych ułatwiających komunikację z naszymi Klientami.

W celu przybliżenia obsługi nowej wersji portalu poniżej zamieszczamy informacyjnie instrukcję obsługi nowej wersji portalu (która na bieżąco będzie aktualizowana i rozszerzana), regulamin jego wykorzystania oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zachęcamy również do zapoznania się z filmami instruktażowymi, które dostępne są poniżej.

Wprowadzenie do eBOKSkładanie PZD przez portal eBOKUsługa przedpłatowa PZDSPObsługa reklamacji przez portal eBOK
Prosimy o pracę z portalem eBOK (ebok.psgaz.pl) za pośrednictwem zaktualizowanych przeglądarek internetowych Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari. Przyczyną braków przycisków (kafelków) po zalogowaniu się do portalu jest korzystanie z nieaktualnych wersji przeglądarek (w szczególności z aplikacji Internet Explorer).

Dotychczasowi użytkownicy portalu eBOK będą mieli dostęp do nowej wersji portalu bez składania wniosku. Aktywne konta we wcześniejszej wersji portalu zostaną zmigrowane do nowej wersji wraz z hasłami. Po zalogowaniu się do nowej wersji portalu eBOK aplikacja może poprosić o zmianę hasła na nowe, zgodne z bardziej restrykcyjnymi wymogami bezpieczeństwa.

Nieprawidłowości związane z działaniem eBOK oraz uwagi do instrukcji obsługi należy przesyłać na skrzynkę pocztową [email protected].

Przy bezpośrednim otwieraniu wyeksportowanego pliku CSV w aplikacji MS Excel identyfikatory GS1 są przedstawiane w postaci wykładniczej z zaokrągleniem (wynika to z działania MS Excel, a nie błędu eksportu danych). W celu właściwej prezentacji identyfikatora punktu w formacie GS1 w arkuszu kalkulacyjnym w MS Excelu można użyć funkcji importu danych z plików tekstowych/CSV i wskazać, że kolumna „Punkt Miejsca Dostawy” ma format tekstowy lub skorzystać z innego narzędzia, który nie przekształca danych w niepożądany sposób.

W związku z problemami wydajnościowe na nowym portalu w funkcji pobierania danych operatywnych tymczasowo przywróciliśmy do tymczasowego równoległego użytkowania wcześniejszą wersję portalu do pobierania danych operatywnych dostępnego pod adresem ebok-zabrze.psgaz.pl. Dane dostępowe (hasło, login) do tej wersji portalu pozostają bez zmian. Prosimy nie korzystać z funkcji związanych z obsługą PZD w starej wersji portalu.