Polityka prywatności

Na długim stole znajduje się rząd stojących obok siebie monitorów, klawiatur i komputerowych myszek
Ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o:
  • PSG – należy przez to rozumieć Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zwaną też Spółką;
  • Serwis internetowy PSG – oficjalny portal internetowy PSG na którym prezentowane są informacje związane z profilem działalności PSG;
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu internetowego PSG;
  • Zasoby – wszystkie materiały zamieszczone w serwisie internetowym PSG, w tym w szczególności tekstowe, graficzne, multimedialne lub audio;
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, PSG informuje, iż Administratorem danych osobowych Użytkowników, pozyskiwanych automatycznie (np. adresy IP w celach statystycznych i administracyjnych) lub dobrowolnie przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: [email protected]).

2. PSG wykorzystuje wszelkie dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia strony internetowej PSG. Dane osobowe przetwarzane są przez PSG na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (dane dobrowolnie przekazane przez użytkowników) lub ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PSG (dane pozyskiwane automatycznie), tj. do celów statystycznych i administracyjnych.

3. Wskazane w niniejszym punkcie dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat, nie dłużej jednak, niż przez okres funkcjonowania strony internetowej PSG.

4. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu  do przetwarzanych danych osobowych w tym uzyskania kopii danych,  prawo żądania  sprostowania  danych ,  a ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

6. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu PSG m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PSG i wyłącznie zgodnie z poleceniami PSG.

8. Podczas odwiedzin stron serwisu internetowego PSG na komputerze Użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookie”. Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze Użytkownika (np. o systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki, adres protokołu internetowego [IP]). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść Użytkownikom ułatwienia w zakresie: właściwego dopasowania stron internetowych do ich potrzeb, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.

9. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego PSG.

10. PSG zapewnia stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich do danych Użytkownika.
Strona internetowa PSG wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić wysoką jakość obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet.

Dzięki plikom cookies pozyskujemy statystyczne informacje na temat oglądalności oraz obszarów serwisu WWW cieszących się Państwa szczególnym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom informacyjnym naszych Interesariuszy.

Kontynuacja przeglądania portalu bez zmian ustawień przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na użycie plików cookies.

Informujemy, iż w każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej tak, aby ograniczyć użycie plików cookies dla konkretnej witryny internetowej lub dla wszystkich przeglądanych zasobów.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform