Metody szacowania

Dokumenty z wykresami i otwarty laptop na biurku, ręce człowieka pracującego przy komputerze
PSG sp. z o.o. informuje, iż w wyniku konsultacji dokumentu „Zmiana metodologii szacowania usługi dystrybucyjnej WS w PSG” została opracowana ostateczna wersja przedmiotowej metodologii, która jest dostępna poniżej, podobnie jak informacja o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez ZUD.

Metoda ta została uruchomiona w pierwszej kolejności w zabrzańskim obszarze taryfowym, następnie w gdańskim i wrocławskim obszarze taryfowym.
W ramach metody opisanej w punkcie 21.6, poniżej opublikowane są wskaźniki WSK stosowane na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.