Program zgodności

Zaktualizowany Program zgodności dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. zs. w Tarnowie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr DRR.WRD.748.4.3.2019.APo z dnia 19 października 2021 r.
Dwie ręce oparte o stół, stykające się palcami, położone nad sześcioma drewnianymi figurkami przypominającymi ludzkie sylwetki
Celem Programu Zgodności jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników oraz potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego Spółki.

Realizując założenia Programu zgodności Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.:
  • kieruje się zasadą neutralności wobec przedsiębiorstw energetycznych,
  • zapewnia równe traktowanie użytkowników systemu oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad dostępu do gazowej sieci dystrybucyjnej,
  • przestrzega ochrony informacji sensytywnych.
Obowiązek posiadania Programu zgodności wynika z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Nad przestrzeganiem postanowień Programu czuwa Inspektor ds. zgodności.

Kontakt do Inspektora ds. zgodności:

Sylwia Gładysz
22 363 70 59
[email protected]

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform