Dla klienta

Dołącz do 7,5 milionów odbiorców gazu ziemnego. Zobacz, jak w kilku krokach przyłączyć swój dom lub przedsiębiorstwo do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa - możesz skorzystać z Portalu przyłączeniowego lub złożyć dokumenty w jednym z naszych Miejsc Obsługi Klienta.
Logotyp Polskiej Spółki Gazownictwa na szklanych drzwiach prowadzących do Miejsca Obsługi Klienta

Portal przyłączeniowy

Filmy instruktażowe - 4
Rysunek mężczyzny siedzącego w pokoju przy komputerze oglądającego stronę Portalu przyłączeniowego PSG Poznaj Portal Przyłączeniowy PSG
Rysunek mężczyzny siedzącego w pokoju przy komputerze oglądającego stronę Portalu przyłączeniowego PSG Załóż konto na Portalu Przyłączeniowym
Rysunek mężczyzny siedzącego w pokoju przy komputerze oglądającego stronę Portalu przyłączeniowego PSG Złóż wniosek o przyłączenie
Rysunek mężczyzny siedzącego w pokoju przy komputerze oglądającego stronę Portalu przyłączeniowego PSG Podpisz umowę o przyłączenie
Zapraszamy do korzystania z Portalu przyłączeniowego. To system, który w przyjazny i atrakcyjny sposób pozwala na złożenie wniosków przez internet. Zapewnia kontrolę oraz przypomina o ważnych etapach w procesie przyłączenia Państwa budynku poprzez darmowe powiadomienia SMS lub e-mail.

Portal przyłączeniowy to oszczędność czasu i wygoda. Dokumenty w Portalu przyłączeniowym będą zaakceptowane elektronicznie, tzn. bez tradycyjnego podpisu. Oznacza to, że w każdej chwili można je pobrać, wydrukować lub przesłać dalej. W wersji elektronicznej możecie Państwo podpisać również umowę o przyłączenie (dotyczy Klientów deklarujących pobór gazu do 10 m3/h).
Przejdź do Portalu przyłączeniowego

Przyłączenie do sieci gazowej

Zapoznaj się z podstawowymi krokami w procesie przyłączenia.

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5
Klient
PSG
Ikona strzałki w prawo
Do wniosku załącz mapę z zaznaczoną propozycją lokalizacji szafki gazowej.
Ikona strzałki w prawo
Wydanie warunków przyłączenia jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Czas oczekiwania na decyzję do 30 dni.
Ikona strzałki w prawo Ikona strzałki w prawo
Zapoznaj się z terminami i zakresem prac określonym w umowie.
Ikona strzałki w prawo
Wybierz firmę, która wykona projekt i wybuduje instalację gazową od skrzynki gazowej do odbiorników gazu. Termin wykonania określony w umowie o przyłączenie.
Ikona strzałki w prawo
Wybierz sprzedawcę gazu (lista dostępna tutaj) i podpisz z nim umowę kompleksową.
Ikona strzałki w prawo
Zaprojektujemy i wykonamy przyłącze gazowe. Termin wykonania określony w umowie o przyłączenie.
Ikona strzałki w prawo Ikona strzałki w prawo
Sprzedawca, w Twoim imieniu, zleci nam montaż gazomierza. Zadzwonimy, aby uzgodnić termin montażu.

Kalkulator zużycia gazu

Kalkulator pozwala na obliczenie szacowanego zużycia gazu ziemnego przy znanej mocy poszczególnych urządzeń, których będą Państwo używać. Wystarczy podać rodzaj gazu rozprowadzonego sieciami w danym rejonie, a także sumę mocy poszczególnych urządzeń gazowych. Informację o rodzaju gazu można uzyskać wykorzystując Mapę Systemu Dystrybucyjnego. Do przeliczenia przyjęto sprawność urządzeń na poziomie 90% oraz nominalne wartości ciepła spalania odpowiednio:
  • dla gazu wysokometanowego E – 39,5 MJ/m3;
  • dla gazu zaazotowanego, podgrupa Lw – 32,8 MJ/m3;
  • dla gazu zaazotowanego, podgrupa Ls – 28,8 MJ/m3.
Wyliczona wartość zużycia paliwa gazowego w m3/h jest wartością szacunkową, która powinna zostać zweryfikowana przez projektanta wewnętrznej instalacji gazowej w Państwa obiekcie.
Uzupełnij dane
kW Uzupełnij dane
Maksymalny godzinowy pobór gazu: 0.0 m3/h

Taryfa

Aktualna taryfa

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG z dnia 15 grudnia 2023 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Przedmiotowa taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” Nr 128 (2792) z dnia 15 grudnia br. Nowa taryfa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRG.DRG-2.4212.61.2022.AG z dnia 5 stycznia 2024 r.  została zatwierdzona „Zmiana nr 1 Taryfy Nr 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Przedmiotowa zmiana taryfy została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” Nr 2(2799) z dnia 8 stycznia 2024 r. i dotyczy dostosowania tekstu Taryfy nr 12 do zapisów:

1. ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z poźn. zm.) – obowiązuje w okresie 1.01-30.06.2024 r.
oraz
2. zmiany rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 280, z późn. zm.) – weszła w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

Zobacz archiwalne taryfy

Przerwy w dostawie gazu

Sprawdź, czy w Twojej okolicy występują lub są zaplanowane przerwy w dostawie gazu. Publikujemy informacje o wyłączeniach dotyczących co najmniej 200 budynków przyłączonych do sieci.

Trwające przerwy w dostawie gazu (5 ostatnich):

województwo miasto obszar wyłączenie od szacowane
przywrócenie
info typ status
Brak trwających przerw w dostawie gazu
Zobacz wszystkie

Reklamacje

Jeśli zajdzie z Państwa strony potrzeba złożenia reklamacji dotyczącej zastrzeżeń w zakresie prowadzonej działalności przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. (np. odczyty i pomiary, przyłączanie do sieci gazowej, sprawy związane z gazomierzami), prosimy o zapoznanie się z procedura złożenia reklamacji.
Przejdź do strony Reklamacje
Ekran dotykowy z wyświetloną smutną, neutralną i radosną buźką, palec naciskający smutną buźkę

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Jest to mieszanina gazów i par wydobywanych z ziemi, zawierająca znaczne ilości metanu (do 98% dla gazu wysokometanowego). Gaz ziemny jest związkiem bezwonnym, bezbarwnym, lżejszym od powietrza.

Gaz ziemny jest paliwem bardzo ekologicznym, przy jego spalaniu emitowane są śladowe ilości szkodliwych zanieczyszczeń. Jest on również paliwem wydajnym i wygodnym, niewymagającym przeładowywania i magazynowania.

Gaz ziemny może służyć do przygotowywania posiłków, podgrzewania wody użytkowej czy ogrzewania domów.

Złóż „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej”. Na jego podstawie sprawdzimy techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. Niezbędnym warunkiem przyłączenia do sieci gazowej jest posiadanie przez Ciebie tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości. Wniosek jest dostępny tutaj.

Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami złóż poprzez Portal przyłączeniowy, nie wychodząc z domu. Portal poprowadzi Cię przez cały proces przyłączeniowy i będzie na bieżąco informował o stanie realizacji przyłączenia poprzez powiadomienia sms lub e-mail.

Zgodnie z Prawem energetycznym Taryfa Dostawcy usług dystrybucyjnych podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po ich ogłoszeniu w Biuletynie URE zatwierdzone taryfy zaczynają obowiązywać po upływie co najmniej 14 dni od dnia ich publikacji.

Zobacz wszystkie

Firmy realizujące dla PSG odczyty gazomierzy i wymiany gazomierzy miechowych

Poniżej przedstawiamy listę firm, z którymi Polska Spółka Gazownictwa ma zawartą umowę na realizację odczytów gazomierzy i realizację wymian gazomierzy miechowych.
Osoba trzymająca notatnik i ołówek zapisuje wartość zużytego gazu pokazaną na gazomierzu obok

Bezpieczeństwo użytkowników gazu ziemnego

Prawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych

Ikona ukazująca fragment sieci gazowej wraz z zaworem i manometrem oraz znakiem potwierdzającym, że sieć jest w dobrym stanie

Raz w roku przeprowadzaj kontrolę stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowych.

Ikona ukazująca proces spalania gazu informująca, że do spalenia 1 m3 gazu potrzeba ok. 10 m3 powietrza

Do spalenia 1 m3 gazu potrzeba ok. 10 m3 powietrza

  • nie zasłaniaj otworów kratek nawiewnych w drzwiach i przewodach wentylacyjnych
  • zadbaj o prawidłowe odprowadzenie spalin
  • zapewnij właściwy ciąg powietrza w przewodzie wentylacyjnym
  • nie zasłaniaj ani nie zmniejszaj przekroju przewodów kominowych oraz nie likwiduj otworów wentylacyjnych w pomieszczeniach gdzie są zainstalowane urządzenia gazowe.

Zawsze korzystaj z urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją obsługi oraz ich przeznaczeniem.

Zmiana sprzedawcy paliwa gazowego

Informacje dla odbiorców gazu o możliwości zmiany sprzedawcy (procedura zmiany sprzedawcy), sprzedawcy z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym.
Czytaj więcej
Wydrukowany wzór umowy leżący na stole, osoba trzymająca długopis wypełnia umowę, obok leży komputerowa myszka