Dla klienta

Dołącz do ponad siedmiu milionów odbiorców gazu ziemnego. Zobacz, jak w kilku krokach przyłączyć swój dom lub przedsiębiorstwo do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa. Skorzystaj z Portalu przyłączeniowego by wygodnie, bez wychodzenia z domu, złożyć potrzebne dokumenty.
Logotyp Polskiej Spółki Gazownictwa na szklanych drzwiach prowadzących do Miejsca Obsługi Klienta

Przyłączenie do sieci gazowej

Zapoznaj się z podstawowymi krokami w procesie przyłączenia.

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5
Klient
PSG
Złóż wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej Ikona strzałki w prawo Do wniosku załącz mapę z zaznaczoną propozycją lokalizacji szafki gazowej.
Wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej Ikona strzałki w prawo Wydanie warunków przyłączenia jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Czas oczekiwania na decyzję do 30 dni.
Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej Ikona strzałki w prawo Ikona strzałki w prawo Zapoznaj się z terminami i zakresem prac określonym w umowie.
Wykonaj swoją instalację gazową Ikona strzałki w prawo Wybierz firmę, która wykona projekt i wybuduje instalację gazową od skrzynki gazowej do odbiorników gazu. Termin wykonania określony w umowie o przyłączenie.
Wybierz Sprzedawcę gazu Ikona strzałki w prawo Wybierz sprzedawcę gazu (lista dostępna tutaj) i podpisz z nim umowę kompleksową.
Budowa przyłącza gazowego Ikona strzałki w prawo Zaprojektujemy i wykonamy przyłącze gazowe. Termin wykonania określony w umowie o przyłączenie.
Montaż gazomierza Ikona strzałki w prawo Ikona strzałki w prawo Sprzedawca, w Twoim imieniu, zleci nam montaż gazomierza. Zadzwonimy, aby uzgodnić termin montażu.
Cieszymy się razem z Tobą, że stałeś się Odbiorcą ekologicznego gazu ziemnego

Portal przyłączeniowy

Zapraszamy do korzystania z Portalu przyłączeniowego. To system, który w przyjazny i atrakcyjny sposób pozwala na złożenie wniosków przez internet. Zapewnia kontrolę oraz przypomina o ważnych etapach w procesie przyłączenia Państwa budynku poprzez darmowe powiadomienia SMS lub e-mail. Portal przyłączeniowy to oszczędność czasu i wygoda. Dokumenty w Portalu przyłączeniowym będą zaakceptowane elektronicznie, tzn. bez tradycyjnego podpisu. Oznacza to, że w każdej chwili można je pobrać, wydrukować lub przesłać dalej. W wersji elektronicznej możecie Państwo podpisać również umowę o przyłączenie (dotyczy Klientów deklarujących pobór gazu do 10 m3/h).
Przejdź do Portalu przyłączeniowego

Kalkulator zużycia gazu

Kalkulator pozwala na obliczenie szacowanego zużycia gazu ziemnego przy znanej mocy poszczególnych urządzeń, których będą Państwo używać. Wystarczy podać rodzaj gazu rozprowadzonego sieciami w danym rejonie, a także sumę mocy poszczególnych urządzeń gazowych. Informację o rodzaju gazu można uzyskać wykorzystując Mapę Systemu Dystrybucyjnego. Do przeliczenia przyjęto sprawność urządzeń na poziomie 90% oraz nominalne wartości ciepła spalania odpowiednio:
  • dla gazu wysokometanowego E – 39,5 MJ/m3;
  • dla gazu zaazotowanego, podgrupa Lw – 32,8 MJ/m3;
  • dla gazu zaazotowanego, podgrupa Ls – 28,8 MJ/m3.
Wyliczona wartość zużycia paliwa gazowego w m3/h jest wartością szacunkową, która powinna zostać zweryfikowana przez projektanta wewnętrznej instalacji gazowej w Państwa obiekcie.
kW
Maksymalny godzinowy pobór gazu: 0.0 m3/h

Taryfa

Aktualna taryfa

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.30.2020.AIK z dnia 13 stycznia 2021 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Taryfa Nr 9 została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa Gazowe nr 3(1394)/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Nowa taryfa obowiązuje od 1 lutego 2021 r.

Zobacz archiwalne taryfy

Przerwy w dostawie gazu

Sprawdź, czy w Twojej okolicy występują lub są zaplanowane przerwy w dostawie gazu. Publikujemy informacje o wyłączeniach dotyczących co najmniej 200 budynków przyłączonych do sieci.

Trwające przerwy w dostawie gazu (5 ostatnich):

województwo miasto obszar wyłączenie od szacowane
przywrócenie
info typ status
Brak trwających przerw w dostawie gazu
Zobacz wszystkie

Reklamacje

Jeśli zajdzie z Państwa strony potrzeba złożenia reklamacji dotyczącej zastrzeżeń w zakresie prowadzonej działalności przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. (np. odczyty i pomiary, przyłączanie do sieci gazowej, sprawy związane z gazomierzami), prosimy o zapoznanie się z procedura złożenia reklamacji.
Przejdź do strony Reklamacje
Ekran dotykowy z wyświetloną smutną, neutralną i radosną buźką, palec naciskający smutną buźkę

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Jest to mieszanina gazów i par wydobywanych z ziemi, zawierająca znaczne ilości metanu (do 98% dla gazu wysokometanowego). Gaz ziemny jest związkiem bezwonnym, bezbarwnym, lżejszym od powietrza.

Gaz ziemny jest paliwem bardzo ekologicznym, przy jego spalaniu emitowane są śladowe ilości szkodliwych zanieczyszczeń. Jest on również paliwem wydajnym i wygodnym, niewymagającym przeładowywania i magazynowania.

Gaz ziemny może służyć do przygotowywania posiłków, podgrzewania wody użytkowej czy ogrzewania domów.

Złóż „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej”. Na jego podstawie sprawdzimy techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. Niezbędnym warunkiem przyłączenia do sieci gazowej jest posiadanie przez Ciebie tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości. Wniosek jest dostępny tutaj.

Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami złóż poprzez Portal przyłączeniowy, nie wychodząc z domu. Portal poprowadzi Cię przez cały proces przyłączeniowy i będzie na bieżąco informował o stanie realizacji przyłączenia poprzez powiadomienia sms lub e-mail.

Zgodnie z Prawem energetycznym Taryfa Dostawcy usług dystrybucyjnych podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po ich ogłoszeniu w Biuletynie URE zatwierdzone taryfy zaczynają obowiązywać po upływie co najmniej 14 dni od dnia ich publikacji.

Zobacz wszystkie

Firmy realizujące dla PSG odczyty gazomierzy i wymiany gazomierzy miechowych

Poniżej przedstawiamy listę firm, z którymi Polska Spółka Gazownictwa ma zawartą umowę na realizację odczytów gazomierzy i realizację wymian gazomierzy miechowych.
Osoba trzymająca notatnik i ołówek zapisuje wartość zużytego gazu pokazaną na gazomierzu obok

Bezpieczeństwo użytkowników gazu ziemnego

Prawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych

Ikona ukazująca fragment sieci gazowej wraz z zaworem i manometrem oraz znakiem potwierdzającym, że sieć jest w dobrym stanie

Raz w roku przeprowadzaj kontrolę stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowych.

Ikona ukazująca proces spalania gazu informująca, że do spalenia 1 m3 gazu potrzeba ok. 10 m3 powietrza

Do spalenia 1 m3 gazu potrzeba ok. 10 m3 powietrza

  • nie zasłaniaj otworów kratek nawiewnych w drzwiach i przewodach wentylacyjnych
  • zadbaj o prawidłowe odprowadzenie spalin
  • zapewnij właściwy ciąg powietrza w przewodzie wentylacyjnym
  • nie zasłaniaj ani nie zmniejszaj przekroju przewodów kominowych oraz nie likwiduj otworów wentylacyjnych w pomieszczeniach gdzie są zainstalowane urządzenia gazowe.

Zawsze korzystaj z urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją obsługi oraz ich przeznaczeniem.

Zmiana sprzedawcy paliwa gazowego

Informacje dla odbiorców gazu o możliwości zmiany sprzedawcy (procedura zmiany sprzedawcy), sprzedawcy z urzędu oraz sprzedawcy rezerwowym.
Czytaj więcej
Wydrukowany wzór umowy leżący na stole, osoba trzymająca długopis wypełnia umowę, obok leży komputerowa myszka
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform