Współpraca międzynarodowa

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) jako największy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce wyraża chęć nawiązania współpracy z innymi podmiotami zagranicznymi.
Mapa z czarnymi konturami państw w Europie
Szczególnie zainteresowani jesteśmy budowaniem relacji z Operatorami Systemu Dystrybucji Gazu (OSD) w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie pełnienia funkcji operatorskich, a także nowych wyzwań stojących przez OSD takich jak zatłaczanie biometanu, gazu syntetycznego czy wodoru do sieci gazowej.

Dostrzegamy korzyści, które mogą płynąć z wymiany wiedzy operatorskiej między innymi w obszarze smart meteringu, ograniczenia emisji metanu, LNG, rozwoju oraz eksploatacji infrastruktury gazowej, technologii wykorzystywanych do wykrywania awarii, uchodzeń na sieci gazowej, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, pozyskiwania funduszy unijnych, bilansowania rynku czy współpracy ze sprzedawcami gazu.

Aktywnie analizujemy wprowadzanie nowych technologii, dzięki którym PSG ma swój istotny udział w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz przejściu na gospodarkę niskoemisyjną przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych środków.

Poza budowaniem relacji z zagranicznymi partnerami PSG angażuje się w opiniowanie projektów aktów prawa unijnego oraz w prace grup na poziomie ponadnarodowym dotyczących technicznych aspektów prowadzonej działalności w zakresie transportu paliwa gazowego.

Od listopada 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest Członkiem w Technical Association of the European Natural Gas Industry, MARCOGAZ z siedzibą w Brukseli https://www.marcogaz.org/. MARCOGAZ zrzesza czołowych operatorów systemu dystrybucji i przesyłu paliw gazowych oraz krajowe stowarzyszenia przemysłu gazu w Europie.

W listopadzie 2021 ruszył projekt Ready4H2, do którego przystąpiła Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Projekt Ready4H2 skupia się na analizie możliwości transportu 100% wodoru przez sieci dystrybucyjne oraz określeniu roli OSD w gospodarce wodorowej. W projekcie Ready4H2 uczestniczy 90 europejskich OSD z 17 krajów oraz kilka organizacji międzynarodowych. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Ready4H2: Ready4H2 - Combining the hydrogen expertise and experiences.

W PSG zadania z obszaru współpracy międzynarodowej realizuje Biuro zgodności.

W przypadku zainteresowania współpracą z PSG należy kontaktować się z:

Sylwia Gładysz
22 363 70 59
0048 697 172 274
[email protected]

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform