Bezpieczeństwo

Priorytetem w naszym działaniu jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazowych. Codziennie, przez całą dobę, dbają o nie tysiące wykwalifikowanych pracowników.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z gazu ziemnego. Dowiedz się, jak postępować w wypadku ulatniania się gazu, a także jak prowadzić inwestycje, by uniknąć uszkodzenia sieci gazowej.
Pracownik Pogotowia Gazowego w stroju roboczym widziany od tyłu, obok zaparkowany samochód Pogotowia Gazowego, w tle most we Wrocławiu

Gdy ulatnia się gaz

 1. Ikona przedstawiająca rury, zawór i gazomierz

  Zamknij zawór przy
  gazomierzu

 2. Ikona przedstawiające rozłączoną wtyczkę i gniazdko na prąd

  Nie zapalaj ognia, oświetlenia,
  urządzeń elektrycznych

 3. Ikona przedstawiająca uchylone drzwi, przez otwór wieje wiatr

  Otwórz drzwi
  i okna

 4. Ikona ukazująca człowieka wychodzącego przez drzwi - ewakuacja

  Opuść budynek wraz
  z pozostałymi mieszkańcami

 5. Ikona przedstawiająca włączoną sygnalizację świetlną

  Zawiadom pogotowie
  gazowe - tel. 992

W przypadku awarii lub podejrzenia uszkodzenia sieci gazowej należy dzwonić pod numer:

Ikona telefonu 992

Numer ten jest numerem alarmowym i powinien być używany jedynie w sytuacjach nagłych i wyjątkowych. Wszystkie zgłoszenia interwencyjne są rejestrowane.

W sprawach innych, związanych np. z przyłączaniem do sieci gazowej czy realizacją umowy przyłączeniowej, należy kontaktować się z wybraną jednostką terenową Polskiej Spółki Gazownictwa. Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć w zakładce Kontakt

Samochód Pogotowia Gazowego jadący na sygnale drogą szybkiego ruchu w Warszawie

Bezpieczeństwo sieci gazowej

Apelujemy o świadome i bezpieczne wykonywanie prac ziemnych w miejscach lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej, a w szczególności sieci gazowej. Każda spowodowana awaria na sieci gazowej może nieść za sobą zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska. Uszkodzenie gazociągu może doprowadzić do zachwiania funkcjonowania systemu gazowego.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie do jednostek terenowych Spółki miejsc prowadzenia prac ziemnych, które kolidują z siecią gazową.

W naszych placówkach możecie Państwo uzyskać informacje na temat przebiegu sieci gazowej, także tej znajdującej się na terenie Państwa posesji. Pracownicy Spółki będą służyć Państwu pomocą w tym zakresie i udzielą wszystkich niezbędnych informacji.
Mapa Polski z informacją o długości sieci gazowej

Ikona telefonu Uwaga! Jeżeli dojdzie do uszkodzenia sieci gazowej, należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Pogotowie Gazowe (tel. 992) lub Straż Pożarną (tel. 998).

Bezpieczeństwo użytkowników gazu ziemnego

Prawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych

Ikona ukazująca fragment sieci gazowej wraz z zaworem i manometrem oraz znakiem potwierdzającym, że sieć jest w dobrym stanie

Raz w roku przeprowadzaj kontrolę stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowych

Ikona ukazująca proces spalania gazu informująca, że do spalenia 1 m3 gazu potrzeba ok. 10 m3 powietrza

Do spalenia 1 m3 gazu potrzeba ok. 10 m3 powietrza

 • nie zasłaniaj otworów kratek nawiewnych w drzwiach i przewodach wentylacyjnych
 • zadbaj o prawidłowe odprowadzenie spalin
 • zapewnij właściwy ciąg powietrza w przewodzie wentylacyjnym
 • nie zasłaniaj ani nie zmniejszaj przekroju przewodów kominowych oraz nie likwiduj otworów wentylacyjnych w pomieszczeniach gdzie są zainstalowane urządzenia gazowe.

Zawsze korzystaj z urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją obsługi oraz ich przeznaczeniem.

Przewonienie gazu ziemnego

Co najmniej raz w roku, w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, Polska Spółka Gazownictwa przeprowadza akcję przewonienia gazu ziemnego. Akcja przewonienia polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu staje się intensywniejszy, co umożliwia wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy niezwłocznie powiadomić służby Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem alarmowym 992. Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczeniu palników, czy ich niewłaściwej regulacji). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby PSG, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji i urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.
Niebiesko-pomarańczowy płomień nad palnikiem gazowym na czarnym tle