Sponsoring i darowizny

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. realizuje działania promocyjne zorientowane na rezultaty biznesowe zgodne ze zrównoważonym zarządzaniem strategicznym. Realizując działania sponsoringowe ma na celu zwiększenie znajomości marki poprzez budowanie świadomości i reputacji oraz nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z grupami interesariuszy, mającymi wpływ na realizację działalności biznesowej Spółki.
Kobieta trzymająca na złożonych dłoniach czerwone serce zrobione z drewna
PSG sp. z o.o. angażuje się w działania sponsoringowe z uwzględnieniem zasad niezależności Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz obowiązującym Programem zgodności, a także Umową Spółki.

Działania sponsoringowe prowadzone przez Spółkę obejmują główne cztery obszary:

  • sponsoring sportu – w tym związków sportowych, stowarzyszeń, sportu dzieci młodzieży, sportu akademickiego oraz inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju fizycznego, 
  • sponsoring działań związanych z edukacją, obszarem badawczo-rozwojowym innowacjami, popularyzacją wiedzy i szkolnictwa na różnych poziomach kształcenia, 
  • sponsoring kultury – wsparcie wydarzeń teatralnych i operowych, festiwali muzycznych, koncertów, imprez kulturalnych, produkcji filmowych, itp., 
  • sponsoring działań społeczno-historycznych nawiązujących do historii Polski, w tym patriotycznych, służących ogółowi społeczeństwa. 
Nawiązanie współpracy sponsoringowej poprzedza wnikliwa, indywidualna ocena merytoryczna oraz ekonomiczna każdego projektu. W związku z tym przesłany wniosek powinien zawierać szczegółowe dane pozwalające na analizę kosztów dotarcia do odbiorców, w tym wyczerpujący opis wszystkich działań ATL, BTL i PR.

W ramach opisu działań należy wskazać rodzaj mediów, ilość emisji, zasięg, nakład, formaty i lokalizacje nośników outdoorowych, a także zawrzeć opis planowanych działań ambientowych oraz aktywności w internecie i mediach społecznościowych.

W przypadku działań BTL należy wyszczególnić dodatkowo opis i format materiałów oraz powierzchnię zawartej na nich informacji o sponsorze, a także liczbę i opis wydarzeń, w trakcie których będzie eksponowana informacja o sponsorze.

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy sponsoringowej z PSG sp. z o.o. prosimy o przesyłanie prawidłowo wypełnionego wniosku na adres: [email protected].
 
Wnioski o sponsoring projektów, których efektywności nie będzie można oszacować z uwagi na brak niezbędnych danych, nie będą rozpatrywane.
 
Z uwagi na kompleksowe podejście do realizacji projektów sponsoringowych, w tym opracowanie przez spółkę dodatkowych działań wspierających komunikację sponsorowanych projektów, średni czas podjęcia aktywności sponsoringowej wynosi ok. 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działania wspierające realizację wartościowych inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa w wielu obszarach. W tym celu PSG opracowała wewnętrzne zasady przyznawania darowizn finansowych i rzeczowych, które gwarantują każdemu potencjalnemu beneficjentowi, udzielenie wsparcia według tych samych kryteriów.

Szczególne znaczenie dla spółki mają profesjonalne projekty, realizujące cele związane z:

  • wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi,
  • sprawami społecznymi. tj. wsparciem osób i organizacji, w ramach pomocy chorym, ubogim itp.,
  • nauką i edukacją,
  • sportem i zdrowym stylem życia,
  • kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego,
  • ekologią i ochroną środowiska.

Każdy podmiot ubiegający się o przyznanie darowizny jest zobowiązany do wypełnienia zamieszczonego poniżej wniosku i przesłania go wraz z wymaganymi załącznikami na adres [email protected]. Ze względu na procedury wewnętrzne, prosimy o przesyłanie wniosków z jak największym (min. 3-miesięcznym) wyprzedzeniem przed terminem rozpoczęcia planowanych działań, na które darowizna miałaby zostać przeznaczona.

Przed złożeniem kompletnego wniosku o darowiznę prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej „Wytycznymi dla podmiotów zewnętrznych w zakresie przyznawania darowizn przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.” oraz wzorem raportu – rozliczenia darowizny.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform