Plan Rozwoju

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2024 roku znak: DRG.DRG-3.4311.3.2023.RTu został uzgodniony Plan Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2024-2028, którego wyciąg publikujemy poniżej.
Dwie osoby siedzące przy stole, pracują, na stole liczne dokumenty, kalkulator, okulary. Jedna z osób trzyma w ręce pióro