Plan Rozwoju

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2024 roku znak: DRG.DRG-3.4311.3.2023.RTu został uzgodniony Plan Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2024-2028, którego wyciąg publikujemy poniżej.
Dwie osoby siedzące przy stole, pracują, na stole liczne dokumenty, kalkulator, okulary. Jedna z osób trzyma w ręce pióro
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform