Nominacje i prognozy

Zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Zleceniodawca Usługi Dystrybucji (ZUD) składa do Polskiej Spółki Gazownictwa nominację i jej zmiany (renominację), a Operator Systemu Dystrybucyjnego Współpracującego (OSDW) prognozę transportową i jej zmiany (renominację prognozy).
Fragment żółtej stacji gazowej, rury, duże nity
Nominacje oraz renominacje składane do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. należy przesyłać wiadomością e-mail na adres [email protected].

Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania nominacji umieszczone są na stronie Nominacje.

Prognozy transportowe oraz renominacje składane do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. należy składać na adres email: [email protected].

Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania prognozy transportowej umieszczone są na stronie Prognozy.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Polska Spółka Gazownictwa przygotowała dodatkową możliwość przekazywania nominacji i renominacji poprzez wczytanie pliku za pośrednictwem strony internetowej www.psgaz.pl. Nowa funkcjonalność umożliwia również uzyskanie informacji o statusie nominacji i renominacji złożonych zarówno za pośrednictwem tej strony internetowej, jak również przesłanych pocztą elektroniczną.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform