Nominacje i prognozy

Zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Zleceniodawca Usługi Dystrybucji (ZUD) składa do Polskiej Spółki Gazownictwa nominację i jej zmiany (renominację), a Operator Systemu Dystrybucyjnego Współpracującego (OSDW) prognozę transportową i jej zmiany (renominację prognozy).
Fragment żółtej stacji gazowej, rury, duże nity
Zgodnie z zapisami pkt. 17 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją procesu składania nominacji oraz prognoz transportowych OSDW do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oparta jest na:
  • podstawowym standardzie elektronicznej wymiany danych EDI (edig@s 5.1),
  • alternatywnym (rezerwowym) standardzie wymiany danych (pliki xlsx). 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania nominacji umieszczone są na stronie Nominacje - standard wymiany informacji TUTAJ.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania prognozy transportowej OSDW umieszczone są na stronie Prognozy transportowe OSDW - standard wymiany informacji TUTAJ.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform