Uregulowania

Zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Zleceniodawca Usługi Dystrybucji (ZUD) składa do Polskiej Spółki Gazownictwa nominację i jej zmiany (renominację)  a Operator Systemu Dystrybucyjnego Współpracującego (OSDW) prognozę transportową i jej zmiany (renominację prognozy).

 

Nominacje oraz renominacje składane do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. należy przesyłać wiadomością e-mail na adres [email protected].
Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania nominacji umieszczone są w Zakładce Nominacje.

Prognozy transportowe oraz renominacje składane do Polskiej Spółki Gazownictwa   sp. z o.o. należy składać na adres email: [email protected].
Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania prognozy transportowej umieszczone są w zakładce Prognozy.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Polska Spółka Gazownictwa przygotowała dodatkową możliwość przekazywania nominacji i renominacji poprzez wczytanie pliku za pośrednictwem strony internetowej www.psgaz.pl. Nowa funkcjonalność umożliwia również uzyskanie informacji o statusie nominacji i renominacji złożonych zarówno za pośrednictwem tej strony internetowej, jak również przesłanych pocztą elektroniczną.