Nominacje i prognozy

Zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Zleceniodawca Usługi Dystrybucji (ZUD) składa do Polskiej Spółki Gazownictwa nominację i jej zmiany (renominację), a Operator Systemu Dystrybucyjnego Współpracującego (OSDW) prognozę transportową i jej zmiany (renominację prognozy).
Fragment żółtej stacji gazowej, rury, duże nity
Nominacje oraz renominacje składane do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. należy przesyłać wiadomością e-mail na adres [email protected].

Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania nominacji umieszczone są na stronie Nominacje.

Prognozy transportowe oraz renominacje składane do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. należy składać na adres email: [email protected].

Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania prognozy transportowej umieszczone są na stronie Prognozy.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Polska Spółka Gazownictwa przygotowała dodatkową możliwość przekazywania nominacji i renominacji poprzez wczytanie pliku za pośrednictwem strony internetowej www.psgaz.pl. Nowa funkcjonalność umożliwia również uzyskanie informacji o statusie nominacji i renominacji złożonych zarówno za pośrednictwem tej strony internetowej, jak również przesłanych pocztą elektroniczną.

Zgodnie z pkt. 17.1.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej informujemy, że z dniem 01.10.2022 r. zmianie ulegnie sposób przekazywania nominacji i prognoz transportowych OSDW składanych do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwanym Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przygotowała możliwość składania nominacji i prognoz transportowych OSDW poprzez:

Informujemy, że przygotowany portal https://ebok.psgaz.pl to narzędzie umożliwiające kompleksową obsługę nominacji, i prognoz transportowych OSDW. 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.10.2022 nie będzie możliwości składania nominacji i prognoz transportowych za pośrednictwem adresów mailowych [email protected], [email protected].  

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zmian znajdują się TUTAJ.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform