IRiESD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2021 roku – DRR.WRG.4323.1.2021.ŁWę - zatwierdzona została Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która weszła w życie z dniem 1 listopada 2021 roku o godz. 6.00.
Cztery rurociągi o różnej wielkości, w tle sylwetka zakładu przemysłowego i zachodzące słońce
Zmiany wprowadzone do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu przyłączania do sieci dystrybucyjnej, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, zasady przeprowadzania procedury wstrzymania dostarczania paliwa gazowego. Wprowadzono nowe uregulowania dotyczące sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, w szczególności procedura gromadzenia danych na potrzeby przygotowania planów ograniczeń oraz zasady wprowadzania gazu LNG do sieci dystrybucyjnej OSD.
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2021 roku – DRR.WRG.4323.2.2021.ŁWę zostały zatwierdzone zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG sp. z o.o. w zakresie przedłożonym w dniu 13 grudnia 2021 r. w formie Karty Aktualizacji. Zmiany, o których jest mowa powyżej wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku o godz. 6.00.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform