IRiESD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2021 roku – DRR.WRG.4323.1.2021.ŁWę - zatwierdzona została Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która weszła w życie z dniem 1 listopada 2021 roku o godz. 6.00.
Cztery rurociągi o różnej wielkości, w tle sylwetka zakładu przemysłowego i zachodzące słońce
Zmiany wprowadzone do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu przyłączania do sieci dystrybucyjnej, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, zasady przeprowadzania procedury wstrzymania dostarczania paliwa gazowego. Wprowadzono nowe uregulowania dotyczące sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, w szczególności procedura gromadzenia danych na potrzeby przygotowania planów ograniczeń oraz zasady wprowadzania gazu LNG do sieci dystrybucyjnej OSD.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego  o  przedłożeniu do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Proponowane zmiany w projekcie IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego, w tym przede wszystkim związanego z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W projekcie IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące zasad wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, procesu zmiany sprzedawcy, sprzedaży rezerwowej/z urzędu oraz procesu przyłączeniowego.
W ramach Karty Aktualizacji planuje się wprowadzenie następujących zmian w zakresie:
a)    dostosowania mechanizmów związanych z wprowadzaniem ograniczeń mocy umownej przerywanej;
b)    wprowadzenia zmian doprecyzowujących zasady ustalania kosztów zakupu paliw gazowych, które stanowią podstawę do ustalania Cen Wyrównania (CW) oraz Cen referencyjnych gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego (CRGBIL), które z kolei są wykorzystywane na potrzeby prowadzenia rozliczeń odpowiednio w ramach procedury Wyrównania oraz Bilansowania handlowego Lokalnych Obszarów dystrybucyjnych;
c)    modyfikacji postanowień procesu nominacji biogazowni.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform