Przydatne dokumenty

Cena referencyjna gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRGBIL oraz Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania CW.

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego (CRG BIL) dla gazu Lw, Ls, LNG oraz OSDW, wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M), a Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania dla obszaru dystrybucyjnego gazu E i Lw ustalana jest dla okresu Wyrównania (R). CRGBIL i CW ustalane są na podstawie zapisów punktu 24.4 IRiESD.
Rodzaj paliwa gazowego CRG BILLW [gr/kWh] CRG BILLS [gr/kWh] CRG BILLNG [gr/kWh] CRG BILOSDW [gr/kWh] CW E [gr/kWh] CW LW [gr/kWh]
STYCZEŃ 9,554 9,554 10,016 9,268 - -
LUTY 11,357 11,357 10,016 9,268 - -
MARZEC 10,291 10,291 10,016 9,268 - -
KWIECIEŃ 10,484 10,484 10,016 9,268 - -
MAJ 11,647 11,647 10,016 9,268 - -
CZERWIEC 13,442 13,442 10,016 9,268 - -
LIPIEC 15,164 15,164 10,016 9,268 - -
SIERPIEŃ 18,582 18,582 10,016 9,268 - -
WRZESIEŃ 22,430 22,430 10,016 9,268 - -
PAŹDZIERNIK - -
LISTOPAD - -
GRUDZIEŃ - -
ROK 2021 - - - -
Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za poprzednie lata.
Zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych, poniżej publikujemy „Regulamin instalowania i demontażu przedpłatowego układu pomiarowego". "Regulamin" wersja 1.3 obowiązuje od 1 grudnia 2020 r.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform