Przydatne dokumenty

Cena referencyjna gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRGBIL oraz Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania CW.

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego (CRGBIL) dla gazu Lw, Ls, LNG oraz obszaru zasilanego z sieci OSDW, wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), ustalana jest przez PSG na dany miesiąc (M), a Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania dla obszaru dystrybucyjnego gazu E i Lw ustalana jest dla okresu Wyrównania (R).

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia z tytułu Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego zasilanego z instalacji regazyfikacji LNG (CRGBILLNG) ustalana jest dla okresu Roku gazowego tj. Okres od godziny 06:00 dnia 1 października roku poprzedniego do godziny 06:00 dnia 1 października danego roku. 

CRGBIL i CW ustalane są na podstawie zapisów punktu 24.4 IRiESD.
Rodzaj paliwa gazowego CRG BILLW [gr/kWh] CRG BILLS [gr/kWh] CRG BILLNG [gr/kWh] CRG BILOSDW [gr/kWh] CW E [gr/kWh] CW LW [gr/kWh] CWK E [gr/kWh] CWK Lw [gr/kWh] CRG BILLNGK [gr/kWh]
STYCZEŃ 55,899 55,899 - 58,424 - -
LUTY 41,675 41,675 - 44,200 - -
MARZEC 39,571 39,571 - 42,095 - -
KWIECIEŃ 68,758 68,758 - 71,283 - -
MAJ 51,362 51,362 - 53,887 - -
CZERWIEC 46,692 46,692 - 49,217 - -
LIPIEC 51,126 51,126 - 53,650 - -
SIERPIEŃ 84,913 84,913 - 87,437 - -
WRZESIEŃ - -
PAŹDZIERNIK - - -
LISTOPAD - - -
GRUDZIEŃ - - -
ROK 2022 - - - -
Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za poprzednie lata.
Zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych, poniżej publikujemy „Regulamin instalowania i demontażu przedpłatowego układu pomiarowego". "Regulamin" wersja 1.3 obowiązuje od 1 grudnia 2020 r.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform