Przydatne dokumenty

Cena referencyjna gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRGBIL oraz Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania CW.

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego (CRG BIL) dla gazu Lw, Ls, LNG oraz OSDW, wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M), a Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania dla obszaru dystrybucyjnego gazu E i Lw ustalana jest dla okresu Wyrównania (R). CRGBIL i CW ustalane są na podstawie zapisów punktu 24.4 IRiESD.
Rodzaj paliwa gazowego CRG BILLW [gr/kWh] CRG BILLS [gr/kWh] CRG BILLNG [gr/kWh] CRG BILOSDW [gr/kWh] CW E [gr/kWh] CW LW [gr/kWh] CWK E [gr/kWh] CWK Lw [gr/kWh]
STYCZEŃ 9,554 9,554 10,016 9,268 - - 10,205 9,554
LUTY 11,357 11,357 10,016 9,268 - - 9,300 11,357
MARZEC 10,291 10,291 10,016 9,268 - - 9,299 10,291
KWIECIEŃ 10,484 10,484 10,016 9,268 - - 10,449 10,484
MAJ 11,647 11,647 10,016 9,268 - - 12,318 11,647
CZERWIEC 13,442 13,442 10,016 9,268 - - 13,773 13,442
LIPIEC 15,164 15,164 10,016 9,268 - - 17,219 15,164
SIERPIEŃ 18,582 18,582 10,016 9,268 - - 20,967 18,582
WRZESIEŃ 22,430 22,430 10,016 9,268 - - 29,902 22,430
PAŹDZIERNIK 31,336 31,336 10,016 9,268 - - 42,362 31,336
LISTOPAD 45,799 45,799 10,016 9,268 - - 39,135 45,799
GRUDZIEŃ 41,378 41,378 10,016 9,268 - - 53,882 41,378
ROK 2021 - - - - 23,013 20,743
Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za poprzednie lata.
Zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych, poniżej publikujemy „Regulamin instalowania i demontażu przedpłatowego układu pomiarowego". "Regulamin" wersja 1.3 obowiązuje od 1 grudnia 2020 r.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform