Przydatne dokumenty

Cena referencyjna gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRGBIL oraz Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania CW.

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego (CRGBIL) dla gazu Lw, Ls, LNG oraz obszaru zasilanego z sieci OSDW, wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), ustalana jest przez PSG na dany miesiąc (M), a Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania dla obszaru dystrybucyjnego gazu E i Lw ustalana jest dla okresu Wyrównania (R).

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia z tytułu Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego zasilanego z instalacji regazyfikacji LNG (CRGBILLNG) ustalana jest dla okresu Roku gazowego tj. Okres od godziny 06:00 dnia 1 października roku poprzedniego do godziny 06:00 dnia 1 października danego roku. 

CRGBIL i CW ustalane są na podstawie zapisów punktu 24.4 IRiESD.
Rodzaj paliwa gazowego CRG BILLW [gr/kWh] CRG BILLS [gr/kWh] CRG BILLNG [gr/kWh] CRG BILOSDW [gr/kWh] CW E [gr/kWh] CW LW [gr/kWh] CWK E [gr/kWh] CWK Lw [gr/kWh] CRG BILLNGK [gr/kWh]
STYCZEŃ 59,590 59,590 - 60,614 - - 65,699
LUTY 33,893 33,893 - 34,917 - - 40,002
MARZEC 29,257 29,257 - 30,281 - - 35,366
KWIECIEŃ 23,396 23,396 - 30,281 - - 29,504
MAJ 22,443 22,443 - 30,281 - - 28,552
CZERWIEC 17,124 17,124 - 30,281 - - 23,232
LIPIEC 16,828 16,828 - 30,281 - - 22,937
SIERPIEŃ 16,337 16,337 - 30,281 - - 22,445
WRZESIEŃ 18,526 18,526 19,550 - -
PAŹDZIERNIK - - -
LISTOPAD - - -
GRUDZIEŃ - - -
ROK 2023 - - - - - - -
Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za poprzednie lata.
Zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych, poniżej publikujemy „Regulamin instalowania i demontażu przedpłatowego układu pomiarowego". "Regulamin" wersja 1.6 obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform