Przydatne dokumenty

Cena referencyjna gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRGBIL oraz Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania CW.

Cena referencyjna gazu (CRGBIL) na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego dla gazu Lw (CRGBILLW), Ls (CRGBILLS) oraz obszaru zasilanego z sieci OSDW (CRGBILOSDW), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), ustalana jest przez PSG dla Okresu bilansowania. 

Okres bilansowania na potrzeby rozliczenia Bilansowania handlowego Lokalnych Obszarów dystrybucyjnych, rozpoczyna się od godziny 6:00 pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu wejścia w życie IRiESD, tj. od godziny 6:00 dnia 1 kwietnia 2024 r.

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania (CW) dla obszaru dystrybucyjnego gazu E (CWE) i Lw (CWLW) ustalana jest dla okresu Wyrównania. 

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia z tytułu Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego zasilanego z instalacji regazyfikacji LNG (CRGBILLNG) ustalana jest dla okresu Roku gazowego. 

CRGBIL i CW ustalane są na podstawie zapisów punktu 24.4 IRiESD.

CRGBIL za okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2024 r. do godziny 6:00 dnia 1 kwietnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj paliwa gazowego CRGBILLW [gr/kWh] CRGBILLS [gr/kWh] CRGBILOSDW [gr/kWh]
Styczeń 21,104 21,104 18,443
Luty 18,362 18,362 18,443
Marzec 16,416 16,416 18,443
Rozliczenie z tytułu Bilansowania Lokalnych Obszarów dystrybucyjnych z powodu korekty dokonywane jest za Okres bilansowania zgodnie z pkt 24.6.14 IRiESD. Rozliczenie z tytułu Wyrównania dokonywane jest za Okres Wyrównania zgodnie z pkt 24.5.7 IRiESD.

CRGBILK – CRGBIL wyznaczona dla Miesiąca gazowego wchodzącego w skład Okresu bilansowania, w którym została wykonana korekta usługi Dystrybucji.

CWK – Cena Wyrównania ustalona dla Miesiąca gazowego wchodzącego w skład Okresu Wyrównania, w którym została wykonana korekta usługi Dystrybucji.
Rodzaj paliwa gazowego CRGBILLWK [gr/kWh] CRGBILLSK [gr/kWh] CRGBILLNGK [gr/kWh] CRGBILOSDWK [gr/kWh] CWK E [gr/kWh] CWK LW [gr/kWh]
Styczeń - - 27,839 - 15,936 21,104
Luty - - 25,096 - 13,316 18,362
Marzec - - 23,150 - 13,781 16,416
Kwiecień 16,281 16,281 23,015 18,443 13,858 16,281
Maj 17,019 17,019 23,760 18,443 15,019 17,019
Czerwiec 18,153 18,153 24,892 18,443 16,760 18,153
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Rok 2024
CRGBIL – dla Okresu bilansowania od godziny 6:00 dnia 1 kwietnia 2024 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. oraz CW – dla Okresu Wyrównania od godziny 6:00 dnia 1 stycznia roku poprzedniego do godziny 6:00 dnia 1 stycznia danego roku przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj paliwa gazowego CRGBILLW [gr/kWh] CRGBILLS [gr/kWh] CRGBILLNG [gr/kWh] CRGBILOSDW [gr/kWh] CW E [gr/kWh] CW LW [gr/kWh]
Rok 2024
Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za poprzednie lata.
Zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych, poniżej publikujemy „Regulamin instalowania i demontażu przedpłatowego układu pomiarowego". "Regulamin" wersja 1.6 obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.