Przydatne dokumenty

Cena referencyjna gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRGBIL oraz Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania CW.

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego (CRGBIL) dla gazu Lw, Ls, LNG oraz obszaru zasilanego z sieci OSDW, wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), ustalana jest przez PSG na dany miesiąc (M), a Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania dla obszaru dystrybucyjnego gazu E i Lw ustalana jest dla okresu Wyrównania (R).

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia z tytułu Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego zasilanego z instalacji regazyfikacji LNG (CRGBILLNG) ustalana jest dla okresu Roku gazowego tj. Okres od godziny 06:00 dnia 1 października roku poprzedniego do godziny 06:00 dnia 1 października danego roku. 

CRGBIL i CW ustalane są na podstawie zapisów punktu 24.4 IRiESD.
Rodzaj paliwa gazowego CRG BILLW [gr/kWh] CRG BILLS [gr/kWh] CRG BILLNG [gr/kWh] CRG BILOSDW [gr/kWh] CW E [gr/kWh] CW LW [gr/kWh] CWK E [gr/kWh] CWK Lw [gr/kWh] CRG BILLNGK [gr/kWh]
STYCZEŃ 55,899 55,899 - 58,424 - - 39,761 55,899 62,026
LUTY 41,675 41,675 - 44,200 - - 38,161 41,675 47,802
MARZEC 39,571 39,571 - 42,095 - - 66,295 39,571 45,697
KWIECIEŃ 68,758 68,758 - 71,283 - - 49,938 68,758 74,885
MAJ 51,362 51,362 - 53,887 - - 42,871 51,362 57,489
CZERWIEC 46,692 46,692 - 49,217 - - 48,404 46,692 52,819
LIPIEC 51,126 51,126 - 53,650 - - 82,657 51,126 57,252
SIERPIEŃ 84,913 84,913 - 87,437 - - 110,767 84,913 91,039
WRZESIEŃ 114,930 114,930 54,329 117,455 - - 91,443 114,930 121,057
PAŹDZIERNIK 98,088 98,088 - 100,613 - - 39,935 98,088 104,215
LISTOPAD 70,203 70,203 - 72,727 - - 47,265 70,203 76,329
GRUDZIEŃ 59,182 59,182 - 61,706 - - 58,314 59,182 65,308
ROK 2022 - - - - 54,752 61,726 - - -
Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za poprzednie lata.
Zgodnie z zapisami obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych, poniżej publikujemy „Regulamin instalowania i demontażu przedpłatowego układu pomiarowego". "Regulamin" wersja 1.6 obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform