Innowacje

Wdrażanie innowacji oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych realizowane są w Polskiej Spółce Gazownictwa przez Biuro Centrum Badań i Rozwoju (CBiR).
Dwóch mężczyzn stojących tyłem w kaskach i strojach roboczych steruje widocznym w tle dronem nad prowadzoną budową
Realizowane prace badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne dotyczą głównie technicznych aspektów dystrybucji gazu ziemnego, lecz również organizacyjnej działalności Polskiej Spółki Gazownictwa. CBiR współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia prac B+R oraz podmiotami oferującymi innowacyjne rozwiązania w celu ich przetestowania oraz wdrożenia. Centrum Badań i Rozwoju wspiera także rozwój istniejących rozwiązań i prowadzi System Innowacyjności, dzięki któremu pozyskuje i przekazuje do wdrożenia pomysły na innowacje i usprawnienia od pracowników PSG.

Wśród aktualnie realizowanych przez CBiR projektów B+R+I znajdują się m.in. projekty:

 • Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (SIildig AE),
 • Doświadczalny system monitoringu gazociągu oparty o czujniki światłowodowe i strunowe,
 • Nowe Technologie Transmisji Danych,
 • Opracowanie wymogów dla zatłaczania do sieci PSG palnych gazów domieszkowych.

Centrum Badań i Rozwoju stale identyfikując nowe potrzeby badawcze i rozwojowe w Spółce, poszukuje nowych rozwiązań technicznych. Główne obszary, w których poszukiwane są rozwiązania:

 • kontrola sieci gazowej,
 • stacje gazowe,
 • układy pomiarowe,
 • telemetria,
 • obsługa klienta,
 • optymalizacja zużycia energii,
 • paliwa alternatywne/biogaz.

Pytania w zakresie działalności B+R+I prosimy kierować na adres: [email protected]

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform