EDI

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wdrożyła w swoich systemach informatycznych, w ramach wszystkich Oddziałów, ujednolicony standard wymiany danych, związanych ze świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego, oparty o standardy EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport).
Ręce na klawiaturze otwartego laptopa, pomieszczenie w biurowcu, przez okno pada światło słoneczne
W trosce o dotrzymanie najwyższej staranności w komunikacji z kontrahentami oraz w celu spełnienia koniecznych wymagań standardu EDIFACT, informujemy o możliwości rozpoczęcia produkcyjnych testów komunikacji z wykorzystaniem EDIFACT. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy [email protected].

Szczegółowy opis wymiany danych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, wraz z kompletem dokumentów dostępny jest poniżej. Zakres wymiany danych będzie przez PSG sukcesywnie rozszerzany, w oparciu o powyższy standard, a informacje o terminie wprowadzenia nowych rozszerzeń wraz z ich pełnym opisem będą publikowane na stronie internetowej PSG z odpowiednim wyprzedzeniem.

EDIFACT to międzynarodowa norma, dotycząca elektronicznej wymiany danych, opracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i przyjęta przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. Służy ona do wymiany danych dotyczących zdarzeń związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, w szczególności z:

  • obsługą Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD),
  • obsługą procesu zmiany Sprzedawcy (PZD – zmiana sprzedawcy),
  • przekazywaniem danych pomiarowych i rozliczeniowych.

Polska Spółka Gazownictwa publikuje drugą wersję projektu aktualizacji standardu EDIFACT w zakresie komunikatu UTILMD. Projekt aktualizacji komunikatu odnosi się do zmian wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wszelkie pytania i zgłoszenia w zakresie projektu zmian w komunikacie UTILMD należy kierować na adres: [email protected]

Zalacznik_nr_01_-_UTILMD_Projekt_20230116_v2.xlsx

Data publikacji: 20.01.2023 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje projekt aktualizacji standardu EDIFACT w zakresie komunikatu UTILMD. Projekt aktualizacji komunikatu odnosi się do zmian wynikających z projektu ustawy - o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wszelkie pytania i zgłoszenia w zakresie projektu zmian w komunikacie UTILMD należy kierować na adres: [email protected].

Zalacznik_nr_01_-_UTILMD_Projekt_20221202_v1.xlsx

Data publikacji: 02.12.2022 r.


W nawiązaniu do zgłoszenia wskazującego na niespójność specyfikacji komunikatu ZATTACH z plikami WSDL, PSG publikuje poprawioną specyfikację komunikatu. Poprawka w definicji polega na zmianie wartości pól stałych IDENTIFIER na wartość ZATACH oraz ASSOCCODE na wartość 2.0.

Data publikacji 02.11.2022 r.


W nawiązaniu do zgłoszenia wskazującego na niespójność specyfikacji komunikatów UTILMD i CASINT w wersji 31.03.2021 i 31.05.2021 z plikami WSDL, PSG publikuje poprawione pliki WSDL. Poprawka w definicji polega na zniesieniu obowiązkowej wymagalności elementu REFERENCENUMBER (1154 Numer referencyjny).

Na wniosek ZUD ze względu na konieczność dostosowania systemów, PSG przesuwa termin uruchomienia EDIFACT v31032021 na 06.11.2021 r.

Data publikacji 30.09.2021 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizację standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów. Do stosowania wdrożone zostały dwa nowe komunikaty REQDOC i RDRMES, które wykorzystywane będą do obsługi: zapytania o listę POD na podstawie ORCS, zapytania o historyczne dane odczytowe, zapytanie o odczyt dodatkowy (płatny), zapytanie o dane ZZZ.
 
Data publikacji 31.05.2021 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizację standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów.

Data publikacji 16.10.2020 r.


Realizując zadania rozbudowy i rozwoju standardu EDIFACT, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zaprasza do testów standardu EDIFACT w zakresie użycia komunikatów UTILMD oraz MSCONS dla punktów WS z wrocławskiego obszaru taryfowego.

Planowany termin rozpoczęcia testów to 15.09.2020 r.

Zgłoszenia na testy prosimy przekazywać do 11.09.2020 r. na adres [email protected].

Data publikacji 01.09.2020 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizację standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów.

Data publikacji 30.06.2020 r.


Realizując zadania rozbudowy i rozwoju standardu EDIFACT, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zaprasza do testów standardu EDIFACT w zakresie użycia komunikatów UTILMD oraz MSCONS dla punktów WS z zabrzańskiego obszaru taryfowego (obszar działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu).

Testy obejmować będą przypadki użycia komunikatu UTILMD oraz MSCONS.

Planowany termin rozpoczęcia testów to 15.06.2020 r.

Zgłoszenia na testy prosimy przekazywać do 12.06.2020 r. na adres [email protected].

Data publikacji 20.05.2020 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizację standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów.

Data publikacji 17.03.2020 r.


Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do testów zaktualizowanego standardu EDIFACT.

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 31.12.2019 r. zaktualizowanego Opisu standardu wymiany danych drogą elektroniczną pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, zapraszamy do udziału w testach komunikacji Edifact w zakresie zmian objętych aktualizacją. Nowe procesy objęte wdrożeniem w ramach komunikacji Edifact dotyczą obsługi:

  • zmiany sprzedawcy na sprzedawcę rezerwowego,
  • zmiany sprzedawcy na sprzedawcę z urzędu,
  • przedpłatowych układów pomiarowych,
  • zgłoszeń reklamacji ZUD.
Zgłoszenia na testy prosimy przekazywać do 28 lutego 2020 r. na adres [email protected]. Rozpoczęcie testów planowane jest marcu 2020 r.

Data publikacji 07.02.2020 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizacje standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów. W celu rozszerzenia zakresu danych wymienianych w standardzie EDIFACT pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, informujemy iż w PSG Sp. z o.o. został opisany komunikat CASINT i CASRES dotyczący wymiany danych w zakresie reklamacji ZUD.

Data publikacji 31.12.2019 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizacje standardu EDIFACT.

Data publikacji 26.09.2019 r.


W celu rozszerzenia zakresu danych wymienianych w standardzie EDIFACT pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, informujemy iż w PSG Sp. z o.o. został uruchomiony komunikat INVOIC dotyczący wymiany danych w zakresie rozliczenia usługi dystrybucyjnej dla punktów wyjścia Typu WR. Opis specyfikacji oraz struktura komunikatu INVOIC została zamieszczona poniżej w Folderze „Archiwum/Komunikat INVOIC”.  

Data publikacji: 11 czerwca 2018 r.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform