EDI

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wdrożyła w swoich systemach informatycznych, w ramach wszystkich Oddziałów, ujednolicony standard wymiany danych, związanych ze świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego, oparty o standardy EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport).
Ręce na klawiaturze otwartego laptopa, pomieszczenie w biurowcu, przez okno pada światło słoneczne
W trosce o dotrzymanie najwyższej staranności w komunikacji z kontrahentami oraz w celu spełnienia koniecznych wymagań standardu EDIFACT, informujemy o możliwości rozpoczęcia produkcyjnych testów komunikacji z wykorzystaniem EDIFACT. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy [email protected].

Szczegółowy opis wymiany danych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, wraz z kompletem dokumentów dostępny jest poniżej. Zakres wymiany danych będzie przez PSG sukcesywnie rozszerzany, w oparciu o powyższy standard, a informacje o terminie wprowadzenia nowych rozszerzeń wraz z ich pełnym opisem będą publikowane na stronie internetowej PSG z odpowiednim wyprzedzeniem.

EDIFACT to międzynarodowa norma, dotycząca elektronicznej wymiany danych, opracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i przyjęta przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. Służy ona do wymiany danych dotyczących zdarzeń związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, w szczególności z:

  • obsługą Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD),
  • obsługą procesu zmiany Sprzedawcy (PZD – zmiana sprzedawcy),
  • przekazywaniem danych pomiarowych i rozliczeniowych.

W celu rozszerzenia zakresu danych wymienianych w standardzie EDIFACT pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, informujemy iż w PSG Sp. z o.o. został uruchomiony komunikat INVOIC dotyczący wymiany danych w zakresie rozliczenia usługi dystrybucyjnej dla punktów wyjścia Typu WR. Opis specyfikacji oraz struktura komunikatu INVOIC została zamieszczona poniżej w Folderze „Archiwum/Komunikat INVOIC”.  

Data publikacji: 11 czerwca 2018 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizacje standardu EDIFACT.

Data publikacji 26.09.2019 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizacje standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów. W celu rozszerzenia zakresu danych wymienianych w standardzie EDIFACT pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, informujemy iż w PSG Sp. z o.o. został opisany komunikat CASINT i CASRES dotyczący wymiany danych w zakresie reklamacji ZUD.

Data publikacji 31.12.2019 r.

 
Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do testów zaktualizowanego standardu EDIFACT.

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 31.12.2019 r. zaktualizowanego Opisu standardu wymiany danych drogą elektroniczną pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, zapraszamy do udziału w testach komunikacji Edifact w zakresie zmian objętych aktualizacją. Nowe procesy objęte wdrożeniem w ramach komunikacji Edifact dotyczą obsługi:

  • zmiany sprzedawcy na sprzedawcę rezerwowego,
  • zmiany sprzedawcy na sprzedawcę z urzędu,
  • przedpłatowych układów pomiarowych,
  • zgłoszeń reklamacji ZUD.
Zgłoszenia na testy prosimy przekazywać do 28 lutego 2020 r. na adres [email protected]. Rozpoczęcie testów planowane jest marcu 2020 r.

Data publikacji 07.02.2020 r.

 
Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizację standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów.

Data publikacji 17.03.2020 r.


Realizując zadania rozbudowy i rozwoju standardu EDIFACT, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zaprasza do testów standardu EDIFACT w zakresie użycia komunikatów UTILMD oraz MSCONS dla punktów WS z zabrzańskiego obszaru taryfowego (obszar działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu).

Testy obejmować będą przypadki użycia komunikatu UTILMD oraz MSCONS.

Planowany termin rozpoczęcia testów to 15.06.2020 r.

Zgłoszenia na testy prosimy przekazywać do 12.06.2020 r. na adres [email protected].

Data publikacji 20.05.2020 r.
 

Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizację standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów.

Data publikacji 30.06.2020 r.


Realizując zadania rozbudowy i rozwoju standardu EDIFACT, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zaprasza do testów standardu EDIFACT w zakresie użycia komunikatów UTILMD oraz MSCONS dla punktów WS z wrocławskiego obszaru taryfowego.

Planowany termin rozpoczęcia testów to 15.09.2020 r.

Zgłoszenia na testy prosimy przekazywać do 11.09.2020 r. na adres [email protected].

Data publikacji 01.09.2020 r.
 

Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizację standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów.

Data publikacji 16.10.2020 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizację standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów. Do stosowania wdrożone zostały dwa nowe komunikaty REQDOC i RDRMES, które wykorzystywane będą do obsługi: zapytania o listę POD na podstawie ORCS, zapytania o historyczne dane odczytowe, zapytanie o odczyt dodatkowy (płatny), zapytanie o dane ZZZ.
 
Data publikacji 31.05.2021 r.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform