EDI

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wdrożyła w swoich systemach informatycznych, w ramach wszystkich Oddziałów, ujednolicony standard wymiany danych, związanych ze świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego, oparty o standardy EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport).
Ręce na klawiaturze otwartego laptopa, pomieszczenie w biurowcu, przez okno pada światło słoneczne
W trosce o dotrzymanie najwyższej staranności w komunikacji z kontrahentami oraz w celu spełnienia koniecznych wymagań standardu EDIFACT, informujemy o możliwości rozpoczęcia produkcyjnych testów komunikacji z wykorzystaniem EDIFACT. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy [email protected].

Szczegółowy opis wymiany danych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, wraz z kompletem dokumentów dostępny jest poniżej. Zakres wymiany danych będzie przez PSG sukcesywnie rozszerzany, w oparciu o powyższy standard, a informacje o terminie wprowadzenia nowych rozszerzeń wraz z ich pełnym opisem będą publikowane na stronie internetowej PSG z odpowiednim wyprzedzeniem.

EDIFACT to międzynarodowa norma, dotycząca elektronicznej wymiany danych, opracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i przyjęta przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. Służy ona do wymiany danych dotyczących zdarzeń związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, w szczególności z:

  • obsługą Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD),
  • obsługą procesu zmiany Sprzedawcy (PZD – zmiana sprzedawcy),
  • przekazywaniem danych pomiarowych i rozliczeniowych.

Polska Spółka Gazownictwa wprowadza zmianę w komunikacie UTILMD w zakresie określenia daty ważności oświadczeń dotyczących uprawnień do ochrony taryfowej. Komunikaty zgodne z nowym opisem mogą być stosowane od daty publikacji zmiany.

Data publikacji 06.06.2023 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizację standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów.

Data publikacji 22.03.2023 r.


Polska Spółka Gazownictwa publikuje aktualizację standardu EDIFACT. W standardzie komunikatów Edifact wprowadzone zostały zmiany opisane w arkuszach – Lista zmian poszczególnych komunikatów.

Data publikacji 20.02.2023 r.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform