Dla kontrahenta

Dołącz do grona wykonawców i dostawców współpracujących z Polską Spółką Gazownictwa. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami i dokumentami dla naszych kontrahentów.
Dwóch mężczyzn w kaskach z logotypami PSG i ubraniach roboczych ogląda trzymany w rękach plan inwestycji

Platforma zakupowa

Wszystkie postępowania przetargowe są ogłaszane i prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

To rozwiązanie ułatwiające współpracę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami/Dostawcami. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji oraz zapoznania się z instrukcją obsługi, co ułatwi kontakty w ramach postępowań przetargowych, usprawni komunikację i przyczyni się do promocji oferowanych przez Państwa produktów i usług.
Pliki do pobrania
Przejdź do platformy zakupowej
Mężczyzna w garniturze trzymający smartfon siedzi przy stole, na którym leży otwarty laptop i filiżanka z kawą

Wymagania dla wykonawców

Wszystkich kontrahentów wykonujących prace na rzecz i w obszarze działalności Polskiej Spółki Gazownictwa zachęcamy do zapoznania się z zasadami, standardami i wymaganiami technicznymi, związanymi z procesem inwestycyjnym oraz z obszaru BHP i Ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo sieci gazowej

Apelujemy o świadome i bezpieczne wykonywanie prac ziemnych w miejscach lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej, a w szczególności sieci gazowej. Każda spowodowana awaria na sieci gazowej może nieść za sobą zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska. Uszkodzenie gazociągu może doprowadzić do zachwiania funkcjonowania systemu gazowego.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie do jednostek terenowych Spółki miejsc prowadzenia prac ziemnych, które kolidują z siecią gazową.

W naszych placówkach możecie Państwo uzyskać informacje na temat przebiegu sieci gazowej, także tej znajdującej się na terenie Państwa posesji. Pracownicy Spółki będą służyć Państwu pomocą w tym zakresie i udzielą wszystkich niezbędnych informacji.
Więcej o bezpieczeństwie
Mapa Polski z informacją o długości sieci gazowej

Ikona telefonu Uwaga! Jeżeli dojdzie do uszkodzenia sieci gazowej, należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Pogotowie Gazowe (tel. 992) lub Straż Pożarną (tel. 998).

Informacje kontaktowe dla kontrahentów

Przejdź do kontaktu
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie informuje, iż wszystkie postępowania przetargowe są ogłaszane i prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl
  • Pytania i wątpliwości dotyczące realizacji procesu zakupowego należy przekazywać na adres: [email protected]
  • Informację dotyczącą aktualnego statusu płatności dokumentów (faktur, decyzji) uzyskają Państwo dzwoniąc w dni robocze w godzinach 7:00-15:00 pod numer telefonu: 22 363 71 00.

Pliki do pobrania

Udostępniamy dokumenty będące ewentualnymi załącznikami do wybranych umów zawieranych przez PSG sp. z o.o. zgodnie z treścią danej umowy w tym Ogólne Warunki Umów.

Ogólne Warunki Dostaw dotyczą dostaw realizowanych na podstawie zamówień do kwoty 10 000 złotych netto, które nie są objęte umowami. OWD określają wymagania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie sposobu składania i przyjmowania zamówień, wymagań logistycznych, realizacji odbiorów dostaw, zasad płatności oraz gwarancji.

Innowacje

Realizowane prace badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne dotyczą głównie technicznych aspektów dystrybucji gazu ziemnego, lecz również organizacyjnej działalności Polskiej Spółki Gazownictwa. Współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia prac B+R oraz podmiotami oferującymi innowacyjne rozwiązania w celu ich przetestowania oraz wdrożenia.
Dowiedz się więcej
Dwóch mężczyzn stojących tyłem w kaskach i strojach roboczych steruje widocznym w tle dronem nad prowadzoną budową