Dla kontrahenta

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie informuje, iż wszystkie postępowania przetargowe są ogłaszane i prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są pod adresem: zamowienia.psgaz.pl