DLA KONTRAHENTA • 11 grudnia 2019

Informacja w sprawie ujawnienia na tzw. białej liście rachunków bankowych używanych przez PSG

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że wszelkie posiadane przez Spółkę rachunki bankowe stosowane do rozliczeń z kontrahentami zostały zarejestrowane w dostępnym na stronach Ministerstwa Finansów elektronicznym "Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT"– tzw. „biała lista”.
Świnka skarbonka, kalkulator i długopis leżą na stole, na dokumentach z wykresami
Spółka informuje, że na fakturze może zostać wskazany rachunek bankowy, który nie widnieje w Wykazie. W ramach podstawowych rachunków rozliczeniowych, które podlegają zgłoszeniu, Spółka stosuje w rozliczeniach z kontrahentami tzw. rachunki wirtualne (rachunki typu collect) przypisane tylko i wyłącznie do jednego kontrahenta Spółki. Rachunki te nie podlegają obowiązkowi zgłaszania, tym samym nie są uwidaczniane w Wykazie. Wpłaty na rachunki wirtualne są traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy ujawniony w wykazie podatników VAT.

Jeżeli na fakturze zostanie wskazany rachunek wirtualny, to po weryfikacji na stronie Ministerstwa Finansów zostanie wyświetlony komunikat: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie”. Oznacza to, że rachunek ten jest uznawany za zarejestrowany w Wykazie, a dokonanie płatności na ten rachunek jest zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i nie wymaga raportowania w tym zakresie do organów podatkowych.


Powyższa informacja stanowi wyjaśnienie dotyczące ujęcia na tzw. „białej liście” rachunków bankowych wykorzystywanych przez PSG i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym.