DLA KONTRAHENTA • 11 grudnia 2019

Zostań Ambasadorem Ekologicznej Energii

Fundacja PGNiG im Ignacego Łukasiewicza na podstawie zawartego dnia 15.11.2019 r. z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Porozumienia uruchomiła Programu „ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII”.
Las iglasty, ścieżka w lecie, słońce prześwitujące pomiędzy rzucającymi cień drzewami
Program dedykowany jest do osób fizycznych i drobnych przedsiębiorców (deklarujących pobór paliwa gazowego mocy do 10m3/h) w 112 gminach wskazanych do gazyfikacji w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Programem mogą być objęci Odbiorcy, którzy w okresie 1.10 – 31.12.2019 r. rozpoczęli użytkowanie paliwa gazowego i przystąpili dobrowolnie do Programu poprzez złożenie Oświadczenia o przystąpieniu i spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie (Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu).

Zgodnie z Regulaminem Programu wsparcie finansowe w wysokości 1 000 zł będzie udzielone przez Fundację pierwszym 5 Uczestnikom w każdej gminie pod następującymi warunkami:
  1. posiadanie przez Uczestnika tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości,
  2. posiadanie przez Uczestnika ważnych Warunków przyłączenia,
  3. zawarcie przez Uczestnika Umowy o przyłączenie,
  4. wybudowanie przez Uczestnika instalacji gazowej,
  5. zawarcie przez Uczestnika umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego z wybranym przez niego Sprzedawcą,
  6. przekazanie do PSG przez Sprzedawcę Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji – uruchomienie dostawy gazu,
  7. uruchomienie przez PSG dostaw paliwa gazowego do dnia 31.12.2019 r.