Wymagania techniczne

Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. rekomenduje Biuletyn Techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa, jako źródło wiedzy o przepisach technicznych, Polskich Normach i Standardach Technicznych IGG.