Wymagania BHP

Działalność Polskiej Spółki Gazownictwa jako firmy społecznie odpowiedzialnej ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb kontrahentów wykonujących prace na rzecz i terenie PSG sp. z o.o. poprzez wprowadzenie standardów w obszarze BHP i Ochrony środowiska. Zamieszczone zasady i wymagania wytyczają kierunki działań umożliwiające wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Mężczyzna w kasku i ubraniu roboczym z logotypem PSG, stoi tyłem, w tle widać prace ziemne, koparki, wykopy

Regulacje wewnętrzne PSG sp. z o.o. są udostępniane zewnętrznym kontrahentom na etapie postępowania przetargowego, z poziomu portalu przetargowego, jako załącznik do SIWZ.

 • Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych oraz Zasady wykonywania prac ziemnych

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych obejmują:

 • prace niebezpieczne – eksploatacyjne (12 instrukcji)
 • prace niebezpieczne – awaryjne
 • prace niebezpieczne – nietypowe 
Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych:
 • określają wytyczne i tryb postępowania przy organizacji, wykonaniu i dokumentowaniu prac niebezpiecznych
 • obowiązują pracowników PSG, a także wykonawców zewnętrznych wykonujących prace niebezpieczne w ramach zleconych usług
 • ustanawiają podział kompetencji i zakres odpowiedzialności osób wykonujących prace niebezpieczne

Zasady wykonywania prac ziemnych:

 • określają wytyczne i tryb postępowania przy organizacji, wykonaniu i dokumentowaniu prac ziemnych
 • obowiązują pracowników PSG, a także wykonawców zewnętrznych wykonujących prace ziemne w ramach zleconych usług
 • ustanawiają podział kompetencji i zakres odpowiedzialności osób wykonujących prace ziemne
 • zawierają ustalenia dotyczące stosowanego sprzętu, materiałów, narzędzi oraz metod zapewniających bezpieczne warunki pracy

Dbając o bezpieczeństwo pracowników własnych oraz wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na rzecz PSG, została opracowana Karta informacji o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia mogących wystąpić na terenie Spółki. Dokument jest katalogiem czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych mogących zaistnieć podczas realizowanych prac.
Dokument określa i komunikuje wymagania PSG dotyczące przestrzegania przez wykonawców zewnętrznych:
 • obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • praw Człowieka i Pracownika.
Wymagania komunikowane są wszystkim wykonawcom świadczącym usługi na rzecz i terenie PSG.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform