Aktualności

GK PGNiG: Kolejna miejscowość na Podlasiu z dostępem do gazu ziemnego 2019.04.15

Dziesięciotysięczne Mońki w województwie podlaskim to kolejna miejscowość, która dzięki Polskiej Spółce Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG uzyskała dostęp do gazu ziemnego. Na terenie gminy, Spółka wybudowała stację regazyfikacji skroplonego gazu LNG.

Dzięki inwestycji możliwe będzie przyłączenie do sieci gazowej dużych odbiorców, w tym Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obecnie firmy te korzystają z węgla jako źródła energii. Inwestycja umożliwi także przyłączenie indywidualnych odbiorców - oprócz stacji regazyfikacji Polska Spółka Gazownictwa wybudowała ponad 5 km sieci gazowej w ulicach: Mickiewicza, Leśnej, Strażackiej, Dworcowej, Szkolnej, Kościelnej i Kilińskiego.

Podczas konferencji prasowej 15 kwietnia poseł Karol Karski odczytał list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, w którym to liście Premier podkreślił, że budowa stacji w Mońkach to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom gminy, a sprawnie działające gazownictwo jest jednym z elementów zapewniających Polakom bezpieczeństwo energetyczne. Ważną rolę w tym procesie pełni Polska Spółka Gazownictwa, rozwijająca infrastrukturę w całym kraju.

Poseł Krzysztof Jurgiel podkreślił, że jednym z najważniejszych elementów rozwoju kraju jest gazyfikacja obszarów wiejskich, a dzięki programowi realizowanemu przez Polską Spółkę Gazownictwa do 2022 roku na terenie Podlasia zostanie zgazyfikowanych 26 nowych gmin.

Jarosław Zieliński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, powiedział, że województwo podlaskie ma ogromne zapóźnienia względem innych regionów kraju, jest zgazyfikowane zaledwie w 20%, więc te liczby pokazują, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Dostęp do gazu to nie tylko rozwój gospodarczy, ale również podniesienie jakości życia mieszkańców.

Podczas konferencji prasowej  Minister Energii Krzysztof Tchórzewski powiedział: „Jestem zadowolony, że program przyspieszenia gazyfikacji realizowany jest zgodnie z założeniami. Jest on jednym z elementów realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanego przez nasz rząd. Podjęliśmy ważne wyzwanie jakim jest szeroka gazyfikacja, a program ten wpłynie na poprawę życia mieszkańców wielu gmin oraz troskę o czyste powietrze. Te działania przyczynią się również do pobudzenia koniunktury oraz wyrównania różnic rozwojowych w przypadku obszarów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Takie impulsy są ważne dla gospodarki. Powstanie nowoczesnej infrastruktury zapewni mieszkańcom gminy możliwość wyboru gazu ziemnego, będącego tanim i ekologicznym paliwem"

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmuje liczne inicjatywy, których celem jest upowszechnienie wykorzystania gazu ziemnego w Polsce jako paliwa przyjaznego środowisku. Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju – tak by zapewnić nieprzerwane dostawy tego surowca zarówno do małych gospodarstw domowych jak i dużych zakładów produkcyjnych. Konsekwentnie rozszerzamy listę dostawców – w zeszłym roku podpisaliśmy cztery umowy z amerykańskimi partnerami na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) – wszystkie po konkurencyjnych cenach. Nasza strategia jest prosta – chcemy, by jak największa część polskiego społeczeństwa korzystała z błękitnego paliwa i czerpała z tego korzyści ekologiczne i ekonomiczne – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.  

Prezes PSG Marian Żołyniak podkreślił, że województwo podlaskie jest najsłabiej zgazyfikowanym województwem w Polsce - wskaźnik gazyfikacji wynosi zaledwie ok. 20 proc. Inwestycja w Mońkach przyczyniła się do likwidacji jednej z tzw. białych plam na mapie gazyfikacji Polski. Dodał, że Polska Spółka Gazownictwa realizuje obecnie jeden z najambitniejszych od lat planów rozbudowy infrastruktury dystrybucji gazu w Polsce. Po jego zakończeniu w 2022 r., 90 proc. mieszkańców Polski będzie miało dostęp do sieci gazowej.

Stacja regazyfikacji skroplonego gazu LNG w Mońkach składa się m.in. z dwóch zbiorników kriogenicznych, mogących pomieścić łącznie około 65 000 metrów sześciennych gazu po regazyfikacji, dwóch parownic, stacji redukcyjno-pomiarowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Koszt budowy wyniósł około 4 milionów złotych. Skroplony gaz ziemny LNG m.in. z Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do stacji regazyfikacyjnej w Mońkach dostarczać będzie m.in. spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Do tego celu wykorzystywane będą drogowe cysterny kriogeniczne zapewniane przez Spółkę GasTrading z Grupy PGNiG – powiedział Marcin Szczudło, Wiceprezes PGNiG OD.

Gazyfikacja gminy Mońki pozwoli PSG na zwiększenie wolumenu dystrybuowanego gazu i dalszą rozbudowę sieci gazowej. W sumie, w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, zainaugurowanego w październiku zeszłego roku w Halinowie pod Warszawą, Polska Spółka Gazownictwa  planuje do końca 2022 roku gazyfikację 26 podlaskich gmin.

PSG oddała do użytku stację regazyfikacji LNG w Zatorze 2019.04.11

W Zatorze PSG oficjalnie oddała do użytku stację regazyfikacji LNG. Pierwsza tego typu inwestycja realizowana przez Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie zwiększy wolumen gazu dostarczanego do miejscowej Strefy Aktywności Gospodarczej.

​Stacja składa się ze zbiornika do magazynowania gazu LNG o pojemności 37 m3, dwóch parownic, stacji redukcyjno-pomiarowej oraz infrastruktury towarzyszącej, połączonej z już istniejącą siecią gazową. Koszt inwestycji wyniósł ok. 3 mln zł. Obiekt umożliwi przyłączenie kolejnych odbiorców z rejonu Zatoru, w tym firm zlokalizowanych w rozwijającej się Strefy Aktywności Gospodarczej oraz jednego z największych w Europie parków rozrywki Energylandia. Gmina Zator jest jedną z 17 w województwie małopolskim, w których PSG realizuje zadania w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski.

W uroczystości oddania stacji do użytku wzięli udział m.in. Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. Robert Perkowski, Członkowie Zarządu PSG: Marian Żołyniak, Wioletta Czemiel-Grzybowska i Ireneusz Krupa, przedstawiciele administracji wojewódzkiej, samorządowcy i przedsiębiorcy. Specjalny list do uczestników spotkania i PSG z gratulacjami i podziękowaniami za inwestycję, skierowała wicepremier Beata Szydło. Odczytał go w jej imieniu wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Zadowolenia z uruchomienia stacji nie ukrywał Wiceprezes PGNiG Robert Perkowski, który  podkreślił bardzo krótki czas realizacji inwestycji wynoszący tylko pół roku.

Prezes Marian Żołyniak przypomniał, że Polska Spółka Gazownictwa konsekwentnie likwiduje tzw. białe plamy na mapie polskiego gazownictwa, a poprzez przedsięwzięcia takie jak budowa stacji w Zatorze zwiększa dostępność do gazu ziemnego na terenie całego kraju.

– Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie Program Przyśpieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski ogłoszony w październiku ubiegłego roku w Halinowie. To pierwszy taki program od kilkudziesięciu lat – mówił.

Polskiej Spółce Gazownictwa dziękował też burmistrz Zatoru Mariusz Makuch. – Jestem dumny, że to właśnie tutaj powstała pierwsza stacja LNG w Małopolsce – stwierdził.

Uroczystość zakończyło wspólne odpalenie przez gości znicza gazowego – symbolu pojawienia się nowego paliwa w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zatorze.

Halinów - trwa rozbudowa sieci gazowej i gazyfikacja nowych miejscowości 2019.03.18

18 marca w Halinowie koło Warszawy Polska Spółka Gazownictwa (PSG), należąca do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podsumowała inwestycje dotyczące gazyfikacji gminy i zakończenia pierwszego etapu budowy sieci gazowej. W wydarzeniu uczestniczyli: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Wiceprezes Zarządu PGNiG Maciej Woźniak, Prezes Zarządu PSG Marian Żołyniak oraz parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 11 października 2018 roku ogłosił start Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski w latach 2018-2022. Program opracowała Spółka PSG z inicjatywy Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Rezultaty programu są już widoczne w wielu miejscach Polski. W Halinowie PSG ukończyła pierwszy etap gazyfikacji. Na terenie gminy wybudowano ponad 7,5 kilometra gazociągu oraz 79 szt. przyłączy o łącznej długości ponad 0,5 km. Zakres wykonanych prac umożliwi przyłączenie 181 potencjalnych odbiorców. Dotychczasowa wartość inwestycji to 1,6 mln zł.

Minister Krzysztof Tchórzewski powiedział, że Polska Spółka Gazownictwa podjęła się realizacji dużego programu gazyfikacji Polski, a Skarb Państwa przeznaczył na przyspieszenie inwestycji dywidendę GK PGNiG na ten cel. Minister dodał, że program znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, a jednocześnie będzie szansą na rozwój gospodarczy gmin.

Wicemarszałek Senatu Maria Koc powiedziała, że Halinów jest najlepszym przykładem owocnej współpracy między rządem a samorządem, a to właśnie w gestii władz samorządowych jest dbanie o interesy mieszkańców gmin, w tym o jakość powietrza, którą można znacząco poprawić eliminując nieekologiczne źródła energii.

Prezes Maciej Woźniak podkreślił: Dzięki ambitnemu programowi gazyfikacji, realizowanemu przez Spółkę PSG z Grupy Kapitałowej PGNiG, kolejni mieszkańcy Polski uzyskują dostęp do gazu. Do 2022 roku 90 procent społeczeństwa miało możliwość używania gazu w swoich domach. Gaz to paliwo konkurencyjne cenowo oraz bezpieczne dla środowiska naturalnego. Stosowanie gazu do ogrzewania domów poprawia czystość powietrza, którym oddychamy my i nasze dzieci. Realizując program gazyfikacji, chcemy dać wszystkim możliwość wyboru najlepszego dla nich źródła energii.

Pierwszy etap inwestycji w Halinowie udało się zrealizować zaledwie w cztery miesiące od momentu ogłoszenia Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski – podkreślił Marian Żołyniak, Prezes PSG. - W ramach programu do końca 2022 roku zgazyfikujemy 300 gmin na terenie kraju. Jest to największy od wielu lat plan gazyfikacji, który będzie mieć ogromny wpływ na rozwój poszczególnych gmin i znacząco zwiększy dostępność do gazu ziemnego.

Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski podziękował wszystkim zaangażowanym w pracy przy gazyfikacji gminy i powiedział, że władze gminy chcą zrobić wszystko, by z gazu ziemnego mogło korzystać jak najwięcej mieszkańców.

Gmina Halinów jest zlokalizowana 10 km na wschód od Warszawy i leży na jednym z głównych kierunków rozwoju stołecznej aglomeracji. W ramach inwestycji PSG buduje sieć w miejscowościach: Kazimierów, Krzewina i Mrowiska. Zostanie też rozszerzony dostęp do niej w już zgazyfikowanej miejscowości Długa Kościelna.

Do zrealizowania pozostał drugi etap przedsięwzięcia obejmujący budowę sieci gazowej w miejscowościach: Kazimierów (przy ulicach: Poziomkowej, Pomarańczowej, Jagodowej, Cytrynowej, Dzikiej Róży i Agawy) i Mrowiska (przy ulicach Alpejskiej, Tatrzańskiej i Złotych Gór). Polska Spółka Gazownictwa chce do końca marca uzyskać pozwolenia na budowę.

W kolejnych latach na terenie gminy Halinów przewidziano dalszą rozbudowę gazociągów z kierunku Mińska Mazowieckiego. Obejmie ona także sąsiednią gminę Dębe Wielkie, w tym miejscowości: Brzeziny, Wielgolas Duchnowski, Olesin, Dębe Wielkie, Kobierne, Chrośla, Choszczówka Rudzka i Górki. Inwestycja ma zakończyć się w drugiej połowie 2022 roku. Realizacja całego przedsięwzięcia pozwoli na przyłączenie do sieci gazowej około 120 odbiorców.

Konsultacje projektu IRiESD 2019.02.08

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego  o rozpoczęciu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zaprasza do zgłaszania uwag.

Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2018 r. decyzją nr DRR.WRG.4322.1.2018/AK1 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą polskiego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 stycznia 2019 roku na godzinę 6.00.

Zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest zobligowany do dostosowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP, w terminie 60 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z powyższym, powstała konieczność dostosowania obecnie obowiązującej IRiESD do wymogów wynikających z IRiESP.

Ponadto proponowane zmiany w projekcie IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa, w tym przede wszystkim  ustawy Prawo energetyczne oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W projekcie IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, w tym przedpłatowych układów pomiarowych. Wprowadzono nowe uregulowania dotyczące sprzedaży rezerwowej, Zbiorczych Zgłoszeń Zapotrzebowania a także Instalacji LNG oraz Biogazu rolniczego.

Po zebraniu uwag od użytkowników systemu dystrybucyjnego projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESD, który dostępny jest pod adresem http://www.psgaz.pl/projekt-iriesd  Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 22 lutego 2019 r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: [email protected]

Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa 2019.01.30

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że pracownicy Gazowni, ani żadnych innych jednostek PSG w całym kraju nie odwiedzają mieszkańców w domach w celu weryfikacji opłaconych rachunków za gaz. 


W ostatnich dniach na terenie Inowrocławia osoby podszywające się pod pracowników Gazowni prosiły lokatorów o okazanie opłaconej faktury za gaz i w tym czasie okradały mieszkania. O całej sprawie została już poinformowana Policja.

W związku z tego typu incydentami, które mogą powtórzyć się w Inowrocławiu lub pojawić w innych miastach, Polska Spółka Gazownictwa prosi klientów o zachowanie szczególnej ostrożności. Nasi pracownicy nie zajmują się sprawdzaniem rachunków za gaz, ani jakichkolwiek innych rachunków i dokumentów. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób, podających się za pracowników PSG, prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt telefoniczny z najbliższą Gazownią lub Oddziałem Zakładem Gazowniczym.

 

Życzenia noworoczne od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 2018.12.31

Szanowni Państwo,

wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Kontrahentom życzymy, aby 2019 rok był wyjątkowym czasem, w którym uda się zrealizować nawet najbardziej ambitne plany i zamierzenia.

Jako Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Państwu najwyższą jakość usług. Życzymy, aby nowy rok przyniósł Państwu wiele sukcesów zawodowych, a w życiu rodzinnym i osobistym pozwolił na spełnienie wszystkich oczekiwań i marzeń.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa

Zmiana siedziby i adresu Polskiej Spółki Gazownictwa w Krajowym Rejestrze Sądowym 2018.12.07

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 5.12.2018 r. sąd rejestrowy dokonał zmiany wpisu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego, obejmującego zmianę siedziby – na miasto Tarnów oraz adresu na następujący - ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

4 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa 2018.11.30

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Barbórka tj. 4 grudnia 2018 r. jest w Polskiej Spółce Gazownictwa dniem wolnym od pracy. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Do 2022 roku 90 proc. Polaków uzyska dostęp do gazu ziemnego. Rusza program przyspieszonych inwestycji w sieć gazową Polski 2018.10.11

Przyspiesza rozwój sieci gazowej w Polsce. To wynik zwiększenia nakładów Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) z Grupy Kapitałowej PGNiG na rozwój dystrybucji, dzięki którym do 2022 roku blisko 90 proc. Polaków uzyska dostęp do gazu ziemnego.

Dzięki Programowi przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022, liczba gmin z dostępem do sieci gazowej wzrośnie o 300 z obecnych 1 482 do 1 782 (łącznie w Polsce jest 2 478 gmin), powstanie 4 817 km sieci gazowych i 77 stacji LNG. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 867 mln zł zwiększające łączne nakłady do 7,5 mld zł, zostaną przeznaczone m.in. na budowę nowych sieci  na terenie niezgazyfikowanych gmin, przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje zwiększające przepustowość infrastruktury.

Program przyspieszenia gazyfikacji Polski w latach 2018-2022 został zaprezentowany 11 października b.r. na konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli władz rządu i samorządu w Halinowie w województwie mazowieckim.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że istotnym priorytetem polityki energetycznej są inwestycje w modernizację istniejącej oraz budowę nowej  sieci  dystrybucyjnej  gazu. - Do roku 2022, dzięki działaniom PSG, ponad  300 nowych gmin uzyska dostęp do ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny.  Dzięki  temu  blisko  90%  polskich obywateli będzie zamieszkiwało gminy zgazyfikowane  –  powiedział.  Minister  wskazał,  że dostęp do gazu ziemnego  to także szansa dla gmin i samorządów na przyciągnięcie kolejnych inwestorów  i  rozwój  gospodarczy, jak również na wsparcie rozwoju jedno i wielorodzinnego budownictwa.

Jak powiedział Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Marian Żołyniak gazyfikacja Polski na taką skalę będzie możliwa nie tylko tradycyjną metodą, jak w Halinowie, ale również dzięki dostępowi do skroplonego gazu LNG. Budowa stacji regazyfikacji, czyli tzw. gazyfikacja wyspowa znacznie przyspieszy możliwość korzystania z paliwa gazowego przez mieszkańców rejonów, w których budowa tradycyjnych sieci gazowych jest niemożliwa bądź byłaby bardzo kosztowna oraz czasochłonna.

Gmina Halinów położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego wzdłuż jednego z głównych kierunków rozwoju aglomeracji warszawskiej. W ramach prowadzonej tu inwestycji zgazyfikowane zostaną miejscowości Kazimierów, Krzewina i Mrowiska, a dostęp do sieci rozszerzony zostanie w zgazyfikowanej już miejscowości Długa Kościelna. Zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej jest obecnie 116 odbiorców. Łącznie planowane jest wybudowanie sieci gazowej o długości 9 240 km. Wartość inwestycji to ponad 1,7 mln złotych a jej zakończenie planowane jest w  2019 roku.

Rozwój sieci gazowej niesie ze sobą wymierne korzyści dla samorządów, gmin,  przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Wyrównuje różnice w rozwoju gospodarczym i zwiększa dochody miast z tytułu odprowadzanych podatków od nieruchomości np. od zrealizowanych inwestycji gazowych i opłat za umieszczenie w pasach drogowych gazociągów. To szansa na powstanie nowoczesnych fabryk, które muszą mieć dostęp do sieci gazowej. To również wsparcie rozwóju budownictwa jedno i wielorodzinnego, gdyż zasilanie urządzeń domowych paliwem gazowym to wygoda i komfort. Gaz ziemny jest tanim, bezpiecznym i wygodnym w użyciu paliwem. Od lat jest wykorzystywany w gospodarstwach domowych, nie tylko do ogrzewania i gotowania, ale coraz częściej również do klimatyzacji, a nawet jako źródło energii elektrycznej. Gaz ziemny jest przyjazny środowisku - korzystanie z niego przyczynia się do ograniczenia problemu smogu i tym samym poprawia jakość powietrza.

Dodatkowe środki na inwestycje PSG w wysokości 867 mln zł pochodzą z dywidendy z zysku PGNiG SA za 2017 rok.

Działania PSG wpisują się w kluczowe plany polskiego rządu, określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 oraz Polityce Energetycznej Polski do 2030 r., a także przyczyniają się do realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

Sprzedaż rezerwowa 2018.10.09

[Aktualizacja: 2019-12-12]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. niniejszym informuje, że Hermes Energy Group S.A. oraz Orange Energia Sp. z o.o., działając na podstawie art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 – tekst jednolity)(„PE”), złożyły oświadczenie o zaprzestaniu, z dniem 1 grudnia 2019 r., sprzedaży paliw gazowych na rzecz odbiorców końcowych przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na powyższe, w celu zapewnienia kontynuacji dostaw paliw gazowych do odbiorców pobierających dotychczas paliwo gazowe na podstawie umów zawartych z Hermes Energy Group S.A. oraz Orange Energia Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wszczęła procedurę sprzedaży rezerwowej, działając w trybie określonym w art. 5aa i 5ab ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 – tekst jednolity)(„PE”).  

Zgodnie z art. 5aa ust. 6 lit. a) PE operator systemu dystrybucyjnego zawiera umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w imieniu i na rzecz przyłączonego do jego sieci odbiorcy końcowego paliw gazowych, ze sprzedawcą rezerwowym „niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 14 (…)”. Z kolei zgodnie z art. 5 ab ust. 1 PE w przypadku gdy odbiorca końcowy nie wskazał w umowie kompleksowej sprzedawcy rezerwowego lub nie upoważnił operatora do zawarcia z tym sprzedawcą, w jego imieniu i na jego rzecz, umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, albo sprzedawca rezerwowy nie może podjąć sprzedaży rezerwowej „operator systemu dystrybucyjnego (…), działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego, zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową”. 

Odbiorcom końcowym nabywającym paliwa gazowe od Hermes Energy Group S.A. oraz Orange Energia Sp. z o.o. szczegółowych informacji o warunkach sprzedaży udzielą sprzedawcy rezerwowi/sprzedawca z urzędu odpowiedzialni za realizację umowy kompleksowej, zawartej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w ich imieniu i na ich rzecz.

 

[Aktualizacja: 2019-07-09]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. niniejszym informuje, że Energy Match sp. z o.o., działając na podstawie art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 – tekst jednolity)(„PE”), złożyła oświadczenie o zaprzestaniu, z dniem 5 lipca 2019 r., sprzedaży paliw gazowych na rzecz odbiorców końcowych przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na powyższe, w celu zapewnienia kontynuacji dostaw paliw gazowych do odbiorców pobierających dotychczas paliwo gazowe na podstawie umów zawartych z Energy Match sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wszczęła procedurę sprzedaży rezerwowej, działając w trybie określonym w art. 5aa i 5ab ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 – tekst jednolity)(„PE”).  

Zgodnie z art. 5aa ust. 6 lit. a) PE operator systemu dystrybucyjnego zawiera umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w imieniu i na rzecz przyłączonego do jego sieci odbiorcy końcowego paliw gazowych, ze sprzedawcą rezerwowym „niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 14 (…)”. Z kolei zgodnie z art. 5 ab ust. 1 PE w przypadku gdy odbiorca końcowy nie wskazał w umowie kompleksowej sprzedawcy rezerwowego lub nie upoważnił operatora do zawarcia z tym sprzedawcą, w jego imieniu i na jego rzecz, umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, albo sprzedawca rezerwowy nie może podjąć sprzedaży rezerwowej „operator systemu dystrybucyjnego (…), działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego, zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową”. 

Odbiorcom końcowym nabywającym paliwa gazowe od Energy Match sp. z o.o. szczegółowych informacji o warunkach sprzedaży udzieli sprzedawca z urzędu odpowiedzialny za realizację umowy kompleksowej, zawartej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w ich imieniu i na ich rzecz.

 

[Aktualizacja: 2019-02-08]

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 24 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, informujemy, że w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez Proton Polska Energia Sp. z o.o., Caldoris Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Energia Polska Sp. z o.o., Gas and Energy Trading Sp. z o.o., INEON Sp. z o.o. Sp. k. do Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, zawarliśmy w imieniu i na rzecz tych Klientów umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego ze Sprzedawcą awaryjnym.

Z mocy prawa, Sprzedawcą awaryjnym dla Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (adres: ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa). Szczegółowe dane kontaktowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej www.pgnig.pl.

Umowa ze Sprzedawcą awaryjnym obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowych Sprzedawców, tj. od dnia 8 lutego br. Klient może wypowiedzieć powyższą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie Klienta dotarło do Sprzedawcy awaryjnego. Umowa może ulec również rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron. Oprócz tego Klient ma możliwość skorzystania ze standardowej procedury zmiany Sprzedawcy.

Powyższe nie dotyczy Klientów, którzy wcześniej dokonali zmiany Sprzedawcy lub przestali być stroną umów z Proton Polska Energia Sp. z o.o., Caldoris Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Energia Polska Sp. z o.o., Gas and Energy Trading Sp. z o.o., INEON Sp. z o.o. Sp. k.

Warunki umowy kompleksowej wraz z wzorami umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego dostępne są pod adresem: http://pgnig.pl/sprzedawca-awaryjny-gazu.

 

[Aktualizacja: 2019-01-21]

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 24 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, informujemy, że w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez ELSEN S.A. do Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, zawarliśmy w imieniu i na rzecz tych Klientów umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego ze Sprzedawcą awaryjnym.

Z mocy prawa, Sprzedawcą awaryjnym dla Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (adres: ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa). Szczegółowe dane kontaktowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej www.pgnig.pl.

Umowa ze Sprzedawcą awaryjnym obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego Sprzedawcę (ELSEN S.A.), tj. od dnia 11 stycznia br. Klient może wypowiedzieć powyższą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie Klienta dotarło do Sprzedawcy awaryjnego. Umowa może ulec również rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron. Oprócz tego Klient ma możliwość skorzystania ze standardowej procedury zmiany Sprzedawcy.

Powyższe nie dotyczy Klientów, którzy wcześniej dokonali zmiany Sprzedawcy lub przestali być stroną umowy z  ELSEN S.A.

Warunki umowy kompleksowej wraz z wzorami umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego dostępne są pod adresem: http://pgnig.pl/sprzedawca-awaryjny-gazu.

 

[Aktualizacja: 2018-10-09]

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Energii, informujemy, że w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez Energetyczne Centrum S.A. oraz Energię dla firm S.A. do Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, zawarliśmy w imieniu i na rzecz tych Klientów umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego ze Sprzedawcą awaryjnym.

Z mocy prawa, Sprzedawcą awaryjnym dla Klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (adres: ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa). Szczegółowe dane kontaktowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej www.pgnig.pl.

Umowa ze Sprzedawcą awaryjnym obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego Sprzedawcę (Energetyczne Centrum S.A., Energia dla firm S.A.), tj. od dnia 12 września br. Klient może wypowiedzieć powyższą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie Klienta dotarło do Sprzedawcy awaryjnego. Umowa może ulec również rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron. Oprócz tego Klient ma możliwość skorzystania ze standardowej procedury zmiany Sprzedawcy.

Powyższe nie dotyczy Klientów, którzy wcześniej dokonali zmiany Sprzedawcy lub przestali być stroną umowy z  Energetycznym Centrum S.A. lub Energią dla firm S.A.

Szczegóły oferty Sprzedawcy awaryjnego wraz z wzorami umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego dostępne są pod adresem: http://pgnig.pl/sprzedawca-awaryjny-gazu.