DLA MEDIÓW • 12 marca 2024

PSG zakończyła projekt modernizacji sieci gazowej w Warszawie i Jabłonnie za 45 mln zł

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej na terenie aglomeracji warszawskiej”. Było to największe zadanie modernizacyjne zrealizowane przez PSG z dofinansowaniem ze środków z UE na terenie województwa mazowieckiego. W wydarzeniu kończącym inwestycję wziął udział prezes zarządu PSG Robert Więckowski.
Flagi Polskiej Spółki Gazownictwa zawieszone na słupach na tle fasady szklanego biurowca
Zakończenie tego projektu to dla Polskiej Spółki Gazownictwa ważny krok w kierunku poprawy jakości infrastruktury gazowej w Warszawie i okolicach. Dzięki tej inwestycji zwiększy się przepustowość sieci, co pozwoli spółce na przyłączanie nowych klientów. Zakończone prace wpłyną także pozytywnie na poprawę stanu technicznego sieci gazowej, dzięki czemu podniesie się poziom bezpieczeństwa mieszkańców. 

– Dziś oficjalnie kończymy jedno z większych zadań realizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa w ostatnich latach. Jego trudność polegała na tym, że było ono rozproszone, więc wymagało ustaleń z wieloma instytucjami, a co więcej, było realizowane na terenie bardzo mocno zurbanizowanym – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

W ramach projektu Polska Spółka Gazownictwa zrealizowała ponad 30 zadań na terenie 12 dzielnic Warszawy oraz w gminie Jabłonna. Łącznie zmodernizowano ponad 59 km sieci gazowej. Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła ok. 45 mln zł, z czego ok. 11 mln zł pochodziło z unijnego dofinansowania.

– Największe zadanie zostało zrealizowane na terenie dzielnicy Mokotów i obejmowało modernizację sieci gazowej na osiedlu Stegny, na którym mieszka ok. 25 tys. osób. Oprócz tego realizowane były także prace na terenie dzielnic: Bielany, Bemowo, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Ursus, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola oraz w podwarszawskiej gminie Jabłonna – dodała Emilia Banaszczyk, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – poprawa bezpieczeństwa energetycznego.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform