DLA MEDIÓW • 23 stycznia 2024

Udział przedstawicieli PSG w konferencji IGG

Prezes PSG Robert Więckowski oraz dyrektorzy Urszula Zając i Jacek Kawula dyskutowali o przyszłości paliw gazowych podczas sympozjum Izby Gospodarczej Gazownictwa w dniach 19-21 stycznia 2024 r.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego podczas konferencji Izby Gospodarczej Gazownictwa
Sympozjum Izby Gospodarczej Gazownictwa to coroczne spotkanie ekspertów i praktyków branży gazowniczej, w którym uczestniczą m.in. przedstawiciele ministerstw, instytutów naukowych, uczelni wyższych i biznesu. Polskę Spółkę Gazownictwa reprezentowali prezes Robert Więckowski oraz dyrektorzy Urszula Zając i Jacek Kawula.

Tematem przewodnim sympozjum była neutralność klimatyczna w kontekście paliw gazowych. Eksperci dyskutowali o priorytetach polityki klimatycznej i przyszłości paliw gazowych, inwestycjach energetycznych i ich finansowaniu, kierunkach rozwoju polskiego systemu gazowniczego i nowych technologiach wokół gazownictwa.

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski podkreślił, że zapotrzebowanie na gaz wzrasta, a paliwo gazowe jest doskonałym regulatorem gospodarki. – W 2023 roku wybudowaliśmy prawie 89 tys. przyłączy. To jest bardzo dużo i liczba ta stale rośnie, czemu sprzyja fakt, że ciepłownictwo zawodowe musi przystosować się do pakietu Fit for 55.  Jednocześnie długość sieci zwiększyła się o 10 proc. w zaledwie 3 lata i wynosi obecnie prawie 210 tys. km – powiedział prezes Więckowski.

W kontekście neutralności klimatycznej prezes Więckowski prognozował, że być może w przyszłości gaz będzie powoli zastępowany odnawialnymi zdekarbonizowanymi paliwami, ale jak na razie branża powinna myśleć, w którym kierunku ma iść transformacja energetyczna, a przy okazji wspierać gazownictwo. – Jestem za tym, by nasz gaz był zeroemisyjny, postarajmy się w pełni go zazielenić, ale tu potrzebne jest wsparcie ze strony rządowej – zaapelował. 

Jednocześnie podkreślił, że Polska Spółka Gazownicza jest już gotowa na biometan. ­– Wydaliśmy już 301 warunków przyłączenia do biometanowni. Problemem jest jednak wysoka cena przyłączenia sięgająca 2 mln złotych. Niezbędne jest zaangażowanie rządu, stworzenie regulacji wskazujących, kto ma pokryć koszt przyłączenia, a także dofinansowań, by przedsiębiorcy chcieli skorzystać z biometanu – podsumował prezes Więckowski.

W sympozjum uczestniczyli także zastępca dyrektora ds. technicznych w OZG Wrocław Jacek Kawula, który wygłosił referat na temat kierunków rozwoju sieci gazowej i LNG, oraz Urszula Zając, dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, która wzięła udział w panelu dotyczącym technologii wydobycia gazu ziemnego, neutralności klimatycznej poprzez magazynowanie wodoru i budowę alternatywnych źródeł energii i społeczno-przestrzennych uwarunkowań sektora biogazu w Polsce.

Tegoroczne sympozjum odbyło się w Zakopanem w dniach od 19 do 21 stycznia 2024 r. Organizatorem wydarzenia była Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG), a partnerem – Polska Spółka Gazownictwa.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform