Aktualności

Najnowocześniejsza stacja badawcza w Polsce już otwarta 2019.04.17

Instalacja w Bielanach Wrocławskich, uruchomiona przez Polską Spółkę Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG, pozwala ma prowadzenie badań technicznych i pomiarowych w rzeczywistych warunkach pracy sieci gazowej.

Stacja badawcza PSG działa w czynnej sieci dystrybucyjnej i umożliwia testowanie zachowania urządzeń do redukcji ciśnienia, pomiarów, telemetrii, automatyki i sterowania podczas przepływu gazu pod normalnym roboczym ciśnieniem. Pozwala to na uzyskanie dokładnych danych pomiarowych oraz na wdrażanie innowacyjnych, przetestowanych w warunkach roboczych rozwiązań technologicznych. Stacja umożliwi również bieżące szkolenie kadry technicznej PSG.

Obecna podczas otwarcia stacji minister Beata Kempa podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do budowy stacji. Podkreśliła również, że Polska Spółka Gazownictwa realizuje ważne dla mieszkańców inwestycje, umożliwiając dostęp do gazu ziemnego, a tym samym wpływając na jakość powietrza i komfort życia.

Wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński podkreślił, że kolejny raz Dolny Śląsk jest miejscem, w którym powstają innowacyjne przedsięwzięcia. Jak dodał PSG dzięki realizowanym inwestycjom, w tym gazyfikacji poprzez budowę stacji LNG spełnia oczekiwania mieszkańców, a samorządom daje szanse na przyciągnięcie inwestorów.

Rafał Borutko, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu, przedstawił najważniejsze działania PSG oraz plany Spółki na najbliższe lata. Jak powiedział poza realizacją inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury dystrybucji gazu także  wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych jest dla PSG niezwykle istotne. Spółka stale rozbudowując sieć, musi zapewniać jej bezpieczną i bezawaryjną eksploatację, a bez stałego wprowadzania nowoczesnych metod kontroli i pomiarów nie jest to możliwe.

Budowa stacji w Bielanach Wrocławskich trwała niespełna rok. Oprócz badań prowadzonych na potrzeby własne, PSG może też udostępniać cały ciąg badawczy innym podmiotom, w tym uczelniom i placówkom naukowym.

Ze względu na skalę swej działalności oraz ciągły rozwój sieci dystrybucji gazu Polska Spółka Gazownictwa stale wdraża najnowsze zdobycze nauki i techniki oraz pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Obecnie w PSG trwają prace nad 28 projektami dotyczącymi m.in. stosowania bezzałogowych systemów latających do kontroli sieci gazowej, wprowadzenia gazomierzy przedpłatowych, użycia kamer termowizyjnych do monitorowania stanu sieci oraz wprowadzenia nowych systemów informatycznych. Tylko w 2019 roku Spółka planuje przeznaczyć na badania ponad 42 miliony złotych.

PSG otwiera nową placówkę w Zachodniopomorskiem 2019.04.16

Nowa Placówka Gazownicza w Dębnie została oficjalnie otwarta 15 kwietnia. Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Dębno, Mieszkowice, Boleszkowice, Moryń, Cedynia, Chojna, Trzcińsko Zdrój, Nowogródek Pomorski, Myślibórz, Lipiany, Kozielice, Banie i Widuchowa.

Na terenie działania Placówki Gazowniczej w Dębnie znajduje się ok. 100 kilometrów sieci gazowej i ponad 2400 przyłączy, a PSG dostarcza gaz do ponad 5300 odbiorców.

Obecny na otwarciu wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. pogratulował otwarcia Placówki i wskazał, że jest to znaczne ułatwienie dla mieszkańców Powiatu. Podziękował też Polskiej Spółce Gazownictwa za zaangażowanie w lokalne sprawy mieszkańców oraz sprawne realizowanie nowych inwestycji.

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmuje wiele inicjatyw, aby zachęcać społeczeństwo do korzystania z przyjaznego dla środowiska gazu ziemnego. Nasze działania nastawione są na to, by dostęp do błękitnego paliwa miało coraz więcej osób, i - rozumiejąc jego korzyści ekonomiczne i ekologiczne - chętnie je wybierało. Dlatego w październiku ubiegłego roku ogłosiliśmy program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski. Dążymy do tego, by do 2022 roku dostępu do gazu miało 90 proc. społeczeństwa w naszym kraju – powiedział Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych.

Ireneusz Krupa, Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa powiedział, że Polska Spółka Gazownictwa realizując swoją strategię od kilku lat konsekwentnie rozbudowuje sieć dystrybucji gazu i gazyfikuje nowe miasta i gminy w całej Polsce. Jednym z  priorytetów Spółki jest zapewnienie stałych i przede wszystkim bezpiecznych dostaw gazu do odbiorców. Ciągła kontrola stanu sieci gazowych oraz towarzyszącej im infrastruktury, a także sprawne i jak najszybsze usuwanie wszelkiego rodzaju awarii wymagają od PSG rozbudowywania sieci jednostek, stąd decyzja o utworzeniu Placówki Gazowniczej w Dębnie.

Do końca ubiegłego roku obsługę sieci w Dębnie i w sąsiadujących z miastem miejscowościami zapewniała Gazownia w Kostrzynie nad Odrą. Od stycznia 2019 roku przejęła ją Gazownia Szczecin Południe. Jednak ze względu na duże odległości i długi czas dojazdu jednostek ze Szczecina do awarii, niezbędne było uruchomienie placówki w Dębnie. To znacznie usprawni obsługę sieci w południowej części województwa, a także umożliwi mieszkańcom składanie wniosków o przyłączenie na miejscu.

Część województwa zachodniopomorskiego podlegająca Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Szczecinie jest obecnie zgazyfikowana w 62,5 procentach. Na 64 gminy dostęp do gazu ma 40. Do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa planuje, na terenie podległym OZG Szczecin, zbudować sieć gazową w kolejnych 10 gminach.

GK PGNiG: Kolejna miejscowość na Podlasiu z dostępem do gazu ziemnego 2019.04.15

Dziesięciotysięczne Mońki w województwie podlaskim to kolejna miejscowość, która dzięki Polskiej Spółce Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG uzyskała dostęp do gazu ziemnego. Na terenie gminy, Spółka wybudowała stację regazyfikacji skroplonego gazu LNG.

Dzięki inwestycji możliwe będzie przyłączenie do sieci gazowej dużych odbiorców, w tym Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obecnie firmy te korzystają z węgla jako źródła energii. Inwestycja umożliwi także przyłączenie indywidualnych odbiorców - oprócz stacji regazyfikacji Polska Spółka Gazownictwa wybudowała ponad 5 km sieci gazowej w ulicach: Mickiewicza, Leśnej, Strażackiej, Dworcowej, Szkolnej, Kościelnej i Kilińskiego.

Podczas konferencji prasowej 15 kwietnia poseł Karol Karski odczytał list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, w którym to liście Premier podkreślił, że budowa stacji w Mońkach to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom gminy, a sprawnie działające gazownictwo jest jednym z elementów zapewniających Polakom bezpieczeństwo energetyczne. Ważną rolę w tym procesie pełni Polska Spółka Gazownictwa, rozwijająca infrastrukturę w całym kraju.

Poseł Krzysztof Jurgiel podkreślił, że jednym z najważniejszych elementów rozwoju kraju jest gazyfikacja obszarów wiejskich, a dzięki programowi realizowanemu przez Polską Spółkę Gazownictwa do 2022 roku na terenie Podlasia zostanie zgazyfikowanych 26 nowych gmin.

Jarosław Zieliński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, powiedział, że województwo podlaskie ma ogromne zapóźnienia względem innych regionów kraju, jest zgazyfikowane zaledwie w 20%, więc te liczby pokazują, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Dostęp do gazu to nie tylko rozwój gospodarczy, ale również podniesienie jakości życia mieszkańców.

Podczas konferencji prasowej  Minister Energii Krzysztof Tchórzewski powiedział: „Jestem zadowolony, że program przyspieszenia gazyfikacji realizowany jest zgodnie z założeniami. Jest on jednym z elementów realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanego przez nasz rząd. Podjęliśmy ważne wyzwanie jakim jest szeroka gazyfikacja, a program ten wpłynie na poprawę życia mieszkańców wielu gmin oraz troskę o czyste powietrze. Te działania przyczynią się również do pobudzenia koniunktury oraz wyrównania różnic rozwojowych w przypadku obszarów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Takie impulsy są ważne dla gospodarki. Powstanie nowoczesnej infrastruktury zapewni mieszkańcom gminy możliwość wyboru gazu ziemnego, będącego tanim i ekologicznym paliwem"

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmuje liczne inicjatywy, których celem jest upowszechnienie wykorzystania gazu ziemnego w Polsce jako paliwa przyjaznego środowisku. Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju – tak by zapewnić nieprzerwane dostawy tego surowca zarówno do małych gospodarstw domowych jak i dużych zakładów produkcyjnych. Konsekwentnie rozszerzamy listę dostawców – w zeszłym roku podpisaliśmy cztery umowy z amerykańskimi partnerami na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) – wszystkie po konkurencyjnych cenach. Nasza strategia jest prosta – chcemy, by jak największa część polskiego społeczeństwa korzystała z błękitnego paliwa i czerpała z tego korzyści ekologiczne i ekonomiczne – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.  

Prezes PSG Marian Żołyniak podkreślił, że województwo podlaskie jest najsłabiej zgazyfikowanym województwem w Polsce - wskaźnik gazyfikacji wynosi zaledwie ok. 20 proc. Inwestycja w Mońkach przyczyniła się do likwidacji jednej z tzw. białych plam na mapie gazyfikacji Polski. Dodał, że Polska Spółka Gazownictwa realizuje obecnie jeden z najambitniejszych od lat planów rozbudowy infrastruktury dystrybucji gazu w Polsce. Po jego zakończeniu w 2022 r., 90 proc. mieszkańców Polski będzie miało dostęp do sieci gazowej.

Stacja regazyfikacji skroplonego gazu LNG w Mońkach składa się m.in. z dwóch zbiorników kriogenicznych, mogących pomieścić łącznie około 65 000 metrów sześciennych gazu po regazyfikacji, dwóch parownic, stacji redukcyjno-pomiarowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Koszt budowy wyniósł około 4 milionów złotych. Skroplony gaz ziemny LNG m.in. z Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do stacji regazyfikacyjnej w Mońkach dostarczać będzie m.in. spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Do tego celu wykorzystywane będą drogowe cysterny kriogeniczne zapewniane przez Spółkę GasTrading z Grupy PGNiG – powiedział Marcin Szczudło, Wiceprezes PGNiG OD.

Gazyfikacja gminy Mońki pozwoli PSG na zwiększenie wolumenu dystrybuowanego gazu i dalszą rozbudowę sieci gazowej. W sumie, w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, zainaugurowanego w październiku zeszłego roku w Halinowie pod Warszawą, Polska Spółka Gazownictwa  planuje do końca 2022 roku gazyfikację 26 podlaskich gmin.

PSG oddała do użytku stację regazyfikacji LNG w Zatorze 2019.04.11

W Zatorze PSG oficjalnie oddała do użytku stację regazyfikacji LNG. Pierwsza tego typu inwestycja realizowana przez Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie zwiększy wolumen gazu dostarczanego do miejscowej Strefy Aktywności Gospodarczej.

​Stacja składa się ze zbiornika do magazynowania gazu LNG o pojemności 37 m3, dwóch parownic, stacji redukcyjno-pomiarowej oraz infrastruktury towarzyszącej, połączonej z już istniejącą siecią gazową. Koszt inwestycji wyniósł ok. 3 mln zł. Obiekt umożliwi przyłączenie kolejnych odbiorców z rejonu Zatoru, w tym firm zlokalizowanych w rozwijającej się Strefy Aktywności Gospodarczej oraz jednego z największych w Europie parków rozrywki Energylandia. Gmina Zator jest jedną z 17 w województwie małopolskim, w których PSG realizuje zadania w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski.

W uroczystości oddania stacji do użytku wzięli udział m.in. Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. Robert Perkowski, Członkowie Zarządu PSG: Marian Żołyniak, Wioletta Czemiel-Grzybowska i Ireneusz Krupa, przedstawiciele administracji wojewódzkiej, samorządowcy i przedsiębiorcy. Specjalny list do uczestników spotkania i PSG z gratulacjami i podziękowaniami za inwestycję, skierowała wicepremier Beata Szydło. Odczytał go w jej imieniu wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Zadowolenia z uruchomienia stacji nie ukrywał Wiceprezes PGNiG Robert Perkowski, który  podkreślił bardzo krótki czas realizacji inwestycji wynoszący tylko pół roku.

Prezes Marian Żołyniak przypomniał, że Polska Spółka Gazownictwa konsekwentnie likwiduje tzw. białe plamy na mapie polskiego gazownictwa, a poprzez przedsięwzięcia takie jak budowa stacji w Zatorze zwiększa dostępność do gazu ziemnego na terenie całego kraju.

– Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie Program Przyśpieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski ogłoszony w październiku ubiegłego roku w Halinowie. To pierwszy taki program od kilkudziesięciu lat – mówił.

Polskiej Spółce Gazownictwa dziękował też burmistrz Zatoru Mariusz Makuch. – Jestem dumny, że to właśnie tutaj powstała pierwsza stacja LNG w Małopolsce – stwierdził.

Uroczystość zakończyło wspólne odpalenie przez gości znicza gazowego – symbolu pojawienia się nowego paliwa w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zatorze.

Halinów - trwa rozbudowa sieci gazowej i gazyfikacja nowych miejscowości 2019.03.18

18 marca w Halinowie koło Warszawy Polska Spółka Gazownictwa (PSG), należąca do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podsumowała inwestycje dotyczące gazyfikacji gminy i zakończenia pierwszego etapu budowy sieci gazowej. W wydarzeniu uczestniczyli: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Wiceprezes Zarządu PGNiG Maciej Woźniak, Prezes Zarządu PSG Marian Żołyniak oraz parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 11 października 2018 roku ogłosił start Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski w latach 2018-2022. Program opracowała Spółka PSG z inicjatywy Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Rezultaty programu są już widoczne w wielu miejscach Polski. W Halinowie PSG ukończyła pierwszy etap gazyfikacji. Na terenie gminy wybudowano ponad 7,5 kilometra gazociągu oraz 79 szt. przyłączy o łącznej długości ponad 0,5 km. Zakres wykonanych prac umożliwi przyłączenie 181 potencjalnych odbiorców. Dotychczasowa wartość inwestycji to 1,6 mln zł.

Minister Krzysztof Tchórzewski powiedział, że Polska Spółka Gazownictwa podjęła się realizacji dużego programu gazyfikacji Polski, a Skarb Państwa przeznaczył na przyspieszenie inwestycji dywidendę GK PGNiG na ten cel. Minister dodał, że program znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, a jednocześnie będzie szansą na rozwój gospodarczy gmin.

Wicemarszałek Senatu Maria Koc powiedziała, że Halinów jest najlepszym przykładem owocnej współpracy między rządem a samorządem, a to właśnie w gestii władz samorządowych jest dbanie o interesy mieszkańców gmin, w tym o jakość powietrza, którą można znacząco poprawić eliminując nieekologiczne źródła energii.

Prezes Maciej Woźniak podkreślił: Dzięki ambitnemu programowi gazyfikacji, realizowanemu przez Spółkę PSG z Grupy Kapitałowej PGNiG, kolejni mieszkańcy Polski uzyskują dostęp do gazu. Do 2022 roku 90 procent społeczeństwa miało możliwość używania gazu w swoich domach. Gaz to paliwo konkurencyjne cenowo oraz bezpieczne dla środowiska naturalnego. Stosowanie gazu do ogrzewania domów poprawia czystość powietrza, którym oddychamy my i nasze dzieci. Realizując program gazyfikacji, chcemy dać wszystkim możliwość wyboru najlepszego dla nich źródła energii.

Pierwszy etap inwestycji w Halinowie udało się zrealizować zaledwie w cztery miesiące od momentu ogłoszenia Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski – podkreślił Marian Żołyniak, Prezes PSG. - W ramach programu do końca 2022 roku zgazyfikujemy 300 gmin na terenie kraju. Jest to największy od wielu lat plan gazyfikacji, który będzie mieć ogromny wpływ na rozwój poszczególnych gmin i znacząco zwiększy dostępność do gazu ziemnego.

Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski podziękował wszystkim zaangażowanym w pracy przy gazyfikacji gminy i powiedział, że władze gminy chcą zrobić wszystko, by z gazu ziemnego mogło korzystać jak najwięcej mieszkańców.

Gmina Halinów jest zlokalizowana 10 km na wschód od Warszawy i leży na jednym z głównych kierunków rozwoju stołecznej aglomeracji. W ramach inwestycji PSG buduje sieć w miejscowościach: Kazimierów, Krzewina i Mrowiska. Zostanie też rozszerzony dostęp do niej w już zgazyfikowanej miejscowości Długa Kościelna.

Do zrealizowania pozostał drugi etap przedsięwzięcia obejmujący budowę sieci gazowej w miejscowościach: Kazimierów (przy ulicach: Poziomkowej, Pomarańczowej, Jagodowej, Cytrynowej, Dzikiej Róży i Agawy) i Mrowiska (przy ulicach Alpejskiej, Tatrzańskiej i Złotych Gór). Polska Spółka Gazownictwa chce do końca marca uzyskać pozwolenia na budowę.

W kolejnych latach na terenie gminy Halinów przewidziano dalszą rozbudowę gazociągów z kierunku Mińska Mazowieckiego. Obejmie ona także sąsiednią gminę Dębe Wielkie, w tym miejscowości: Brzeziny, Wielgolas Duchnowski, Olesin, Dębe Wielkie, Kobierne, Chrośla, Choszczówka Rudzka i Górki. Inwestycja ma zakończyć się w drugiej połowie 2022 roku. Realizacja całego przedsięwzięcia pozwoli na przyłączenie do sieci gazowej około 120 odbiorców.

Konsultacje projektu IRiESD 2019.02.08

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego  o rozpoczęciu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zaprasza do zgłaszania uwag.

Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2018 r. decyzją nr DRR.WRG.4322.1.2018/AK1 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą polskiego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 stycznia 2019 roku na godzinę 6.00.

Zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest zobligowany do dostosowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP, w terminie 60 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z powyższym, powstała konieczność dostosowania obecnie obowiązującej IRiESD do wymogów wynikających z IRiESP.

Ponadto proponowane zmiany w projekcie IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa, w tym przede wszystkim  ustawy Prawo energetyczne oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W projekcie IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, w tym przedpłatowych układów pomiarowych. Wprowadzono nowe uregulowania dotyczące sprzedaży rezerwowej, Zbiorczych Zgłoszeń Zapotrzebowania a także Instalacji LNG oraz Biogazu rolniczego.

Po zebraniu uwag od użytkowników systemu dystrybucyjnego projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESD, który dostępny jest pod adresem http://www.psgaz.pl/projekt-iriesd  Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 22 lutego 2019 r. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: iriesd@psgaz.pl

Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa 2019.01.30

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że pracownicy Gazowni, ani żadnych innych jednostek PSG w całym kraju nie odwiedzają mieszkańców w domach w celu weryfikacji opłaconych rachunków za gaz. 


W ostatnich dniach na terenie Inowrocławia osoby podszywające się pod pracowników Gazowni prosiły lokatorów o okazanie opłaconej faktury za gaz i w tym czasie okradały mieszkania. O całej sprawie została już poinformowana Policja.

W związku z tego typu incydentami, które mogą powtórzyć się w Inowrocławiu lub pojawić w innych miastach, Polska Spółka Gazownictwa prosi klientów o zachowanie szczególnej ostrożności. Nasi pracownicy nie zajmują się sprawdzaniem rachunków za gaz, ani jakichkolwiek innych rachunków i dokumentów. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób, podających się za pracowników PSG, prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt telefoniczny z najbliższą Gazownią lub Oddziałem Zakładem Gazowniczym.

 

Życzenia noworoczne od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 2018.12.31

Szanowni Państwo,

wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Kontrahentom życzymy, aby 2019 rok był wyjątkowym czasem, w którym uda się zrealizować nawet najbardziej ambitne plany i zamierzenia.

Jako Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Państwu najwyższą jakość usług. Życzymy, aby nowy rok przyniósł Państwu wiele sukcesów zawodowych, a w życiu rodzinnym i osobistym pozwolił na spełnienie wszystkich oczekiwań i marzeń.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa

Zmiana siedziby i adresu Polskiej Spółki Gazownictwa w Krajowym Rejestrze Sądowym 2018.12.07

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 5.12.2018 r. sąd rejestrowy dokonał zmiany wpisu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego, obejmującego zmianę siedziby – na miasto Tarnów oraz adresu na następujący - ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

4 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa 2018.11.30

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Barbórka tj. 4 grudnia 2018 r. jest w Polskiej Spółce Gazownictwa dniem wolnym od pracy. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.