Aktualności

Prezes PSG na panelu podczas konferencji EuroPOWER&OZE Power 2020.11.18

Power Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa podczas panelu „Rola gazu w transformacji energetycznej” zorganizowanego na konferencji EuroPOWER&OZE mówił m.in. o gazyfikacji „białych plam” na mapie systemu dystrybucyjnego Polski, o wyzwaniach i szansach związanych z transformacją energetyczną ciepłownictwa oraz o planach związanych z dystrybucją wodoru.

Jak zauważył Prezes PSG, dostarczenie paliwa gazowego jest kluczowe dla możliwości wykonania „skoku cywilizacyjnego" miejscowości, w których przez dziesiątki lata głównym paliwem do ogrzewania był węgiel.

- Gaz daje nam inne możliwości, to paliwo bardzo wysokim potencjale, które z technicznego punktu widzenia jest łatwe do wykorzystania - podkreślił.

Ireneusz Krupa dodał, że udało się już właściwie zgazyfikować tereny, gdzie łatwo było doprowadzić gaz, a dotarcie do miejsc oddalonych od głównych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych powoduje wzrost kosztów gazyfikacji.

- Najważniejszy jest konsensus między liczonymi w miliardach złotych kosztami gazyfikacji, a faktem, że źródłem przychodu spółki jest taryfa – powiedział.

Wyjaśnił, że w kontekście wysokich kosztów gazyfikacji terenów położonych daleko od sieci, trzeba je przenosić na pozostałych uczestników rynku. - Pojawia się oczywiste pytanie, na ile spółka może sobie pozwolić na takie podejście - dodał.

Prezes zaznaczył, że mimo, że Polska Spółka Gazownictwa z każdym kolejnym rokiem przyłącza do sieci coraz więcej nowych użytkowników, to do wielu miejsc wciąż trudno dotrzeć. Dodał, że w procesie gazyfikacji kraju mogą pomóc plany transformacji energetycznej ciepłownictwa. Jak wyjaśnił - gazociągi do ciepłowni mogą posłużyć do podłączenia nowych klientów z ich obszaru.

- Przyłączenie każdego takiego obiektu, to tak jak przyłączenie kliku miejscowości. W efekcie koszty przyłączenia takiego źródła są dużo mniejsze niż w przypadku przyłączenia Klientów indywidualnych, do których trafi taki sam wolumen gazu" - dodał.

Ireneusz Krupa oszacował, że w Polsce jest ok. 250 ciepłowni o mocy do 50 MW i około 100 o mocy 200 MW – źródeł ciepła w większości opartych dziś na węglu.

- To kilka gigawatów mocy, które mogą być zasilane gazem. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na to paliwo o kilka miliardów metrów sześciennych - wyjaśnił.

Prezes pytany o plany dystrybucji wodoru ocenił, że obecnie to duże wyzwanie zarówno w kontekście uwarunkowań technicznych związanych m.in. z transportem i mieszaniem go z gazem ziemnym w sieci, oraz z kontekście potencjalnych odbiorców wodoru.

- W tej samej sieci mamy różnych klientów z jednej strony elektrociepłownie, która chciałyby spalać wodór, a z drugie tysiące innych odbiorców, których urządzenia nie są przystosowane do jego spalania – dodał Ireneusz Krupa.

Dlatego - jak ocenił - można się spodziewać sieci dedykowanych do dystrybucji wodoru, które będą łączyły miejsca jego produkcji z użytkownikami tego gazu.

W panelu „Rola gazu w transformacji energetycznej" zorganizowanym w ramach konferencji Europower&OZE Power, poza prezesem PSG, wziął udział Prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski, Prezes PGNiG Termika Paweł Stańczyk oraz przedstawiciel Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Jacek Jaworski. Z powodu sytuacji sanitarnej związanej z COVID-19, konferencję zorganizowano w formie zdalnej.

Prezes PSG na VI Kongresie Energetycznym DISE 2020.10.08

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa wziął udział w panelu „Rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej” zorganizowanym w ramach VI Kongresu Energetycznego DISE 2020 we Wrocławiu.

Prezes Ireneusz Krupa ocenił, że w kontekście transformacji energetycznej Polski, dużą szansą jest przejście na biometan. - W Polsce mamy duży potencjał jego produkcji. Do sieci dystrybucyjnej w skali 10–20 lat trzeba podłączyć nie setki, ale tysiące biometanowni. Wyzwaniem są koszty podłączenia tych obiektów – powiedział.

- Obecnie w większości przypadków nie ma w sieci dystrybucyjnej odpowiedniej chłonności – bez modernizacji nie przyjmie ona takich ilości biometanu. Chodzi tu o obszary, gdzie będą powstawały biometanownie – tereny rolnicze, zwykle odległe od sieci gazowej wysokiego ciśnienia i dużych średnic. To potężne koszty – dodał Ireneusz Krupa.

- Trzeba zbudować spójny model, który będzie w odpowiedni sposób rozkładał koszty transformacji biometanowej pomiędzy Wytwórców tego gazu, Operatorów Sieci Dystrybucyjnej i Klientów – zaznaczył.

- Patrząc na założenia Polityki energetycznej Polski do roku 2040 widać, że w ciągu najbliższych 10 lat mamy wyprowadzić paliwa stałe z aglomeracji miejskich, a w ciągu kolejnych 10 lat wyprowadzić paliwa stałe z terenów wiejskich. Dzisiaj w całym kraju jest jeszcze ok. 3 mln kotłów na węgiel – powiedział Ireneusz Krupa.

Ocenił, że dwie trzecie z 3 mln dzisiejszych użytkowników kotłów na węgiel w Polsce może przejść na paliwo gazowe – chociaż jak dodał – zainteresowanie ze strony Klientów pokazuję, że może ich być więcej. - Oznacza to, że w ciągu najbliższych 20 lat tempo przyłączania do sieci może wynosić ponad 80 tys. odbiorców rocznie. Dzisiaj mamy to tempo – powiedział Prezes Krupa i dodał, że koszt utrzymania tempa nowych przyłączeń to obecnie 1,4 mld zł rocznie.

- Klienci, którzy przejdą na gaz będą podejmowali decyzje na wiele lat, bo nikt nie kupuje kotła gazowego na dwa czy trzy lata, tylko z myślą o wykorzystaniu go w dłuższym okresie np. przez 20 lat – zaznaczył Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Sprawozdanie Podmiotu Odpowiedzialnego za Prognozowanie 2020.09.30

W związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. publikuje Sprawozdanie w sprawie dokładności prognoz mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci.

Sprawozdanie obejmuje okres wrzesień 2018 – sierpień 2020 r. Sprawozdanie zostało umieszczone w zakładce: Dla Klienta > Prognozowanie ilości odbieranych przez ZUD.

Panel dyskusyjny Polskiej Spółki Gazownictwa podczas XXIII konferencji Gazterm 2020.09.28

Polska Spółka Gazownictwa - partner odbywającej się w Międzyzdrojach konferencji Gazterm – zorganizowała na niej panel pt. „Biometan – paliwo przyszłości i jego miejsce w transformacji energetycznej Polski”.

Udział w panelu PSG wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Piotr Dziadzio, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia,  prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Moderatorem spotkania był Redaktor Naczelny portalu BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik.

Podczas dyskusji Prezes Ireneusz Krupa przedstawił strategiczne plany Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczące dystrybucji gazu ziemnego z domieszką biometanu.

- Biogazownie rozwijają się od wielu lat, a obecnie biogaz służy przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. Stoimy w obliczu całkowitej zmiany sposobu jego wykorzystywania. Chcielibyśmy wprowadzić do systemu dystrybucyjnego dodatkowe ilości biometanu, który zastąpi część gazu, który obecnie jest nim przesyłany. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że bilans zapotrzebowania na gaz wzrośnie i że możemy go uzupełnić biometanem – wskazał Prezes Krupa.

Ireneusz Krupa wyjaśnił, że Polska Spółka Gazownictwa zbadałą przygotowanie infrastruktury gazowej do wprowadzenia do niej biometanu, możliwości rozbudowy sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem biometanowni m.in. na terenach wiejskich, potencjał do zasilenia energetyki rozproszonej tym paliwem oraz zlokalizowała ewentualne źródła substratu do produkcji biometanu.

Członkowie Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa oraz przedstawiciele kadry menedżerskiej Spółki wzięli udział w XXIII Konferencji Gazterm, która pod hasłem „Szczyt gazowy Trójmorza – bezpieczeństwo, integracja, transformacja" w dniach 27 – 30 września odbyła się w Międzyzdrojach. 

Prezes PSG na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2020.09.10

W środę 9 września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa wziął udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym polityki energetycznej UE w kontekście europejskiej infrastruktury gazowej.

W debacie wzięli także udział: Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, Prezes Unimotu Adam Sikorski, Wiceprezes PERN Mateusz Wodejko oraz Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych Remigiusz Nowakowski.

W trakcie rozmowy Prezes Ireneusz Krupa odniósł się m.in. do kwestii związanych z transformacją energetyczną ciepłownictwa lokalnego. - Zdecydowana większość ciepłowni lokalnych – źródeł ciepła do 50 MW – dzisiaj jest opalana węglem, gazu jest tam niewiele. Nie mamy wyjścia, musimy ten węgiel zastąpić gazem, może z dodatkiem biomasy – powiedział Prezes.

Forum Ekonomiczne to wielkie międzynarodowe wydarzenie, na które przejeżdżają przedstawiciele rządów i biznesu. Z powodu pandemii COVID-19 po raz pierwszy w 30-letniej historii Forum Ekonomicznego nie odbywa się w małopolskiej Krynicy-Zdroju, tylko w Karpaczu na Dolnym Śląsku. Przedstawiciel PSG po raz pierwszy wziął udział w tym wydarzeniu.

Polska Spółka Gazownictwa rozwija się w internecie 2020.07.17

Wzrost aktywności w mediach społecznościowych, możliwość oglądania cyfrowych wystaw w dostępnym także w wersji anglojęzycznej Wirtualnym Muzeum Gazownictwa, czy uruchomienie Portalu Przyłaczeniowego - to tylko niektóre działania podjęte w czasie pandemii koronawirusa przez Polską Spółkę Gazownictwa – największego w Europie dystrybutora gazu.

PSG  na portalach społecznościowych

Media społecznościowe to szybki kontakt z odbiorcą. Polska Spółka Gazownictwa jako nowoczesna firma nie od dziś stawia na rozwój zdalnych form komunikacji. Dlatego wystartowały oficjalne profile spółki na popularnych portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Pojawiły się tam już pierwsze publikacje, m.in. materiały na temat gazu ziemnego, jego pochodzenia i bezpiecznego wykorzystywania. Znaleźć tam można także ciekawostki związane z historią wynalazków zasilanych gazem – niektóre z nich są do obejrzenia online w Wirtualnym Muzeum Gazownictwa.

Wirtualne Muzeum Gazownictwa także po angielsku

Od teraz Wirtualne Muzeum Gazownictwa (www.wmgaz.pl) – platforma wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości gazownictwa i gazu ziemnego – dostępna jest również w wersji anglojęzycznej.

Wirtualne Muzeum Gazownictwa to działająca od września 2019 roku strona, za pomocą której można poznać historię i tradycję związaną z gazem, a wszystko zaprezentowane w nowoczesny sposób. Online można tam zobaczyć ok. 150 eksponatów, wśród których znajdują się np. gazowe lodówki  żelazka i lokówki. Ekspozycję uzupełniają m.in. biogramy wynalazców i przedsiębiorców zasłużonych dla rozwoju gazownictwa, wywiady z ekspertami ds. energetyki czy mapa Polski, z której można dowiedzieć się m.in. w których miastach wciąż działają gazowe latarnie.

Mecenasem Wirtualnego Muzeum jest Polska Spółka Gazownictwa, a strona powstała we współpracy z Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. Projekt zdobył liczne nagrody m.in. II nagrodę w konkursie Muzeum Widzialne 2019 oraz wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards 2019 w kategorii Digital Media – Desktop.

Portal Przyłączeniowy

Wiosną PSG uruchomiła nowe narzędzie dla Klientów zainteresowanych m.in. przyłączeniem do sieci gazowej. Dla Polskiej Spółki Gazownictwa nie od dziś priorytetem jest obsługa Klientów, Portal pozwala im załatwić sprawy online i zaoszczędzić czas. Za jego pośrednictwem można m.in. złożyć wniosek o określenie warunków i możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie, sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie prac przyłączeniowych, a także pobrać dokumenty końcowe oraz fakturę za przyłączenie. 

Użytkownicy Portalu są także automatycznie informowani o przebiegu procesu przyłączeniowego od momentu złożenia wniosku aż do zakończenia przyłączenia. Mają dostęp online do wydawanych elektronicznie warunków przyłączenia, projektu umowy przyłączeniowej i innych dokumentów.

Od momentu startu portalu do połowy lipca za jego pośrednictwem klienci złożyli ponad 22 tys. wniosków o przyłączenie, co stanowi blisko 30 proc. wszystkich złożonych w tym okresie wniosków. PSG szacuje, że do końca 2020 roku liczba ta wzrośnie do ok. 60 tysięcy. Ogromną zaletą nowego kanału obsługi jest to, że średni czas rozpatrywania wniosków składanych za jego pomocą jest prawie dwa razy krótszy, niż w przypadku dotychczasowych form ich składania.  

Obecnie Polska Spółka Gazownictwa pracuje nad przeniesieniem do Portalu Przyłączeniowego wszystkich spraw związanych z umowami o przyłączenie do sieci gazowej, łącznie z możliwością elektronicznego podpisywania dokumentów.

Poza Portalem przyłączeniowym działa telefoniczna obsługa Klientów - Contact Center. Klient może tam uzyskać pomoc w sprawach związanych m.in. z przyłączeniem do sieci gazowej. W spółce działają także Miejsca Obsługi Klienta, gdzie przy zachowaniu wymogów sanitarnych związanych z pandemią klienci mogą uzyskać pomoc naszych doświadczonych pracowników w interesujących ich kwestiach.

Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego dokłada wszelkich starań, by w związku z epidemią koronawirusa dostawy gazu do ponad 7 milionów odbiorców w całym kraju nie były zagrożone i odbywały się w sposób ciągły i bezpieczny.

Największy dystrybutor gazu

Działająca w sektorze dystrybucji gazu Polska Spółka Gazownictwa to największa część Grupy Kapitałowej PGNiG. Jej aktywa wyceniane są na ponad 17 mld zł. Do PSG należy 97 proc. krajowych sieci dystrybucyjnych - ponad 190 tys. km gazociągów.

PSG obecna w mediach społecznościowych 2020.07.14

Media społecznościowe dają możliwość najszybszego kontaktu z odbiorcą zewnętrznym. Mamy do nich dostęp niemalże wszędzie, dlatego uruchomiliśmy oficjalne profile Polskiej Spółki Gazownictwa na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram.

W oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Spółki będzie można m.in. sprawdzić nasze najnowsze pomysły na ułatwienia dla obecnych i potencjalnych Klientów, znajdą się tam także materiały edukacyjne pokazujące jak na co dzień bezpiecznie korzystać z gazu.

Na Facebooku i Instagramie będzie można znaleźć także informacje, które nie są powszechnie znane, wpisy w formie ciekawostek, związane z historią gazownictwa w Polsce i na świecie. PSG to spółka pełna energii, która jest dobrym pracodawcą, ale i firmą odpowiedzialną społecznie, dbającą o otaczające nas środowisko. O tych wszystkich działaniach będziemy informować za pomocą mediów społecznościowych. Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie.

Otwarcie odnowionego Miejsca Obsługi Klienta w Namysłowie 2020.07.07

Polska Spółka Gazownictwa otworzyła kolejne zmodernizowane Miejsce Obsługi Klienta. Tym razem nowe pomieszczenie czeka na klientów w Namysłowie, jest to już siódma taka lokalizacja w województwie opolskim. W sumie, w całym kraju spółka dostosowała do nowej wizualizacji już blisko 70 tego typu placówek.

W uroczystym otwarciu zmodernizowanego Miejsca Obsługi Klienta wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski, Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Gut, Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski oraz lokalni samorządowcy.

Zmodernizowane Miejsce Obsługi Klienta będzie dużym ułatwieniem w kontakcie Klientów z PSG – do tej pory najbliższa taka placówka była w oddalonym o 40 km Kluczborku.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski wskazał, że siódme Miejsce Obsługi Klienta PSG, otwarte na Opolszczyźnie to dotrzymanie obietnicy danej namysłowskim samorządowcom przez władze RP.

- Obiecaliśmy, że przywrócimy Miejsce Obsługi Klienta. To dobry przykład współpracy rządu z samorządem - podkreślił.

Minister Kowalski dodał, że otwarcie zmodernizowanego MOK w Namysłowie wpisuję się w przeprowadzoną w 2016 r. reformę struktury Polskiej Spółki Gazownictwa. Wyjaśnił, że w jej efekcie województwo opolskie uzyskało nową dyrekcję Oddziału PSG w Opolu, która jako centrum kompetencyjne zostało przeniesiona z Zabrza.

- Od czterech lat PSG prowadzi więcej inwestycji w zakresie budowy nowych przyłączy gazowych oraz gazociągów dystrybucyjnych gazu, ale również otwieramy nowe punkty. Ten MOK w Namysłowie jest symbolem – na początku w 2015 r., tuż po remoncie został zamknięty, dziś na nowo przywracany. Będzie służył całemu powiatowi namysłowskiemu, który jest na priorytetowej liście jeżeli chodzi o gazyfikację – zaznaczył Minister.

Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Gut przypomniał, że gmina Namysłów jest już dziś zgazyfikowana, a dostęp do gazu dystrybuowanego przez PSG ma ok. 60 proc. jej mieszkańców.

- Rozwijamy się cały czas, jeszcze w tym roku zgazyfikujemy gminę Wilków, a po niej kolejne gminy powiatu namysłowskiego. Eliminujemy tzw. białe plamy na terenie całego kraju, ale również w województwie opolskim – wyjaśnił.

Dodał, że w tym roku PSG uruchomiła portal przyłączeniowy, za pośrednictwem którego mieszkańcy całego kraju mogą oszczędzić czas i załatwić sprawy związane m.in. z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej gazu. Wskazał, że poza portalem do dyspozycji klientów PSG jest działające przez 7 dni w tygodniu Contact Center, dzięki któremu można załatwiać sprawy bieżące.

- Polska Spółka Gazownictwa, jako Narodowy Operator Sieci Dystrybucyjnej, główny nacisk kładzie na rozwój sieci w Polsce. Gazyfikujemy kolejne miejsca w kraju. Chcemy by do końca 2022 r. 97 proc. Polaków miało dostęp do gazu – podkreślił.

- Po tym jak poprzednie władze na początku 2015 r, zamknęły punkt w Namysłowie mieszkańcy pisali liczne petycję do mnie i do innych władz samorządowych, aby przywrócić ten punkt. Szczególnie dla starszych mieszkańców Namysłowa załatwianie spraw w Kluczborku było bardzo uciążliwe – powiedział Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski.

Miejsce Obsługi Klienta zlokalizowane jest przy ul. Chrobrego 29B. Ze względu na panującą w Polsce pandemię COVID-19 obecnie czynne jest w środy w godzinach od 8.30 do 13.30. Docelowo placówka będzie czynna w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Jest to miejsce gdzie można uzyskać informacje dotyczące m.in. składania stosownych wniosków w procesie przyłączeniowym do sieci gazowej, a także otrzymać wsparcie na etapie projektowania i realizacji inwestycji związanych z przyłączeniem.

Klienci Polskiej Spółki Gazownictwa mogą także rozpocząć procedurę przyłączenia do sieci gazowej bez konieczności przychodzenia do naszych jednostek. Można to zrobić za pośrednictwem portalu przyłączeniowego dostępnego pod adresem: przylaczenie.psgaz.pl. Zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej mogą tam składać dokumenty z dowolnego miejsca, 24 godziny na dobę.

Polska Spółka Gazownictwa jest największą ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG, liderem na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Działa na terenie całego kraju i dystrybuuje gaz poprzez ponad ok. 190 tysięcy km gazociągów do ponad 7 milionów klientów.

PSG na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE Gdańsk 2020 2020.07.06

2 i 3 lipca br. odbył się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2020, który ze względu na panującą w Polsce pandemię COVID-19 został zrealizowany częściowo w formie on-line.

Drugiego dnia Szczytu w panelu pod tytułem „Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu" wziął udział Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Pan Jakub Kowalski. W dyskusji uczestniczyli także m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Pan Piotr Dziadzio oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Rafał Gawin.

Prezes Jakub Kowalski wskazał, że Polska Spółka Gazownictwa jako największy w Europie Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu stoi przed ogromnym wyzwaniem: z jednej strony potrzebą naturalnego rozwoju Spółki, czyli przyspieszonej gazyfikacji polskich gmin i eliminacji tzw. białych plam, czy modernizacji istniejącej sieci, ale również przed wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną Polski, w tym m.in. z Odnawialnymi Źródłami Energii.

- Dla Polskiej Spółki Gazownictwa, Europejski Zielony Ład to jest biometan - to jest dla nas wyzwanie. Jeśli zostaną uzgodnione warunki legislacyjne, regulacyjne, ale przede wszystkim system wsparcia producentów biometanu, a w konsekwencji także biowodoru, my musimy być gotowi na to, żeby wprowadzić go do sieci - zaznaczył.

Ocenił, że paliwo gazowe daje stabilność działania i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, m.in. dzięki możliwości jego wykorzystania w budowaniu samodzielności polskiego przemysłu. Wymienił także wsparcie rozwoju lokalnej samodzielności energetycznej, m.in. poprzez modernizację w oparciu o gaz polskiego ciepłownictwa - zwłaszcza lokalnego.

Prezes Kowalski ocenił, że obecna sytuacja na rynku paliw zmienia się bardzo szybko, wyraził przekonanie, że gaz pozostanie paliwem nie tylko przejściowym w transformacji energetycznej, ale również przyszłościowym, m.in. jako paliwo w transporcie samochodowym.

- Mamy oficjalne potwierdzenie ze strony Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), że w latach 2019-2023 uznaje gaz ziemny jako jedno z paliw, jako jedno ze źródeł transformacji energetycznej – powiedział.

Wyjaśnił, że w oparciu o to założenie, GK PGNiG, ale również Polska Spółka Gazownictwa prowadzi analizy pod kątem systematycznego zastępowania gazu kopalnianego, poprzez biometan oraz biowodór.

PSG wznawia odczyty liczników gazu wewnątrz lokali mieszkalnych 2020.07.06

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wznowiła realizację odczytów liczników gazu zainstalowanych wewnątrz lokali mieszkalnych.

Od 01.07.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wznowiła realizację odczytów liczników gazu zainstalowanych wewnątrz lokali mieszkalnych. Odczyty gazomierzy w tego typu lokalizacjach będą wykonywane po wyrażeniu zgody przez Odbiorcę oraz z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz dystansu społecznego wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie przypominamy, iż odczyty liczników gazu dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. są realizowane przez podmioty zewnętrzne, których lista jest dostępna na stronie PSG: https://www.psgaz.pl/firmy-realizujace-dla-psg-odczyty-gazomierzy.