Aktualności

Życzenia świąteczne od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 2019.12.20

Szanowni Państwo,

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia upłyną w zdrowiu, spokoju oraz rodzinnej atmosferze.

Życzymy Państwu, aby Nowy Rok przyniósł wiele sukcesów zawodowych, a w życiu rodzinnym i osobistym doprowadził do spełnienia wszystkich oczekiwań i marzeń.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa

Informacja w sprawie ujawnienia na tzw. białej liście rachunków bankowych wykorzystywanych przez Polską Spółkę Gazownictwa 2019.12.11

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że wszelkie posiadane przez Spółkę rachunki bankowe stosowane do rozliczeń z kontrahentami zostały zarejestrowane w dostępnym na stronach Ministerstwa Finansów elektronicznym "Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT"– tzw. „biała lista”.

Spółka informuje, że na fakturze może zostać wskazany rachunek bankowy, który nie widnieje w Wykazie. W ramach podstawowych rachunków rozliczeniowych, które podlegają zgłoszeniu, Spółka stosuje w rozliczeniach z kontrahentami tzw. rachunki wirtualne (rachunki typu collect) przypisane tylko i wyłącznie do jednego kontrahenta Spółki. Rachunki te nie podlegają obowiązkowi zgłaszania, tym samym nie są uwidaczniane w Wykazie. Wpłaty na rachunki wirtualne są traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy ujawniony w wykazie podatników VAT.

Jeżeli na fakturze zostanie wskazany rachunek wirtualny, to po weryfikacji na stronie Ministerstwa Finansów zostanie wyświetlony komunikat: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie”. Oznacza to, że rachunek ten jest uznawany za zarejestrowany w Wykazie, a dokonanie płatności na ten rachunek jest zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i nie wymaga raportowania w tym zakresie do organów podatkowych.

 

Powyższa informacja stanowi wyjaśnienie dotyczące ujęcia na tzw. „białej liście” rachunków bankowych wykorzystywanych przez PSG i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym.

Zostań Ambasadorem Ekologicznej Energii 2019.12.11

Fundacja PGNiG im Ignacego Łukasiewicza na podstawie zawartego dnia 15.11.2019 r. z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Porozumienia uruchomiła Programu „ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII”.

Program dedykowany jest do osób fizycznych i drobnych przedsiębiorców (deklarujących pobór paliwa gazowego mocy do 10m3/h) w 112 gminach wskazanych do gazyfikacji w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Programem mogą być objęci Odbiorcy, którzy w okresie 1.10 – 31.12.2019 r. rozpoczęli użytkowanie paliwa gazowego i przystąpili dobrowolnie do Programu poprzez złożenie Oświadczenia o przystąpieniu i spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie (Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu).

Zgodnie z Regulaminem Programu wsparcie finansowe w wysokości 1 000 zł będzie udzielone przez Fundację pierwszym 5 Uczestnikom w każdej gminie pod następującymi warunkami:

1.         posiadanie przez Uczestnika tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości,

2.         posiadanie przez Uczestnika ważnych Warunków przyłączenia,

3.         zawarcie przez Uczestnika Umowy o przyłączenie,

4.         wybudowanie przez Uczestnika instalacji gazowej,

5.         zawarcie przez Uczestnika umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego z wybranym przez niego Sprzedawcą,

6.         przekazanie do PSG przez Sprzedawcę Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji – uruchomienie dostawy gazu,

7.         uruchomienie przez PSG dostaw paliwa gazowego do dnia 31.12.2019 r.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj: Zostań Ambasadorem Ekologicznej Energii.

Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie katastrofy w Szczyrku 2019.12.05

Najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy w Szczyrku w środę wieczorem było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia podczas robót wykonywanych przez firmę AQUA System.

Roboty budowlane nie dotyczyły systemu gazowniczego, ani nie były wykonywane na zlecenie spółki gazownictwa. Nie były także nadzorowane przez specjalistów gazownictwa.

Służby pogotowia gazowego dotarły bardzo szybko na miejsce zdarzenia i odcięły dopływ gazu do uszkodzonego gazociągu. Po zakończeniu akcji ratowniczej niezwłocznie przystąpią do zlokalizowania miejsca uszkodzenia, naprawy i przywrócenia dostaw gazu.

Powołano specjalną komisję, która zbada bezpośrednią przyczynę uszkodzenia gazociągu, wynik jej prac powinien być znany w ciągu doby od momentu rozpoczęcia prac ekspertów.

Pracownicy pogotowia gazowego ściśle współpracują z wszystkimi służbami działającymi na miejscu zdarzenia.

Na Podkarpaciu powstała nowa Gazownia PSG 2019.06.10

10 czerwca Polska Spółka Gazownictwa, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, otworzyła oficjalnie kolejną Gazownię w województwie podkarpackim. Uruchomiono ją w Lubaczowie w wyniku rozbudowy dotychczasowej Placówki Gazowniczej. Celem inwestycji jest przede wszystkim zapewnienie klientom jak najwyższych standardów obsługi.

Gazownia obejmie swoim zasięgiem 56 tysięcy osób w 89 miejscowościach w powiecie lubaczowskim. Jej pracownicy będą obsługiwać niemal 570 km sieci, w tym stalowe gazociągi średniego ciśnienia, a także 15 stacji gazowych. Jednostka poprawi bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców i skróci czas usuwania ewentualnej awarii. Do tej pory rejon Lubaczowa obsługiwali pracownicy Pogotowia Gazowego z oddalonego o ponad 40 km Jarosławia.

Obecna podczas otwarcia poseł Anna Szmidt – Rodziewicz podziękowała Polskiej Spółce Gazownictwa za utworzenie Gazowni i dodała, że dzięki temu mieszkańcy Lubaczowa i całego powiatu będą mogli liczyć na profesjonalną obsługę i sprawniej załatwić wszystkie sprawy. Poseł powiedziała również, że otwarcie Gazowni to element realizacji rządowej polityki zrównoważonego rozwoju.

Starosta lubaczowski Zenon Swatek również podziękował za utworzenie nowej Gazowni i dodał, że jest to niezwykle istotne dla Lubaczowa wydarzenie, bowiem pokazuje, że również w takich miastach warto inwestować.

- Mieszkańcy coraz chętniej wybierają gaz ziemny do ogrzewania domów i przygotowywania posiłków. Cieszy nas ta rosnąca tendencja, gdyż jest to paliwo konkurencyjne cenowo i przyjazne środowisku, którego zastosowanie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Naszym klientom chcemy zagwarantować jak najlepszą jakość obsługi. Jestem przekonany, że nowa gazownia będzie Państwu dobrze służyła - powiedział Robert Perkowski, Wiceprezes PGNiG SA.

Otwierający nową Gazownię Marian Żołyniak, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, stwierdził, że jest to kolejny element realizowanej przez PSG strategii rozwoju infrastruktury dystrybucyjnej, zakładającej poprawę bezpieczeństwa dostaw i systematyczną modernizację sieci. Tworzenie nowych placówek PSG przyczynia się do likwidacji tzw. białych plam na gazowej mapie kraju, wspiera lokalny rozwój gospodarczy i powstawanie nowych miejsc pracy. Jak podkreślił, Spółka realizuje obecnie jeden z najambitniejszych od lat programów rozbudowy infrastruktury. Po jego zakończeniu w 2022 r., 90 proc. mieszkańców Polski będzie miała zapewniony dostęp do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60% do ponad 72%. Ogółem w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, PSG zamierza zgazyfikować 300 nowych gmin i wybudować 77 stacji regazyfikacji LNG.

Podkarpacie, na terenie którego leży Lubaczów, stanowi najlepiej zgazyfikowany region w kraju. Dostępu do gazu ziemnego nie posiada jedynie 10 ze 160 gmin w województwie. Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski przewiduje gazyfikację przez PSG 4 nowych gmin: Adamówki, Jarocina, Komańczy i Krempnej. Inwestycje obejmą ponadto m.in. rozbudowę sieci gazowej w Mielcu i rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jasionce, gazyfikację miejscowości Harasiuki, gdzie powstanie łącznie ponad 8 kilometrów gazociągów, przebudowę gazociągów Strachocina – Zabłotce, Łańcut - Husów i modernizację gazociągu wysokiego ciśnienia Targowiska - Miejsce Piastowe – Iwonicz.

Polska Spółka Gazownictwa to największa Spółka w Grupie Kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 187 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu.

PSG ostrzega przed próbami oszustwa w Białymstoku 2019.05.23

W związku ze stwierdzonym w Białymstoku przypadkiem oszustw, polegających na podawaniu się osób sprzedających urządzenia do wykrywania tlenku węgla za pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa informujemy, że PSG jest wyłącznie dystrybutorem gazu ziemnego, natomiast nie jest jego sprzedawcą, nie oferuje też innych usług i sprzedaży jakichkolwiek produktów.

Pracownicy PSG nie mogą i nie odwiedzają odbiorców, by proponować im podpisanie umowy np. na dostawę tańszego gazu, kupno czujników czadu, sprzętu AGD itp. Wszystkie informacje, dotyczące zakresu działalności PSG znajdują się na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl.

W przypadku choćby najmniejszych wątpliwości, czy osoba podająca się za pracownika PSG jest nią rzeczywiście, można zażądać dokumentów, potwierdzających tożsamość pracownika lub uzyskać takie potwierdzenie, dzwoniąc do najbliższej Gazowni lub Oddziału Zakładu Gazowniczego, najlepiej na numer stacjonarny. Nasi pracownicy powinni być bez problemu identyfikowani w terenie, muszą więc posiadać odpowiednią legitymację lub identyfikator, strój, oznakowany samochód etc.

Polska Spółka Gazownictwa zamieszcza również na bieżąco na swojej stronie internetowej wszelkie informacje o stwierdzonych próbach podszywania się pod pracowników PSG, zawiadamiając o tym jednocześnie organy ścigania oraz wysyłając informacje do mediów.

Kolejna gmina na Kujawach i Pomorzu z dostępem do gazu 2019.05.20

20 maja br. Polska Spółka Gazownictwa, z Grupy Kapitałowej PGNiG, oficjalnie uruchomiła dostawy gazu ziemnego do Lisewa w województwie kujawsko–pomorskim. To kolejna inwestycja zrealizowana w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski.

W ciągu niespełna roku PSG, kosztem 1,3 miliona złotych, zbudowała prawie 4,5 km gazociągu wraz z przyłączami. Obecnie z gazu ziemnego w Lisewie korzysta już 16 dużych odbiorców, w tym Urząd Gminy i Zespół Szkolno-Przedszkolny. Oddział Zakład Gazowniczy Spółki w Bydgoszczy podpisał także umowy przyłączeniowe

z sześćdziesięcioma odbiorcami indywidualnymi, a w trakcie procedowania jest kolejnych 60 wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych.

Obecny na konferencji prasowej Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że inwestycja to istotny element rozwoju zarówno województwa kujawsko- pomorskiego, jak też przede wszystkim terenów wiejskich. Dodał, że to także realna walka ze smogiem, który wbrew pozorom nie jest problemem jedynie w dużych miastach, a zadaniem rządu i samorządu jest zachęcanie do przechodzenia na ekologiczne źródła energii, w tym na gaz ziemny.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz podziękował PSG za realizację inwestycji i dodał, że to bardzo ważny dzień dla mieszkańców Lisewa, którzy latami czekali na możliwość skorzystania z gazu ziemnego.

- Rozpoczęty w ubiegłym roku przez Grupę Kapitałową PGNiG Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski nabiera tempa. Dziś uroczyście inaugurujemy dostawy gazu do kolejnej gminy w Polsce. Zgodnie z naszymi założeniami – do 2022 roku – ich liczba wzrośnie do blisko 1800. To oznacza, że prawie 90 proc. rodzin i firm w Polsce będzie mogło skorzystać z błękitnego paliwa, czyli stabilnego, konkurencyjnego cenowo i przyjaznego środowisku źródła energii - powiedział Łukasz Kroplewski, Wiceprezes PGNiG ds. Rozwoju.

Ireneusz Krupa, Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, poinformował, że firma realizuje obecnie jeden z najambitniejszych od lat planów rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej w Polsce. Po jego zakończeniu w 2022 r., 90 proc. mieszkańców Polski będzie żyło w gminach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60% do ponad 72%. Jak dodał, PSG zgodnie ze swoją strategią, likwiduje konsekwentnie tzw. białe plamy na gazowej mapie kraju, wspierając rozwój gospodarczy gmin i podnosząc jakość powietrza, a tym samym komfort życia mieszkańców.

Województwo kujawsko–pomorskie jest obecnie zgazyfikowane w 47%. Spośród 144 gmin na jego terenie, aż 76 jest pozbawionych dostępu do gazu ziemnego. W ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski, do końca 2022 roku, PSG planuje zgazyfikować w regionie przynajmniej 16 nowych gmin. Część zadań zostanie zrealizowana poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji gazu LNG (m.in. w miejscowościach Więcbork, Kowal i Janowiec Wielkopolski). Inne duże inwestycje obejmą gazyfikację powiatu bydgoskiego i nakielskiego, gdzie PSG wybuduje 90 kilometrów gazociągów i 10 kilometrów przyłączy o łącznej wartości 22,5 miliona złotych, a także budowę 69 kilometrów gazociągu Dworzysko–Chojnice o wartości prawie 160 milionów złotych. Dostęp do gazu ziemnego uzyskają także mieszkańcy gmin m.in. Sadki, Stolno, Białe Błota i Dragacz, Serock, Dolna Grupa, Górna Grupa, Stare i Nowe Marzy, Tuczno oraz osiedli Mątwy w Inowrocławiu i Jar w Toruniu.

Ogółem w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, do końca 2022 roku, PSG wybuduje w całym kraju 77 stacji LNG i zgazyfikuje 300 nowych gmin, w tym co najmniej 16 w Kujawsko-Pomorskiem.

Polska Spółka Gazownictwa to największa Spółka w Grupie Kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 187 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu.

Polska Spółka Gazownictwa rozbuduje sieć gazową w Brzezinach 2019.04.29

29 kwietnia Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG oficjalnie rozpoczęła rozbudowę sieci gazowej w gminie Brzeziny w województwie łódzkim. Inwestycja umożliwi przyłączenie nowych odbiorców i zwiększenie ilości dystrybuowanego gazu ziemnego.

W ramach przedsięwzięcia Polska Spółka Gazownictwa wybuduje łącznie 24,5 km sieci, które połączą Brzeziny z gazociągami PSG zlokalizowanymi w pobliskim Strykowie. Całość prac będzie kosztować ok. 7,5 miliona złotych, a ich zakończenie przewidziano na czerwiec 2020 roku.

Witając gości Starosta Brzezin Renata Kobiera podziękowała Polskiej Spółce Gazownictwa za tak szybką realizację inwestycji i zadeklarowała daleko idące wsparcie ze strony władz samorządowych.

W specjalnie przysłanym liście Rzecznik Rządu Joanna Kopcińska napisała, że rozpoczęcie budowy gazociągu to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tego regionu oraz kolejny krok w kierunku gazyfikacji województwa łódzkiego. Dodała też, że sprawne gazownictwo to jedno z kluczowych ogniw, gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne Polaków.

Wicemarszałek Województwa Grzegorz Wojciechowski powiedział, że dla powiatu brzezińskiego to bardzo ważna inwestycja, umożliwiająca dostęp do ekonomicznego i ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny.

Poseł Waldemar Buda podkreślił, że dostęp do gazu ziemnego to szansa na nowe inwestycje i rozwój regionu i podziękował przedstawicielom PSG oraz władz samorządowych za tak efektywną współpracę przy gazyfikacji Brzezin oraz okolicznych miejscowości.

Zadowolenia z inwestycji w Brzezinach nie ukrywał wiceprezes PGNiG Robert Perkowski: Sukcesywnie, krok po kroku, Grupa Kapitałowa PGNiG rozbudowuje sieć gazową w Polsce, by umożliwić dostęp do błękitnego paliwa kolejnym firmom i  rodzinom w naszym kraju. Między innymi w taki sposób rozumiemy bezpieczeństwo energetyczne, którego zapewnienie jest wpisane w misję naszej firmy. Wykorzystanie gazu ziemnego, który jest ekologicznym i konkurencyjnym cenowo paliwem, to także szereg innych korzyści, w tym szansa na rozwój regionów objętych Programem, tworzenie nowych miejsc pracy i poprawa jakości powietrza.

Szczegóły projektu, a także najważniejsze działania i plany Polskiej Spółki Gazownictwa zaprezentowała Członek Zarządu Wioletta Czemiel-Grzybowska. Podkreśliła, że firma realizuje obecnie największy - od czasów przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego -  program rozbudowy infrastruktury dystrybucji gazu w Polsce. Po jego zakończeniu w 2022 r., 90 proc. mieszkańców Polski będzie żyło w gminach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60% do ponad 72%.

Z trzech rozpatrywanych wariantów inwestycji w Brzezinach PSG zdecydowała się na budowę nowego odcinka gazociągu wzdłuż drogi wojewódzkiej Stryków-Brzeziny. Na jego trasie znajdą się potencjalni odbiorcy  z miejscowości Cesarka, Warszewice, Sierżnia, Lipka, Kolonia Niesułków, Dąbrówka Duża, Tadzin oraz Brzeziny. Rozbudowa sieci dystrybucji podniesie atrakcyjność inwestycyjną regionu, będącego jednym z najsłabiej zgazyfikowanych województw w Polsce (obecny poziom jego gazyfikacji wynosi 42%). Do końca 2022 roku, w ramach realizowanego Programu Przyśpieszenia Inwestycji w Sieć Gazową, PSG planuje objąć nim  aż 44 gminy na obszarze Łódzkiego.

Inwestycja wpłynie także na poprawę jakości powietrza w samych Brzezinach, plasujących się od lat w czołówce najbardziej zanieczyszczonych polskich miast.

Polska Spółka Gazownictwa to największa Spółka w Grupie Kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 185 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu.

Najnowocześniejsza stacja badawcza w Polsce już otwarta 2019.04.17

Instalacja w Bielanach Wrocławskich, uruchomiona przez Polską Spółkę Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG, pozwala ma prowadzenie badań technicznych i pomiarowych w rzeczywistych warunkach pracy sieci gazowej.

Stacja badawcza PSG działa w czynnej sieci dystrybucyjnej i umożliwia testowanie zachowania urządzeń do redukcji ciśnienia, pomiarów, telemetrii, automatyki i sterowania podczas przepływu gazu pod normalnym roboczym ciśnieniem. Pozwala to na uzyskanie dokładnych danych pomiarowych oraz na wdrażanie innowacyjnych, przetestowanych w warunkach roboczych rozwiązań technologicznych. Stacja umożliwi również bieżące szkolenie kadry technicznej PSG.

Obecna podczas otwarcia stacji minister Beata Kempa podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do budowy stacji. Podkreśliła również, że Polska Spółka Gazownictwa realizuje ważne dla mieszkańców inwestycje, umożliwiając dostęp do gazu ziemnego, a tym samym wpływając na jakość powietrza i komfort życia.

Wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński podkreślił, że kolejny raz Dolny Śląsk jest miejscem, w którym powstają innowacyjne przedsięwzięcia. Jak dodał PSG dzięki realizowanym inwestycjom, w tym gazyfikacji poprzez budowę stacji LNG spełnia oczekiwania mieszkańców, a samorządom daje szanse na przyciągnięcie inwestorów.

Rafał Borutko, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu, przedstawił najważniejsze działania PSG oraz plany Spółki na najbliższe lata. Jak powiedział poza realizacją inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury dystrybucji gazu także  wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych jest dla PSG niezwykle istotne. Spółka stale rozbudowując sieć, musi zapewniać jej bezpieczną i bezawaryjną eksploatację, a bez stałego wprowadzania nowoczesnych metod kontroli i pomiarów nie jest to możliwe.

Budowa stacji w Bielanach Wrocławskich trwała niespełna rok. Oprócz badań prowadzonych na potrzeby własne, PSG może też udostępniać cały ciąg badawczy innym podmiotom, w tym uczelniom i placówkom naukowym.

Ze względu na skalę swej działalności oraz ciągły rozwój sieci dystrybucji gazu Polska Spółka Gazownictwa stale wdraża najnowsze zdobycze nauki i techniki oraz pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Obecnie w PSG trwają prace nad 28 projektami dotyczącymi m.in. stosowania bezzałogowych systemów latających do kontroli sieci gazowej, wprowadzenia gazomierzy przedpłatowych, użycia kamer termowizyjnych do monitorowania stanu sieci oraz wprowadzenia nowych systemów informatycznych. Tylko w 2019 roku Spółka planuje przeznaczyć na badania ponad 42 miliony złotych.

PSG otwiera nową placówkę w Zachodniopomorskiem 2019.04.16

Nowa Placówka Gazownicza w Dębnie została oficjalnie otwarta 15 kwietnia. Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Dębno, Mieszkowice, Boleszkowice, Moryń, Cedynia, Chojna, Trzcińsko Zdrój, Nowogródek Pomorski, Myślibórz, Lipiany, Kozielice, Banie i Widuchowa.

Na terenie działania Placówki Gazowniczej w Dębnie znajduje się ok. 100 kilometrów sieci gazowej i ponad 2400 przyłączy, a PSG dostarcza gaz do ponad 5300 odbiorców.

Obecny na otwarciu wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. pogratulował otwarcia Placówki i wskazał, że jest to znaczne ułatwienie dla mieszkańców Powiatu. Podziękował też Polskiej Spółce Gazownictwa za zaangażowanie w lokalne sprawy mieszkańców oraz sprawne realizowanie nowych inwestycji.

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmuje wiele inicjatyw, aby zachęcać społeczeństwo do korzystania z przyjaznego dla środowiska gazu ziemnego. Nasze działania nastawione są na to, by dostęp do błękitnego paliwa miało coraz więcej osób, i - rozumiejąc jego korzyści ekonomiczne i ekologiczne - chętnie je wybierało. Dlatego w październiku ubiegłego roku ogłosiliśmy program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski. Dążymy do tego, by do 2022 roku dostępu do gazu miało 90 proc. społeczeństwa w naszym kraju – powiedział Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych.

Ireneusz Krupa, Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa powiedział, że Polska Spółka Gazownictwa realizując swoją strategię od kilku lat konsekwentnie rozbudowuje sieć dystrybucji gazu i gazyfikuje nowe miasta i gminy w całej Polsce. Jednym z  priorytetów Spółki jest zapewnienie stałych i przede wszystkim bezpiecznych dostaw gazu do odbiorców. Ciągła kontrola stanu sieci gazowych oraz towarzyszącej im infrastruktury, a także sprawne i jak najszybsze usuwanie wszelkiego rodzaju awarii wymagają od PSG rozbudowywania sieci jednostek, stąd decyzja o utworzeniu Placówki Gazowniczej w Dębnie.

Do końca ubiegłego roku obsługę sieci w Dębnie i w sąsiadujących z miastem miejscowościami zapewniała Gazownia w Kostrzynie nad Odrą. Od stycznia 2019 roku przejęła ją Gazownia Szczecin Południe. Jednak ze względu na duże odległości i długi czas dojazdu jednostek ze Szczecina do awarii, niezbędne było uruchomienie placówki w Dębnie. To znacznie usprawni obsługę sieci w południowej części województwa, a także umożliwi mieszkańcom składanie wniosków o przyłączenie na miejscu.

Część województwa zachodniopomorskiego podlegająca Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Szczecinie jest obecnie zgazyfikowana w 62,5 procentach. Na 64 gminy dostęp do gazu ma 40. Do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa planuje, na terenie podległym OZG Szczecin, zbudować sieć gazową w kolejnych 10 gminach.