Aktualności

PSG zaprasza do Paczkowa 2015.09.17

Serdecznie zapraszamy do udziału w Aeropikniku, który już w najbliższą sobotę (1 sierpnia) odbędzie się nad Zalewem Paczkowskim w Kozielnie. Wydarzenie jest częścią Festynu Pogranicza 2015, którego sponsorem głównym jest Polska Spółka Gazownictwa.

Organizatorzy przygotowali dużo atrakcji dla wszystkich uczestników pikniku. Odbędą się m.in.: turniej lotów balonem, pierwszy rajd nordic walking oraz koncerty muzyki rozrywkowej. W programie wydarzenia przewidziano także gry i zabawy dla najmłodszych uczestników. Udział w Aeropikniku jest bezpłatny.

Wszystkich odwiedzających Paczków zachęcamy także do wizyty w należącym do PSG Muzeum Gazownictwa. Ciekawą ekspozycję można oglądać od wtorku do soboty, w godzinach 9.00 – 17.00.

Szczegółowy program Aeropikniku 2015 dostępny jest tutaj

Stoisko informacyjno-promocyjne PSG w Koronowie 2015.09.17

Zapraszamy do odwiedzenia punktu informacyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa w dniach 25-26 lipca 2015 r. na Polach Tuszyńskich w Koronowie. Stoisko informacyjno – promocyjne  wystawione będzie w ramach XIII Jarmarku Cysterskiego.

Podczas  XIII Jarmarku Cysterskiego będzie można zasięgnąć informacji o planowanej gazyfikacji miasta, realizowanej w ramach projektu pn.: Gaz ziemny – energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dodatkowo przy współpracy z pracownikami PSG będzie można złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, dowiedzieć o terminach i przebiegu procesu przyłączeniowego oraz zaletach korzystania z paliwa gazowego.

Więcej informacji o XIII Jarmarku Cysterskim  na plakacie oraz tutaj. Serdecznie zapraszamy! 

O XIII Jarmarku Cysterskim na plakacie

 

Innowacje, praktyki, wymiana doświadczeń 2015.07.08

Polska Spółka Gazownictwa, wchodząca w skład GK PGNiG oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisały porozumienie o współpracy, polegającej na wymianie doświadczeń oraz organizacji praktyk studenckich. Kooperacja PSG z instytucją naukowo-badawczą umożliwi spółce rozwijanie innowacyjnych projektów oraz tworzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie gazownictwa branżowego.

Porozumienie pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa - największym krajowym dystrybutorem gazu i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oznacza rozszerzenie dotychczasowego zakresu współpracy obu instytucji. – Jesteśmy dumni, że nawiązaliśmy współpracę z jedną z najlepszych uczelni technicznych w Europie. Wspólnie będziemy mieli okazję pracować nad innowacyjnymi projektami, które w przyszłości pozwolą na unowocześnienie naszego przedsiębiorstwa i stosowanych przez nas rozwiązań. Jest to również szansa na wymianę cennych doświadczeń. Niezwykle wartościowa dla obydwu stron będzie możliwość praktyk studentów i doktorantów w naszej firmie – mówi Andrzej Dębogórski, Członek Zarządu ds. Technicznych Polskiej Spółki Gazownictwa.

Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa będą prowadzili wykłady w zakresie gazownictwa branżowego na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Dzięki nim, a także wymianie doświadczeń ze studentami i doktorantami, będą promować dobre praktyki inżynierskie oraz pokazywać praktyczne zalety pracy w branży gazowniczej. Polska Spółka Gazownictwa i Akademia Górniczo – Hutnicza będą także wspólnie organizować konferencje, podczas których omawiane będą najważniejsze kwestie branży gazowniczej.

Jednym z kluczowych elementów porozumienia jest organizowanie praktyk w Polskiej Spółce Gazownictwa dla studentów oraz doktorantów AGH. – To znakomita okazja dla naszych studentów. Teoria i nauka na najwyższym poziomie są oczywiście wyjątkowo ważne, ale gdy połączy się je z doświadczeniem i latami praktyki, wyniki muszą być pozytywne – uważa prof. dr hab. Inż. Andrzej Gonet, Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

EDI - elektroniczna wymiana dokumentów 2015.07.08

Informujemy, że Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wprowadza w ramach wszystkich swoich Oddziałów, ujednolicony standard wymiany danych związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, oparty o standardy EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). Zakończenie implementacji tego standardu w systemach informatycznych PSG planowane jest na dzień 31 marca 2016 roku.
 
EDIFACT to międzynarodowa norma dotycząca elektronicznej wymiany danych, opracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i przyjęta przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. Za pośrednictwem tego standardu będą wymieniane dane dot. zdarzeń związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, w szczególności z:
1) obsługą Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD), 
2) obsługą procesu zmiany Sprzedawcy (PZD – zmiana sprzedawcy), 
3) przekazywaniem danych pomiarowych i rozliczeniowych.
 
Opis standardu wymiany danych drogą elektroniczną pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu wraz z kompletem dokumentów opisujących szczegółowo sposób wymiany danych pomiędzy PSG a innymi uczestnikami rynku gazu dostępny jest w zakładce "Dla klienta". Zakres wymiany danych będzie przez PSG sukcesywnie rozszerzany w oparciu o powyższy standard, a informacje o terminie wprowadzenia nowych rozszerzeń wraz z ich pełnym opisem będą publikowane na stronie internetowej PSG z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ekoedukacja z PSG 2015.07.08

17 czerwca br. odbyło się uroczyste podsumowanie proekologicznych działań edukacyjnych Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, którego sponsorem jest Polska Spółka Gazownictwa.

W mijającym roku szkolnym KZG „Dolina Redy i Chylonki” współpracował z ponad setką różnych placówek oświatowych w regionie Pomorza i Kaszub, w których przeprowadzono dziesiątki warsztatów terenowych, lekcji i konkursów. Nauczyciele i uczniowie, ale także społeczności lokalne włączyły się w akcje związane ze zbiórką starego sprzętu elektrycznego, zużytych baterii czy plastikowych nakrętek. Łącznie w tym roku szkolnym zebrano ponad 50 ton odpadów, z czego ponad 3 miliony sztuk samych plastikowych nakrętek.

Na uroczystości w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym ponad 200 pedagogów, uczniów i instytucji odebrało wyróżnienia za aktywną, proekologiczną postawę oraz udział w ekokonkursach. Przyznano także wyjątkowe nagrody za szczególne zasługi dla ekodziałalności – tegoroczne Róże Ekologii otrzymało Słoneczne Przedszkole z Wejherowa oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 z Gdyni.

Polska Spółka Gazownictwa wspiera długoletnią działalność proekologiczną Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, której szczególną wartością jest aspekt edukacyjny. Angażowanie placówek oświatowych w eko-akcje przekłada się nie tylko na szybkie i mierzalne efekty w teraźniejszości, ale także kształtuje poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Ochrona środowiska w praktyce - laureaci konkursu plastycznego
 

Polska Spółka Gazownictwa wspiera edukację dzieci 2015.07.08

Polska Spółka Gazownictwa wsparła Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przyjazny Dom” w Tarnowie, przekazując jej 11 czerwca komputery. Pozwolą one dzieciom na komfortową naukę, dostęp do internetu czy też edukacyjnych programów multimedialnych.

To kolejna akcja wsparcia dla „Przyjaznego Domu” organizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa. We wcześniejszych latach Karpacka Spółka Gazownictwa, będąca obecnie częścią PSG, przekazywała dotacje na rzecz placówki, zajmującej się opieką nad dziećmi. Spółka, której jeden z sześciu oddziałów zlokalizowany jest w Tarnowie, dostrzega potrzeby regionu i aktywnie angażuje się w jego rozwój. Jednym z elementów jest wyposażanie sal komputerowych w sprzęt informatyczny, który będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych.

Współpraca z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Przyjazny Dom” to wartościowy projekt edukacyjny. Staramy się wspierać inicjatywy lokalne, które realizują ważne cele społeczne. Mamy nadzieję, że dzięki przekazanym przez nas komputerom wychowankowie „Przyjaznego Domu” będą mogli stale rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania – powiedziała Katarzyna Wróblewicz, kiierownik Bura CSR.

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działania filantropijne, wspierając inicjatywy społeczne, kulturalne, naukowe i samorządowe w całej Polsce. Są one częścią szerszej polityki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanej przez PSG.