Aktualności

Kolejne terminy konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o." 2016.02.26

Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie organizuje  w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.   

Przedmiotowa konferencja odbyła się w Oddziałach: Poznaniu, Zabrzu, Wrocławiu oraz Warszawie. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, iż przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do dnia 7.03.2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany.

Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 

Kolejne terminy konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” 2016.02.26

Polska Spółka Gazownictwa organizuje  w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.   

Przedmiotowa konferencja odbyła się w Oddziałach: Poznaniu, Zabrzu, Wrocławiu oraz Warszawie. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, że przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się  17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 7 marca 2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany.

Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 

Uwaga! Zmiana terminu Konferencji dla Wykonawców w Oddziale w Warszawie! 2016.02.08

Polska Spółka Gazownictwa informuje o zmianie terminu Konferencji dla Wykonawców „Model Zakupowy w PSG” w Oddziale w Warszawie. Konferencja odbędzie się 26 lutego 2016 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

 

Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa - seria konferencji 2016.01.27

Polska Spółka Gazownictwa organizuje w I kwartale br. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z PSG.  

Konferencja w Oddziale w Poznaniu odbyła się13 stycznia br. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, iż przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

 • Oddział w Zabrzu: 1 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Zabrzu, zgodnie z powyższym, odbędzie się 1 lutego 2016 r. w godzinach: 10.00 – 15.00 w Hotelu Diament, ul. 3 Maja 122 A, 41-800 Zabrze.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Zabrzu przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 28 stycznia 2016 r. do godziny 14.00 na adresy tam wskazane.

 • Oddział we Wrocławiu: 18 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale we Wrocławiu, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 18 lutego 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale we Wrocławiu przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 8 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Warszawie: 25 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Warszawie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 25 lutego 2016  r.  w godzinach 10.00 -15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Warszawie przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 15 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Tarnowie przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 23 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 7 marca 2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 

Zapraszamy na serię konferencji pn. „Model Zakupowy w PSG" 2016.01.20

Polska Spółka Gazownictwa organizuje w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z PSG. 

Konferencja w Oddziale w Poznaniu odbyła się 13 stycznia 2016 r. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, iż przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

 • Oddział w Zabrzu: 1 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Zabrzu, odbędzie się 1 lutego 2016 r. w godzinach: 10.00 – 15.00 w HOTELU DIAMENT  S.A., ul. 3 Maja 122 A, 41-800 Zabrze.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Zabrzu przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 28 stycznia 2016 r. do godziny 14.00 na adresy tam wskazane.

 • Oddział we Wrocławiu: 18 lutego 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

 • Oddział w Warszawie: 25 lutego 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

 • Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

 • Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie

PSG partnerem konferencji FORGAZ 2016 2016.01.13

 

Instytut Nafty i Gazu już po raz siódmy zorganizował naukowo-techniczną konferencję FORGAZ 2016. W tym roku temat główny tego ważnego dla całej branży energetycznej wydarzenia to: „Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja”. Polska Spółka Gazownictwa została partnerem konferencji, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes spółki.

Plan konferencji FORGAZ obejmuje sesję plenarną, panele dyskusyjne, a także około dwudziestu referatów na temat zagadnień związanych z pomiarem ilości i jakości gazu oraz budową i eksploatacją gazociągów. Wydarzenie ma charakter naukowy. Materiały konferencyjne, w postaci publikacji zgłoszonych przez poszczególnych prelegentów, zostaną wydane jako wydawnictwo naukowe Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Wybrane publikacje zostaną także wydrukowane w punktowanym czasopiśmie NAFTA-GAZ. Warto podkreślić, że w trakcie konferencji w roli prelegentów wezmą udział także pracownicy PSG.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 stycznia 2016 r. w Muszynie. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.inig.pl/konferencje/forgaz-2016/program

Model Zakupowy w PSG - konferencja 2016.01.05

 

Polska Spółka Gazownictwa organizuje w I kwartale 2016 roku serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców.

Celem spotkań jest przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane będą w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z naszą firmą.

Pierwsza konferencja odbędzie się w Oddziale w Poznaniu 13 stycznia 2016 r. w godzinach: 10.00 -15.00. Informacja o miejscu konferencji przekazana zostanie w późniejszym terminie. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy został zamieszczony w Platformie Zakupowej PSG pod następującym adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym do 11 stycznia 2016 r. do godziny 14.00 na wskazane adresy.

 

Nowe Miasto Lubawskie i gmina Kurzętnik posiadają już gaz ziemny 2016.01.05

Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Gdańsku zakończyła realizację projektu Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin  dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany był na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie brodnickim oraz warmińsko-mazurskiego, w powiatach: nowomiejskim i iławskim. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 81 mln zł, natomiast w ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

 • Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji: Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie DN 300/150 długości ok. 37 km, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową w m. Kurzętnik;
 • Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji: Nowe Miasto Lubawskie - Iława DN 300/100 długości ok. 31 km, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia w m. Dziarny k. Iławy;
 • Budowa gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia w miejscowościach Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik dł. ok 14,5 km
 • Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Iława - Dziarny ok. 4,7 km;
 • Budowa przyłączy gazowych w obszarze oddziaływania projektu.

Na terenie nowo wybudowanej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w Kaczym Bagnie w gminie Kurzętnik 30 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste odpalenie znicza gazowego oraz przecięcie wstęgi, symbolizujące początek uruchomienia dostaw gazu dla miasta Nowe Miasto Lubawskie i gminy Kurzętnik. Nowe Miasto Lubawskie to kolejne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim, które może korzystać z przyjaznego środowisku paliwa, jakim jest gaz ziemny.

Realizacja inwestycji zapewni bezpieczeństwo i ciągłość dostaw gazu ziemnego oraz umożliwi zwiększenie wolumenu dystrybuowanego paliwa dla obszarów już zgazyfikowanych i wpłynie na efektywną gazyfikację obszarów do tej pory niezgazyfikowanych. Zrealizowana sieć gazowa przyczynia się do rozwoju sektora prywatnego i poprawy jakości życia mieszkańców, z korzyścią także dla środowiska naturalnego, wpływając tym samym na rozwój całego regionu. Zakończona inwestycja stanowi jedną z największych inwestycji gazowniczych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, od czasu kiedy pojawił się na tym terenie gaz ziemny, zastępujący lokalne gazownie klasyczne, produkujące gaz miejski (lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku). 

Przecięcie wstęgi - Nowe Miasto Lubawskie i gmina Kurzętnik

24 grudnia obiekty PSG nieczynne 2015.12.21

Polska Spółka Gazownictwa uprzejmie informuje, że 24 grudnia, z powodu z powodu święta 26 grudnia przypadającego w sobotę, wszystkie biura PSG będą nieczynne.

Jednocześnie informujemy, że bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej zapewnia całodobowo czynne Pogotowie Gazowe.  

Za powstałe niedogodności przepraszamy. 

 

 

30 grudnia zapalenie znicza w Kaczym Bagnie 2015.12.21

Informujemy, że zakończona została budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 300 oraz gazyfikacja Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika, zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin.

Z okazji zakończenia projektu 30 grudnia 2015 r. o godz. 12.00, na terenie nowo wybudowanej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, zlokalizowanej w miejscowości Kacze Bagno przy drodze Nowe Miasto Lubawskie - Gwiździny, odbędzie się uroczyste odpalenie znicza, które w symboliczny sposób zapoczątkuje dostawy gazu dla miasta i gminy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na uroczystość.