Aktualności

PSG oficjalnie oddała do użytku reaktywowaną Gazownię w Gnieźnie 2017.02.27

Polska Spółka Gazownictwa w dniu 27 lutego oficjalnie oddała do użytku reaktywowaną Gazownię w Gnieźnie wraz z utworzonym w niej Punktem Obsługi Klienta. To kolejna z 52 placówek, które PSG chce reaktywować do końca tego roku w całej Polsce.

Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel. Jak powiedział podczas spotkania z wielkopolskimi parlamentarzystami oraz władzami miejskimi i samorządowymi dzięki przywróceniu Gazowni mieszkańcy Gniezna będą mogli szybciej i sprawniej załatwić sprawy, związane między innymi z przyłączeniem do sieci gazowej. Reaktywacja zlikwidowanej w ubiegłych latach placówki to także utworzenie nowych miejsc pracy o stałym charakterze.

Prezes Jarosław Wróbel podkreślił również, że bez ścisłej współpracy z samorządami nie ma możliwości rozbudowy sieci gazowniczej w kraju i gazyfikacji nowych gmin. Dlatego współpraca ta jest jednym z najistotniejszych aspektów działalności PSG.

W tym roku największe zadania gnieźnieńskiej Gazowni to między innymi wykonanie odcinka gazociągu w gminie Pobiedziska o łącznej długości około 36 kilometrów, gazyfikacja gmin Karniszewo i Mieleszyn oraz gazyfikacja miejscowości Kłecko i przyłączenie jednostki wojskowej w Powidzu. W sumie do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce w województwie wielkopolskim zrealizować 15 dużych zadań inwestycyjnych, o łącznej wartości niemal 200 milionów złotych. Ogólnie w województwie wielkopolskim na 394 gminy zgazyfikowanych jest 248, co stanowi 63%.

Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Poznaniu podlegają Gazownie Poznań Południe, Północ oraz Wschód, a także Gazownie w Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Kaliszu, Kępnie, Koninie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie, Krotoszynie, Nowym Tomyślu, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Rawiczu i Śremie oraz Placówki Gazownicze w Wągrowcu i Międzychodzie. We wszystkich tych placówkach zatrudnione są łącznie 562 osoby, a zgodnie z planem etatyzacji do końca tego roku ma być ich ponad 600. Jak dodał Prezes Jarosław Wróbel w ciągu najbliższych kilku lat PSG utworzy w Wielkopolsce ponad sto nowych miejsc pracy.

W zakresie infrastruktury Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu zarządza niemal 330 kilometrami sieci gazowniczej wysokiego i podwyższonego ciśnienia, ponad 14 tysiącami kilometrów sieci średniego i niskiego ciśnienia, a także 33 stacjami wysokiego ciśnienia i ponad 1200 stacjami drugiego stopnia.

W ramach realizacji nowej strategii Spółki, zakładającej intensywną współpracę z samorządami w sprawie gazyfikacji nowych gmin i likwidacji tzw. białych plam na mapie gazownictwa, poznański Oddział Zakład PSG podpisał do tej pory 9 listów intencyjnych z wielkopolskimi gminami.

W spotkaniu wzięli też udział między innymi wielkopolscy posłowie Witold Czarnecki i Zbigniew Dolata, senator Robert Gaweł, Prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu Artur Różański oraz przedstawiciele kilkunastu wielkopolskich gmin.

Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła Placówkę Gazowniczą w Końskich 2017.02.22

W dniu 20 lutego 2017 Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła Placówkę Gazowniczą w Końskich w województwie świętokrzyskim. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes PSG Jarosław Wróbel, który   podkreślił, że Polska Spółka Gazownictwa realnie realizuje plan zrównoważonego rozwoju, a otwarcie Placówki w Końskich to czytelny sygnał, że na mapie Polski powstaje kolejne miejsce, w którym będą funkcjonowały służby gazownicze oraz powstaną miejsca pracy o stałym charakterze.

Prezes Wróbel poinformował również, że do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce zainwestować w rozwój infrastruktury gazowniczej w Świętokrzyskiem ponad ćwierć miliarda złotych. Wydatnie zwiększy to potencjał regionu oraz przyciągnie nowych inwestorów.

Placówka w Końskich została reaktywowana po wcześniejszej likwidacji w 2013 roku. Docelowo PSG planuje w tym roku przywrócić w całym kraju 52 Gazownie i Placówki, zlikwidowane w poprzednich latach.

Obecny podczas uroczystości Minister Kancelarii Premiera Paweł Szrot podziękował w imieniu Premier Beaty Szydło za tak skuteczną realizację polityki Rządu RP oraz podkreślił, jak ważne dla rozwoju Polski lokalnej są takie inicjatywy.

Dzięki uruchomieniu Placówki Gazowniczej do Końskich wróciło sześciu pracowników, oddelegowanych wcześniej do Skarżyska Kamiennej, a mieszkańcy powiatu koneckiego będą mogli teraz szybciej i łatwiej załatwić sprawy, związane między innymi z przyłączeniem do sieci gazowej.

W uroczystym otwarciu wzięli tez udział Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, posłowie Krzysztof Lipiec i Marek Kwitek, senator Krzysztof Słoń, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, burmistrz Końskich Krzysztof Obratański oraz Radosław Słoniewski – Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach.

Polska Spółka Gazownictwa podpisuje kolejne listy intencyjne z gminami 2017.02.20

 

W dniu 16.02.2017 przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa spotkali się z samorządowcami z małopolskich gmin Piwniczna Zdrój i Rytro. 

Podczas spotkania podpisano listy intencyjne pomiędzy Spółką a władzami obu gmin. W dokumencie obie strony zadeklarowały współpracę, pomoc i podjęcie wszelkich działań w celu budowy  sieci gazowej i dostarczania tego paliwa do odbiorców. 

Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Robert Kwiatkowski przedstawił koncepcję i zakres planowanej inwestycji. Podkreślił też ogromne znaczenie budowy sieci gazowej właśnie w miejscowościach turystycznych. Omówiono także szczegóły techniczne i możliwy przebieg planowanej sieci gazowej. 

Obecnie inwestycja może być realizowana w dwóch wariantach. Pierwszy to budowa tradycyjnej  sieci gazowej, drugi to gazyfikacja obu gmin przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG. 

Samorządowcy z Piwnicznej i Rytra podkreślili, że budowa sieci gazowej jest bardzo dużą szansą na rozwój turystyczny ich miejscowości. Na zakończenie spotkania ustalono, że za kilka miesięcy przedstawiciele samorządu i PSG już bezpośrednio w terenie zapoznają się  z szczegółowymi  warunkami technicznymi i środowiskowymi  inwestycji.

Spotkanie przedstawicieli PSG z zagranicznymi inwestorami 2017.02.20

W dniu 15.02.2017 w Łodzi odbyło się spotkanie dotyczące zabezpieczenia dostaw gazu ziemnego w związku z planowanymi w województwie łódzkim inwestycjami strategicznymi.
 
W spotkaniu, zorganizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego, wzięli udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, PGNiG Obrót Detaliczny,  Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz inwestorzy z Chin, zainteresowani budową huty szkła na terenie jednej z dwóch wybranych gmin województwa łódzkiego.
 
Chińska firma to jeden z największych na świecie producentów szkła samochodowego, budowlanego oraz specjalistycznego. W trakcie spotkania dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi przedstawiła możliwości zasilania w gaz ziemny planowanej inwestycji oraz wymagania dotyczące parametrów technicznych, niezbędnych do zapewnienia dostaw tego paliwa do zakładu. PSG zadeklarowała gotowość do jak najszybszego rozpoczęcia prac związanych z projektowaniem tak znacznych rozmiarów sieci gazowej.
 
 

Członek Zarządu PSG Tomasz Blacharski złożył chińskim inwestorom ofertę współpracy, przedstawiając potencjał i zasoby Spółki w województwie, a także jej możliwości w zakresie rozbudowy sieci. Zadeklarował, że Polska Spółka Gazownictwa zrealizuje inwestycję w terminie 24 miesięcy, tak by zakład mógł zgodnie z oczekiwaniami strony chińskiej rozpocząć produkcję w 2019 roku. Podobne deklaracje dochowania terminu zakończenia inwestycji złożyli również przedstawiciele OGP GAZ-SYSTEM S.A. 

Prezes Tomasz Blacharski przekazał również przedstawicielom chińskiej firmy druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, by w sposób formalny zainicjować procedurę przyłączania chińskiego kontrahenta do sieci gazowej.

Wystawa w rocznicę przysięgi Wojsk Wielkopolskich 26.01.1919 r. ​ 2017.01.26

Szanowni Państwo, 

26.01.2017 roku na pl. Wolności w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski otworzy wystawę fotografii wykonanych dokładnie 98 lat temu właśnie w tym miejscu. Współorganizatorem wystawy jest Polska Spółka Gazownictwa i Fundacja PGNiG, realizujące program „Rozgrzewamy Polskie Serca".

W dniu przysięgi składanej 26.01.1919 r. przez Wojska Wielkopolskie i ich głównodowodzącego, generała Józefa Dowbora Muśnickiego, poznański fotograf Kazimierz Greger dokumentował te wydarzenia. To dzięki niemu pozostały dla nas współczesnych obrazy tych historycznych chwil.

Zachowane fotografie pozwalają nam zobaczyć dumę żołnierzy i radość mieszkańców miasta oraz powagę i podniosłość tamtych zdarzeń. Przysięga Wojsk Wielkopolskich na początku w 1919 roku miała swój wymiar symboliczny. Była manifestacją wolności Polaków  w wolnym już Poznaniu, mimo, że na frontach Wielkopolski trwały wciąż zacięte walki z żołnierzami pruskiej armii. Granice Polski wciąż były dyskutowane na arenie międzynarodowej, a Wielkopolska formalnie nadal była częścią Niemiec.

Utworzenie sprawnej armii w tak krótkim czasie - po długotrwałym okresie niewoli - było niespotykanym fenomenem i źródłem dumy nie tylko mieszkańców Poznania i Wielkopolski, ale całej odradzającej się Polski.

Chcemy przywrócić to wydarzenie świadomości społecznej, tym bardziej, że już w marcu 1919 r., na prośbę Ignacego Paderewskiego część tych wojsk, pod dowództwem Daniela Konarzewskiego, zwyciężała pod Lwowem wojska ukraińskie będące pod wpływem zawieruchy bolszewickiej. Natomiast gen. Józef Dowbor Muśnicki wraz ze swoim szefem sztabu Władysławem Andersem planowali ekspedycję wojsk wielkopolskich na Pomorze, by i tam wywołać powstanie i zdjąć z ludności polskiej jarzmo pruskie. Nieco później zaś to wyszkolone i doskonale wyposażone wojsko – już jako część armii polskiej - z powodzeniem brało udział w wojnie z Rosją sowiecką oraz istotnie wpłynęło na losy Bitwy Warszawskiej i zwycięstwo Polaków, nazwane Cudem nad Wisłą. 

W rocznicę przysięgi, chcemy przypomnieć to wydarzenie i jego znaczenie dla całego kraju. Przysięga ta była swego rodzaju punktem zwrotnym Powstania Wielkopolskiego, bo powstańcy od tego momentu stali się żołnierzami regularnego wojska oraz nieformalną częścią armii polskiej. Dzięki ofiarności społeczeństwa udało się zgromadzić odpowiednie środki na wyposażenie i umundurowanie, a poświęcenie młodych Wielkopolan sprawiło, że do wojska zgłosiło się wielu młodych Polaków.  Powstańcy Wielkopolscy zdobyli na Prusakach sprzęt woskowy wielkiej wartości, który stał się wyposażeniem żołnierzy i całych oddziałów gotowych do akcji zbrojnej w Wielkopolsce i na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej.   

26.01.1919 roku na placu - wówczas jeszcze Wilhelmowskim, a następnie przemianowanym na cześć tego wydarzenia na plac Wolności – odbyła się uroczysta Msza św., w której uczestniczyły delegacje wszystkich rodzajów wojsk tworzonych i stacjonujących   w Poznaniu, przedstawiciele środowisk politycznych i mieszkańcy. To wtedy gen. Józef  Dowbor Muśnicki wraz z całym wojskiem wypowiadał słowa roty przysięgi:

„W obliczu Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, ślubuję,

że Polsce, Ojczyźnie mojej, i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę,

że kraju ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę,

że Komisarjatowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom i przełożonym swoim, mianowanym przez tenże Komisarjat, zawsze i wszędzie posłusznym będę,

że w ogóle tak się zachowywać będę, jak to przystoi na mężnego i prawego żołnierza Polaka,

że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową."

(„Kurier Poznański" nr 22 z 28 stycznia 1919 r.)

Wielkopolanie byli jeszcze oficjalnie obywatelami Prus. Nie mogli więc przysięgać posłuszeństwa ustanowionej już w Warszawie władzy Rzeczpospolitej. Niemniej było to polskie wojsko gotowe do walki za Polaków i za Polskę w każdym miejscu odradzającego się Państwa Polskiego.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 26 stycznia do 3 lutego na placu Wolności w Poznaniu.

W trakcie uroczystego otwarcia ekspozycji w czwartek 26.01. o godz. 13:00 będzie można otrzymać specjalne wydanie magazynu „Polska Zbrojna" (w załączniku), poświęconego wydarzeniom pierwszego miesiąca Powstania Wielkopolskiego – między innymi zdobyciu Stacji Lotniczej na Ławicy i przysiędze Armii Wielkopolskiej.  Po wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego i zaproszonych gości zebrani przejdą pod pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy i złożą kwiaty w hołdzie żołnierzom Wojska Wielkopolskiego.

Wystawa organizowana jest przez Wojewodę Wielkopolskiego, Polską Spółkę Gazownictwa oraz Fundację PGNiG „Rozgrzewamy Polskie Serca". Partnerami wydarzenia są Wojskowy Instytut Wydawniczy – wydawca miesięcznika Polska Zbrojna, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.​

Pozytywne efekty realizacji nowej strategii PSG 2017.01.19

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016 – 2022 przyjęta w czerwcu ubiegłego roku zakłada zwiększenie wolumenu dystrybuowanego gazu, liczby nowych odbiorców oraz wzrostu gazyfikacji gmin w Polsce, a przez realizację tych zadań budowę stałego wzrostu wartości Spółki do 2022 roku.

Chcąc zrealizować powyższe cele Polska Spółka Gazownictwa w 2016 roku przeznaczyła tylko na nowe inwestycje i modernizacje infrastruktury gazowniczej 950 mln PLN. Wszystkie decyzje o uruchomieniu zadań inwestycyjnych poprzedzone były analizami efektywności ekonomicznej zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie w  GK PGNiG oraz zgodnie z wytycznymi URE.

Dzięki podniesieniu efektywności realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowany zakres zadań rzeczowy inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych zrealizowano za mniejsze środki.

Ubiegły rok to dla PSG czas nowych projektów oraz zintensyfikowanych działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju rynku dystrybucji gazu. W  wyniku spotkań z przedstawicielami gmin Polska Spółka Gazownictwa podpisała 151 listów intencyjnych dotyczących gazyfikacji gmin oraz wydała 127 598 warunków przyłączeniowych (o 19% więcej niż w 2015 roku). W całym 2016 roku zgazyfikowano 14 nowych gmin i wybudowano 67 180 przyłączy (o  60,3 %   więcej niż w 2015 roku) o łącznej długości 622 km.

Ponadto wybudowano:

 • 5 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych I Stopnia
 • 69 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych II Stopnia
 • Łączna długość wybudowanych przez PSG w 2016 roku nowych gazociągów to 2 348 km z czego: wysokoprężnych 83 km, średnioprężnych 2 117 km, natomiast niskoprężnych 148 km.

Równocześnie w 2016 roku PSG zrealizowała następujące zadania modernizacyjne:

 • Zmodernizowano 64 Stacje Redukcyjno–Pomiarowe I Stopnia
 • Zmodernizowano 137 Stacje Redukcyjno–Pomiarowe II Stopnia
 • Łączna długość zmodernizowanych przyłączy 156 km
 • Łączna długość zmodernizowanych gazociągów wyniosła 530  km z czego: wysokoprężnych 13 km, średnioprężnych 346 km, niskoprężnych 171 km.

Na podkreślenie zasługuje również bardzo znaczący wzrost wolumenu dystrybucji gazu do 10,8 mld m3. Jest to wzrost o 10,5 % w stosunku do 2015 roku.

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa w perspektywie rozwoju zakłada do 2022 roku gazyfikację 74 nowych gmin i budowę 350 600 nowych przyłączy oraz skumulowany wolumen dystrybuowanego gazu w latach 2016 – 2022 na poziomie 79,06 mld m3 gazu.

Festiwal Kolęd i Pastorałek pod patronatem PSG zakończony 2017.01.17

W niedzielę 15 stycznia Koncertem Galowym w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu zakończył się 23.​ Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Polska Spółka Gazownictwa jest partnerem strategicznym festiwalu.​

Grand Prix zdobył zespół „SIWY DYM CZARNE CHMURY" z Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu. Festiwal jest największą tego typu imprezą w Europie. Podczas grudniowych eliminacji w Polsce, na Ukrainie i Białorusi zaprezentowało się niemal 1600 osób, w tym soliści, chóry i zespoły.

Oceniało ich jury złożone z wybitnych muzycznych ekspertów, na czele z prof. dr hab. Jerzym Rachubińskim z Akademii Muzycznej w Łodzi, prof. dr hab. Wiesławem Delimatem z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i ks. dr hab. Pawłem Sobierajskim z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Prowadzoną pierwszy raz w historii festiwalu transmisję on-line przesłuchań od 12 do 14 stycznia oglądało w sumie aż 16 tysięcy osób, a kolejne 4 tysiące przed ekranami komputerów i urządzeń mobilnych śledziło niedzielny Koncert Galowy.

To, co wyróżnia będziński Festiwal, to ogromna różnorodność. Śpiewają na nim dzieci, młodzież i dorośli, na scenie po klasycznie śpiewającym chórze pojawia się zespół folklorystyczny. W tym roku wśród wykonawców znaleźli się nawet więźniowe z Zakładu Karnego w Wojkowicach. Koncert Galowy jest odzwierciedleniem tej różnorodności form – znane kolędy często zaskakują nas aranżacjami, a część utworów można usłyszeć tylko na naszym Festiwalu" – powiedział Jarosław Ciszek, rzecznik prasowy MFKiP.

Od lat będziński przegląd kolęd to wielkie wydarzenie muzyczne, które już na stałe zapisało się na kulturalnej mapie Polski i znane jest daleko poza jej granicami. Dlatego na wsparcie tej imprezy zdecydowała się Polska Spółka Gazownictwa.

„Mamy nadzieję, że współpraca z Polską Spółką Gazownictwa będzie trwała – z korzyścią dla polskiej kultury i naszych wykonawców" – powiedział ks. Piotr Pilśniak – dyrektor Festiwalu.

PSG jako partnerowi strategicznemu podziękował także obecny na Koncercie ordynariusz diecezji sosnowieckiej, ks. bp Grzegorz Kaszak.

Sprawna akcja PSG w Tyńcu 2017.01.10

Polska Spółka Gazownictwa w ciągu niespełna 12 godzin zbudowała stację regazyfikacji gazu LNG w podkrakowskich Pychowicach. Ze stacji tej została zasilona w gaz sieć w Tyńcu tak, by podnieść w niej ciśnienie i tym samym umożliwić dostawy gazu do odbiorców z tego podkrakowskiego osiedla.

W sobotę 7 stycznia po południu w związku z dużym spadkiem temperatury i zwiększonym poborem gazu w sieci doprowadzającej to paliwo do Tyńca znacznie spadło ciśnienie, w związku z czym urządzenia odcięły dopływ gazu do odbiorców indywidualnych. Około 2000 odbiorców nie mogło korzystać z ogrzewania i innych urządzeń zasilanych gazem ziemnym.

Polska Spółka Gazownictwa natychmiast podjęła wszelkie możliwe działania, by jak najszybciej przywrócić regularne dostawy gazu. W tym celu na miejsce ściągnięto najpierw cysternę z gazem CNG, a następnie sprowadzono zapasy skroplonego gazu LNG oraz parownicę, dzięki którym zasilono stałą sieć i podniesiono ciśnienie do wymaganego poziomu.

W niedzielę 8 grudnia we wczesnych godzinach popołudniowych rozpoczęto przywracanie dostaw do mieszkańców Tyńca, którzy mogli już ponownie korzystać z ogrzewania. Wszystko udało się zrealizować o kilka godzin szybciej, niż początkowo zakładano, co miało niezwykle istotne znaczenie ze względu na drastycznie niskie temperatury. Zbudowana w ekspresowym tempie stacja regazyfikacji gazu LNG pozostanie na miejscu jako dodatkowe zabezpieczenie ciągłości dostaw gazu jeszcze przez najbliższych kilka tygodni.

Nowa struktura Polskiej Spółki Gazownictwa 2016.12.30

Polska Spółka Gazownictwa – należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG – od 1 stycznia 2017 roku rozpoczęła działalność w nowej strukturze organizacyjnej, skorelowanej z podziałem administracyjnym Polski.

Liczbę szczebli zarządzania ograniczono z 4 poziomów (Centrala, Oddział, Zakład, RDG) do 3 poziomów (Oddział Wsparcia, Oddział Zakład Gazowniczy oraz Gazownia), co w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowanie Spółki oraz jakość i szybkość podejmowanych decyzji.

Powstało 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych. Nowa struktura Spółki to teraz Oddział Wsparcia oraz:

 • Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Wprowadzenie powyższych zmian wydatnie skróci ścieżki decyzyjne, ułatwi współpracę z samorządami oraz pozyskiwanie nowych klientów. Oprócz nowych Oddziałów Zakładów Polska Spółka Gazownictwa posiada obecnie 172 Gazownie i 59 Placówek Gazowniczych na terenie całej Polski, w ramach których uruchomiła 52 nowe jednostki organizacyjne. Sporą część z nich reaktywowano po ich uprzedniej likwidacji w poprzednich latach. Takie działania to praktyczna realizacja prowadzonej przez Rząd RP polityki zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z nową strategią Polska Spółka Gazownictwa kładzie duży nacisk na lepszą współpracę z samorządami. PSG chce aktywnie uczestniczyć w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin tak, by wspólnie realizować inwestycje. Pozwoli to także na bardziej efektywne wykorzystywanie środków pomocowych z Unii Europejskiej do dofinansowania inwestycji w rejonach, w których nie ma infrastruktury gazowniczej, a jedynym sposobem dostarczenia odbiorcom ekologicznego i taniego paliwa, czyli gazu ziemnego, jest budowa stacji regazyfikacji gazu skroplonego LNG. Zmiana struktury organizacyjnej wydatnie wpłynie na szybszą realizację inwestycji i likwidację tzw. białych plam, czyli obszarów bez sieci gazowniczej. Dotyczy to głównie obszarów wschodniej Polski, pomijanych w ostatnich latach w wielu aspektach inwestycyjnych. Taki kierunek rozwoju Spółki to także tworzenie nowych miejsc pracy, co oznacza aktywizację lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach Polski regionalnej.

PSG dąży do tego, by liczba przyłączy do końca 2022 roku wzrosła o ponad 350 tysięcy tak, by stan gazyfikacji Polski w 2022 roku wyniósł 60,79%. Jak ambitne to plany świadczy choćby fakt, że dziś na 2479 gmin w Polsce jedynie 1434 są zgazyfikowane. By zrealizować te założenia do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa zakłada gazyfikację 74 nowych gmin. Do końca 2016 roku Spółka podpisała 144 listy intencyjne w sprawie gazyfikacji nowych gmin. To efekt przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy spotkań z przedstawicielami samorządów z województw podlaskiego, mazowieckiego oraz warmińsko – mazurskiego.

Wprowadzenie nowej strategii oznacza poważną przebudowę modelu dystrybucji gazu w Polsce. Polska Spółka Gazownictwa staje się bowiem Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w ramach GK PGNiG. Jej główne cele to realizowanie polityki energetycznej Rządu RP, rozwijanie infrastruktury dystrybucji gazu, współpraca z administracją rządową i samorządową oraz pobudzanie koniunktury gospodarczej.

Obecnie Polska Spółka Gazownictwa zatrudnia prawie 11 tysięcy osób i jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu. Poprzez 179 tysięcy kilometrów sieci dystrybucyjnej dostarcza rocznie niemal 10 miliardów metrów sześciennych gazu do prawie 7 milionów odbiorców.

Życzenia noworoczne 2016.12.23

W Nowym Roku wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Kontrahentom życzymy, aby był to rok wyjątkowy, w którym uda się zrealizować nawet najbardziej ambitne plany i zamierzenia. Chcemy też podziękować Państwu za zaufanie i dotychczasową współpracę oraz życzyć wszelkiej pomyślności i pogody ducha na każdy kolejny dzień. Niech Nowy Rok przyniesie Państwu dużo szczęścia, które sprawi, że wszelkie podjęte działania zakończą się sukcesem.

Polska Spółka Gazownictwa