Opis nieruchomości:

Nieruchomość położna w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich (obręb 0010), obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 83/4 o powierzchni 3041 m2. Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej, kształt działki zbliżony do szerokiego prostokąta o korzystnej proporcji boków wraz z wąskim pasem stanowiącym dojazd. Teren płaski porośnięty trawą. W otoczeniu nieruchomości dostęp do pełnego uzbrojenia (energia elektryczna, woda, kanalizacja i gaz). Media w ulicy Batalionów Chłopskich. Na nieruchomości posadowione są dwa gazociągi średniego ciśnienia: - PE dn 250 oraz PE dn 200.
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się obwodnica Pińczowa, która łączy dogi wojewódzkie prowadzące do Pińczowa tj.  nr 766 z Kielc oraz nr 767 do Buska-Zdroju.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Księga wieczysta nr KI1P/00029991/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pińczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform