Etapy przyłączenia do sieci gazowej

Maksymalnie
21 dni
strzałka
strzałka
Informacja do URE Informacja do klienta i URE
strzałka
strzałka
strzałka
Ustalenie opłaty podwyższonej
strzałka
Maksymalnie
21 dni
Termin uzależniony od zakresu i uwarunkowań formalno prawnych