DLA MEDIÓW • 5 stycznia 2023

Bezpieczeństwo dostaw gazu nie jest zagrożone

Polska Spółka Gazownictwa, jak co roku, wysyła do klientów pisma dotyczące planów ograniczeń w poborze gazu. To działanie rutynowe, wynikające z przepisów prawa, i nie oznacza, że dostawy gazu zostaną wstrzymane.
Megafon trzymany w ręce widocznej do nadgarstka z mankietem garnituru, z megafonu wydobywają się różne grafiki
Odbiorcy gazu przyłączeni do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) pod koniec grudnia mogli otrzymać pismo z informacją o zakwalifikowaniu do planu ograniczeń w poborze gazu. Podkreślamy, że pismo jest wysyłane każdego roku i jedynie informuje o odpowiedniej kwalifikacji odbiorców, którzy mogą podlegać ewentualnym ograniczeniom w przypadku braku dostatecznej ilości gazu. Obecnie nie ma żadnych przesłanek do wprowadzania takich ograniczeń.

Wysyłka pisma stanowi wykonanie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549]. Jest to zatem czynność rutynowa, wykonywana przez wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych gazu po corocznym zatwierdzeniu planu ograniczeń przez Urząd Regulacji Energetyki.

Przypominamy, że w lutym 2021 roku miała miejsce istotna zmiana przepisów, wprowadzająca kolejne stopnie zasilania (11. i 12. stopień zasilania), czego efektem jest konieczność ujęcia w planie ograniczeń większej liczby odbiorców. Celem tych działań jest zapewnienie dostaw gazu dla odbiorców chronionych, w szczególności gospodarstw domowych, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Szczegółowe informacje na temat planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego i podstawy prawnej tego działania znajdują się na stronie https://www.psgaz.pl/plan-ograniczen. Ewentualną decyzję o wprowadzeniu ograniczeń podejmuje Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii.

Dokładając starań, aby wysyłane przez nas pisma w sprawie planów ograniczeń w poborze, nie były opacznie interpretowane jako informacja o konieczności wprowadzeniu takich ograniczeń, informowaliśmy klientów o wysyłce pism za pomocą środków masowego przekazu, a także zamieściliśmy na naszej stronie odpowiednią informację i zestaw Pytań i Odpowiedzi. Również nasi pracownicy są gotowi udzielić informacji i wyjaśnić wątpliwości pod numerem infolinii PSG (22 444 33 33).
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform