Nominacje - standard wymiany informacji

Zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją procesu składania nominacji i renominacji do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  jest oparta na: plikach xlsx oraz protokole [email protected] 4.0.
Stacja regazyfikacji LNG, rury prowadzące do zbiornika na gaz LNG
Ze względu na zmianę numerów PoD na GS1 musi nastąpić zmiana komunikatu na [email protected] 5.1, który obsługuje rozbudowany numer PoD. Wymiana komunikatów [email protected] 5.1 z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. będzie się odbywała za pomocą standardu AS4(wszystkie obowiązujące wzorce plików są do pobrania na stronie).

Należy zwrócić szczególną uwagę na format składania pliku xlsx, którego szczegółowy opis publikujemy w plikach do pobrania.

Pliki z nominacjami/renominacjami można złożyć w następujący sposób:

 • wysyłając nominacje za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: [email protected]
 • wczytując nominacje/renominacje poprzez stronę internetową Polskiej Spółki Gazownictwa

W przypadku składania nominacji/renominacji należy zwrócić szczególną uwagę na najczęściej występujące odrzucenia nominacji, ze względu na:

 • niezgodności ze wzorcami plików do składania nominacji,
 • niezgodności w nazwie pliku,
 • przekazanie uszkodzonych plików,
 • błędne wskazanie daty - data w nazwie pliku nie jest zgodna z datą zawartą w pliku,
 • niedostosowanie się do zapisów punktu 23.3.1. IRiESD, zachowania odpowiednich godzin w przekazywanych renominacjach,
 • przekroczenia mocy umownej,
 • nieprawidłowe ID punktu wyjścia,
 • przekazywanie nominacji, renominacji w innym formacie danych, a jeżeli mówiący o tym zapis IRiESD punkt  23.1.3 OSD (nominacje/renominacje przyjmujemy w liczbach naturalnych),
 • przekazanie nominacji przez osoby nie uwzględnione w załączniku nr 5 (Tabela_1B) do Umowy Dystrybucyjnej.

W przypadku braku możliwości złożenia nominacji/renominacji za pomocą wiadomości e-mail z powodu np. awarii skrzynek e-mail, ZUD powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie (telefonicznie) dyżurnego Dyspozytora Centralnej Dyspozycji Gazu (SG) tel. 22 667 35 40, 22 667 35 41 i złożyć nominację/renominację poprzez stronę internetową.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie składania nominacji lub problemów związanych z użytkowaniem Systemu do nominacji, prosimy o przekazywanie zgłoszeń na adres [email protected]

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform