Nominacje - standard wymiany informacji

Stacja regazyfikacji LNG, rury prowadzące do zbiornika na gaz LNG
Zgodnie z zapisami pkt. 17 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją procesu składania nominacji do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oparta jest na:
 • podstawowym standardzie elektronicznej wymiany danych EDI (edig@s 5.1),
 • alternatywnym (rezerwowym) standardzie wymiany danych (pliki xlsx).

Pliki nominacji można złożyć w następujący sposób:

 • wysyłając nominację w formie pliku xml w standardzie edig@s 5.1 przez AS4 (opisy standardów xml oraz xlsx, zostały zamieszczone w plikach do pobrania poniżej),
 • wczytując nominację poprzez portal eBOK - https://ebok.psgaz.pl

Należy pamiętać o tym, że:

 • nominacje należy składać na każde PoD w oddzielnym wierszu (tj. umowa stała, umowa krótkoterminowa),
 • renominacje należy składać tylko na PoD, gdzie występują zmiany wcześniej zatwierdzonych wartości nominacji,
 • informację o wpłynięciu i przetworzeniu nominacji stanowią komunikaty ACKNOW i NOMRES.

W przypadku składania nominacji/renominacji należy zwrócić szczególną uwagę na najczęściej występujące odrzucenia nominacji, ze względu na:

 • niezgodności ze wzorcami plików do składania nominacji,
 • niezgodności w nazwie pliku,
 • przekazanie uszkodzonych plików,
 • błędne wskazanie daty - data w nazwie pliku nie jest zgodna z datą zawartą w pliku,
 • niedostosowanie się do zapisów punktu 23.3.1. IRiESD, zachowania odpowiednich godzin w przekazywanych renominacjach,
 • przekroczenia mocy umownej,
 • nieprawidłowe ID punktu wyjścia,
 • przekazywanie nominacji, renominacji w innym formacie danych niż mówiący o tym zapis IRiESD punkt  23.1.3 OSD (nominacje/renominacje przyjmujemy w liczbach naturalnych),
 • przekazanie nominacji przez osoby nie uwzględnione w załączniku nr 5 (Tabela_1B) do Umowy Dystrybucyjnej.

O dostęp do platformy mogą występować osoby znajdujące się w Załączniku nr 5 tabela 1 B do Umowy Dystrybucyjnej. 

Zlecenia o dostęp należy kierować na adres [email protected], temat wiadomości: Nominacje – nadanie uprawnień. 

W zleceniu należy przekazać informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa ZUD
 • Adres email (powinien być zgodny z treścią Załącznika nr 5 tabela 1 B do UD lub MUD)
 • Dostęp do kafelka ZUD - jeżeli użytkownik ma mieć dostęp do różnych umów (np. ZUD/OSDW), prosimy w tym punkcie o doprecyzowanie.
Uwaga! 

Przekazane hasło aktywacyjne jest ważne przez 24 godziny. Prosimy w tym czasie zalogować się na portal i ustawić własne hasło.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. umożliwia komunikację system-system edig@s 5.1/AS4.

Zgłoszenia dotyczące połączenia komunikacją system-system należy składać na adres: [email protected].

Problemy dotyczące składania nominacji należy zgłaszać na adres mailowy [email protected] lub kontaktować się z Centralną Dyspozycją Gazu tel. 22 667 35 40, 22 667 35 41.

Pytania w zakresie składania nominacji prosimy kierować na adres [email protected].

Problemy związane z działaniem portalu eBOK należy kierować na adres [email protected]

W tytule zgłoszenia proszę o wskazać „NOMINACJA” i dalszy opis problemu.

Pytania dotyczące przygotowania komunikacji z PSG za pośrednictwem komunikacji międzysystemowej system-system (edig@s 5.1/AS4), prosimy kierować na adres [email protected].

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform