Prognozy transportowe OSDW

Prognozy Transportowe - Standard wymiany informacji  

Zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją procesu składania prognoz transportowych i renominacji do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  jest oparta na: plikach xlsx oraz protokole [email protected] 4.0. (wszystkie obowiązujące wzorce plików są do pobrania na stronie).

Format pliku

Należy zwrócić szczególną uwagę na format składania pliku xlsx, którego szczegółowy opis publikujemy w plikach do pobrania

Pliki z prognozami transportowymi/renominacjami można złożyć w następujący sposób:

Odrzucenie prognozy transportowej/renominacji:

W przypadku składania prognoz transportowych/renominacji należy zwrócić szczególną uwagę na najczęściej występujące odrzucenia prognozy, ze względu na:

  • niezgodności ze wzorcami plików do składania prognozy transportowej,
  • niezgodności w nazwie pliku,
  • przekazanie uszkodzonych plików,
  • błędne wskazanie daty - data w nazwie pliku nie jest zgodna z datą zawartą w pliku,
  • niedostosowanie się do zapisów punktu 23.3.1. IRiESD, zachowania odpowiednich godzin w przekazywanych renominacjach,
  • przekroczenia mocy umownej,
  • nieprawidłowe ID,
  • przekazywanie prognozy transportowej w innym formacie danych, a jeżeli mówiący o tym zapis IRiESD punkt  25.6.4 OSDW (prognozy transportowe/renominacje przyjmujemy w liczbach naturalnych),
  • przekazanie prognozy transportowej przez osoby nie uwzględnione w MUD (załącznik techniiczny)

Sytuacje awaryjne

W przypadku braku możliwości złożenia prognozy transportowej/renominacji za pomocą wiadomości e-mail z powodu np. awarii skrzynek e-mail, ZUD powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie (telefonicznie) dyżurnego Dyspozytora Centralnej Dyspozycji Gazu (SG) tel. 22 667 35 40, 22 667 35 41

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie składania prognozy transportowej, prosimy o przekazywanie zgłoszeń na adres [email protected],