Prognozy transportowe OSDW - standard wymiany informacji

Wnętrze stacji gazowej, żółte rury, zawory, nity
Zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją procesu składania prognoz transportowych i renominacji do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jest oparta na:
 • podstawowym standardzie elektronicznej wymiany danych EDI (edig@s 5.1),
 • alternatywnym (rezerwowym) standardzie wymiany danych (pliki xlsx).

Pliki z prognozami transportowymi można złożyć w następujący sposób:

 • wysyłając prognozę w formie pliku xml w standardzie edig@s 5.1 przez AS4 (opisy standardów xml oraz xlsx, zostały zamieszczone w plikach do pobrania poniżej),
 • wczytując prognozę poprzez portal eBOK - https://ebok.psgaz.pl

Należy pamiętać o tym, że:

 • prognozy transportowe należy składać na każde PoD w oddzielnym wierszu (tj. umowa stała, umowa krótkoterminowa),
 • renominacje należy składać tylko na PoD, gdzie występują zmiany wcześniej zatwierdzonych wartości prognoz transportowych OSDW,
 • informację o wpłynięciu i przetworzeniu prognozy transportowej OSDW stanowią komunikaty ACKNOW i NOMRES.

Najczęściej występujące powody odrzucenia prognozy/renominacji:

 • niezgodności ze wzorcami plików do składania prognoz,
 • niezgodności w nazwie pliku,
 • przekazanie uszkodzonych plików,
 • błędne daty – data w nazwie pliku nie jest zgodna z datą zawartą w pliku,
 • niedostosowanie się do zapisów punktu 23.3.1. IRiESD, tj. zachowania odpowiednich przedziałów godzinowych,
 • błędne skonfigurowanie plików xml niezgodnie ze standardem edig@s 5.1,
 • przekroczenie mocy umownej,
 • wysłanie renominacji bez zmienionych wartości,
 • wysyłanie renominacji z modyfikacją wartości dla zamkniętych godzin, 
 • nieprawidłowy numer PoD punktu wyjścia,
 • przekazanie prognozy przez osoby nieupoważnione (Załącznik nr 5 do MUD, załącznik techniczny – Tabela_1B),
 • przekazywanie wartości niezgodnych z pkt 23.1.3 IRiESD (wartości prognozy muszą być wyrażone w liczbach naturalnych). Wartości prognozy wykazane po przecinku nie będą przyjęte.

O dostęp do platformy mogą występować osoby znajdujące się w Załączniku nr 5 tabela 1 B do MUD.

Zlecenia o dostęp należy kierować na adres [email protected], temat wiadomości: Prognoza OSDW – nadanie uprawnień.

W zleceniu należy przekazać informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa OSDW
 • Adres email (powinien być zgodny z treścią Załącznika nr 5 tabela 1 B do MUD)
 • Dostęp do kafelka OSDW - jeżeli użytkownik ma mieć dostęp do różnych umów (np. ZUD/OSDW), prosimy w tym punkcie o doprecyzowanie.
Uwaga! 

Przekazane hasło aktywacyjne jest ważne przez 24 godziny. Prosimy w tym czasie zalogować się na portal i ustawić własne hasło.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. umożliwia komunikację system-system edig@s 5.1/AS4.

Zgłoszenia dotyczące połączenia komunikacją system-system należy składać na adres: [email protected].

Problemy dotyczące składania prognozy transportowej OSDW należy zgłaszać na adres mailowy [email protected] lub kontaktować się z Centralną Dyspozycją Gazu tel. 22 667 35 40, 22 667 35 41.

Pytania w zakresie składania prognoz prosimy kierować na adres [email protected].

Problemy związane z działaniem portalu eBOK należy kierować na adres [email protected].

W tytule zgłoszenia proszę wskazać „PROGNOZA OSDW” i dalszy opis problemu.

Pytania dotyczące przygotowania komunikacji z PSG za pośrednictwem komunikacji międzysystemowej system-system (edig@s 5.1/AS4), prosimy kierować na adres [email protected].

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform