Prognozy transportowe OSDW

Zgodnie z zapisami obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją procesu składania prognoz transportowych i renominacji do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jest oparta na: plikach xlsx oraz protokole [email protected] 4.0 (wszystkie obowiązujące wzorce plików są do pobrania na stronie).
Wnętrze stacji gazowej, żółte rury, zawory, nity

Należy zwrócić szczególną uwagę na format składania pliku xlsx, którego szczegółowy opis publikujemy w plikach do pobrania.

Pliki z prognozami transportowymi/renominacjami można złożyć w następujący sposób:

 • wysyłając prognozę za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: [email protected]
 • wczytując prognozę transportową OSDW poprzez stronę internetową Polskiej Spółki Gazownictwa.

W przypadku składania prognoz transportowych/renominacji należy zwrócić szczególną uwagę na najczęściej występujące odrzucenia prognozy, ze względu na:

 • niezgodności ze wzorcami plików do składania prognozy transportowej,
 • niezgodności w nazwie pliku,
 • przekazanie uszkodzonych plików,
 • błędne wskazanie daty - data w nazwie pliku nie jest zgodna z datą zawartą w pliku,
 • niedostosowanie się do zapisów punktu 23.3.1. IRiESD, zachowania odpowiednich godzin w przekazywanych renominacjach,
 • przekroczenia mocy umownej,
 • nieprawidłowe ID,
 • przekazywanie prognozy transportowej w innym formacie danych, a jeżeli mówiący o tym zapis IRiESD punkt  25.6.4 OSDW (prognozy transportowe/renominacje przyjmujemy w liczbach naturalnych),
 • przekazanie prognozy transportowej przez osoby nie uwzględnione w MUD (załącznik techniczny)

W przypadku braku możliwości złożenia prognozy transportowej/renominacji za pomocą wiadomości e-mail z powodu np. awarii skrzynek e-mail, ZUD powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie (telefonicznie) dyżurnego Dyspozytora Centralnej Dyspozycji Gazu (SG) tel. 22 667 35 40, 22 667 35 41.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie składania prognozy transportowej, prosimy o przekazywanie zgłoszeń na adres [email protected].

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform