Staże

W PSG organizujemy następujące rodzaje staży:

STAŻE DLA NAJLEPSZYCH PRAKTYKANTÓW

odbiorca: uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci uczelni wyższych, absolwenci do 30 roku życia
czas trwania stażu: 1 miesiąc - 12 miesięcy
wynagrodzenie: staże odpłatne
rodzaj zawieranej umowy umowa dwustronna o realizację stażu (PSG – Stażysta)

Warunek:
- wcześniejsze obycie bezpłatnej praktyki w PSG (pozytywna ocena Opiekuna Merytorycznego),
- średnia ocena na koniec roku szkolnego /akademickiego - 4,0
wymagane dokumenty: CV, kwestionariusz, program stażu, dziennik stażu/sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia stażu (lekarz rodzinny) lub odpis orzeczenia lekarskiego (medycyna pracy), podpisanie wymaganych oświadczeń dotyczących ubezpieczenia NNW oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PSG

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

odbiorca: osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy (UP)
czas trwania stażu: 3 miesiące - 12 miesięcy (w zależności od warunków umowy z UP)
wynagrodzenie: staże nieodpłatne (wynagrodzenie wypłacane przez UP zgodnie z zawartą umową o staż)
rodzaj zawieranej umowy umowa o realizację stażu (PSG – Urząd Pracy)
wymagane dokumenty: CV, kwestionariusz, program stażu, dziennik stażu/sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia stażu (lekarz rodzinny) lub odpis orzeczenia lekarskiego (medycyna pracy), podpisanie wymaganych oświadczeń dotyczących ubezpieczenia NNW oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PSG

STAŻE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW UNIJNYCH we współpracy z uczelniami, szkołami, innymi instytucjami

odbiorca: absolwenci szkół ponadpodstawowych
czas trwania stażu: 1 miesiąc - 12 miesięcy (w zależności od warunków umowy ze szkołą, uczelnią lub inną instytucją)
wynagrodzenie: staże nieodpłatne (wynagrodzenie wypłacane przez szkołę, uczelnię lub instytucję zgodnie z zawartą umową o staż)
rodzaj zawieranej umowy umowa dwustronna o realizację stażu (PSG - Uczelnia lub Instytucja) lub umowa trójstronna (PSG - Uczelnia lub Instytucja / Stażysta)
wymagane dokumenty: CV, kwestionariusz, program stażu, dziennik stażu/sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia stażu (lekarz rodzinny) lub odpis orzeczenia lekarskiego (medycyna pracy), podpisanie wymaganych oświadczeń dotyczących ubezpieczenia NNW oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PSG