Praktyki

Umożliwiamy nabycie umiejętności praktycznych uczniom, studentom oraz absolwentom studiów na kierunkach technicznych, zbieżnych z naszą podstawową działalnością.

 

W PSG wyróżniane są następujące rodzaje praktyk:

  • praktyki studenckie (w tym indywidualne) - organizowane we współpracy z uczelnią, na podstawie pisemnego porozumienia o organizacji i prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych lub na podstawie indywidualnych zgłoszeń studentów,
  • praktyki zawodowe (dla uczniów szkół średnich) - organizowane we współpracy ze szkołami patronackimi oraz indywidualnie,
  • praktyki absolwenckie - organizowane dla absolwentów zgłaszających się indywidualnie, odbywane na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką.

PRAKTYKI STUDENCKIE

odbiorca: wyższe uczelnie i instytucje naukowe
czas trwania praktyk: zgodnie z programem praktyk - min. 4 tyg. max 3 m-ce
okres trwania praktyk: całoroczne
miejsce praktyk: Oddział Wsparcia w Warszawie, Oddziały Zakłady Gazownicze
wynagrodzenie: nieodpłatne
kierunek, specjalizacja: kierunki techniczne (inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria środowiska), inne - zgodne z potrzebami Spółki
dodatkowe wymagania: umowa o realizację praktyk (uczelnia - PSG - student, PSG - student)
wymagane dokumenty: CV, polisa NNW, legitymacja studencka, program praktyk, dziennik praktyk/wzór sprawozdania z przebiegu praktyk (o ile funkcjonuje na uczelni), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk (lekarz rodzinny)

PRAKTYKI ZAWODOWE

odbiorca: uczniowie szkół średnich
czas trwania praktyk: 4 tygodnie
okres trwania praktyk: czerwiec-grudzień (szkoły, z którymi jest podpisane porozumienie), praktyki indywidualne – cały rok
miejsce praktyk: Oddział Wsparcia w Warszawie, Oddziały Zakłady Gazownicze
wynagrodzenie: nieodpłatne
kierunek, specjalizacja: technik gazownictwa, inne - zgodnie z potrzebami Spółki
dodatkowe wymagania: podpisanie umowy z praktykantem (praktyki indywidualne)
wymagane dokumenty: CV, polisa NNW, legitymacja uczniowska, program praktyk, dziennik praktyk/wzór sprawozdania z przebiegu praktyk (o ile funkcjonuje w szkole), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk (lekarz rodzinny)

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

odbiorca: absolwenci szkół do 30 roku życia
czas trwania praktyk: min. 4 tygodnie, max. 3 miesiące
okres trwania praktyk: cały rok
miejsce praktyk: Oddział Wsparcia w Warszawie, Oddziały Zakłady Gazownicze
wynagrodzenie: nieodpłatne
kierunek, specjalizacja: kierunki techniczne (inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria środowiska), inne - zgodnie z potrzebami Spółki
dodatkowe wymagania: umowa o praktykę absolwencką (PSG-Absolwent)
wymagane dokumenty: CV, polisa NNW, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk (lekarz rodzinny)