Praktyki

Umożliwiamy nabycie praktycznych umiejętności przyszłym technikom gazownictwa oraz studentom i absolwentom studiów na kierunkach technicznych zbieżnych z naszą podstawową działalnością.