Praktyki

W PSG organizujemy następujące rodzaje praktyk:

PRAKTYKI STUDENCKIE

odbiorca: studenci uczelni wyższych, z którymi PSG podpisała porozumienie o współpracy oraz na podstawie indywidualnych zgłoszeń studentów
czas trwania praktyk: 4 tygodnie – 12 miesięcy zgodnie z programem praktyk
wynagrodzenie: praktyki nieodpłatne
rodzaj zawieranej umowy: umowa dwustronna lub trójstronna o realizację praktyk (uczelnia - PSG - student, PSG - student)
wymagane dokumenty: CV, kwestionariusz, legitymacja studencka, program praktyk, dziennik praktyk/sprawozdanie z przebiegu praktyk, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk (lekarz rodzinny) lub odpis orzeczenia lekarskiego (medycyna pracy), podpisanie wymaganych oświadczeń dotyczących ubezpieczenia NNW oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PSG

PRAKTYKI ZAWODOWE

odbiorca: uczniowie szkół ponadpodstawowych, z którymi PSG podpisała porozumienie o współpracy oraz na podstawie indywidualnych zgłoszeń uczniów
czas trwania praktyk: 4 tygodnie zgodnie z programem praktyk
wynagrodzenie: praktyki nieodpłatne
rodzaj zawieranej umowy: umowa dwustronna o realizację praktyk ze szkołą lub praktykantem
wymagane dokumenty: CV, kwestionariusz, legitymacja uczniowska, program praktyk, dziennik praktyk/sprawozdanie z przebiegu praktyk, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk (lekarz rodzinny) lub odpis orzeczenia lekarskiego (medycyna pracy), podpisanie wymaganych oświadczeń dotyczących ubezpieczenia NNW oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PSG

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

odbiorca: absolwenci szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych do 30 roku życia
czas trwania praktyk: 4 tygodnie – 3 miesiące
wynagrodzenie: praktyki nieodpłatne
rodzaj zawieranej umowy: umowa dwustronna o realizację praktyk absolwenckich (PSG-Absolwent)
wymagane dokumenty: CV, kwestionariusz, program praktyk, dziennik praktyk/sprawozdanie z przebiegu praktyk, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk (lekarz rodzinny) lub odpis orzeczenia lekarskiego (medycyna pracy), podpisanie wymaganych oświadczeń dotyczących ubezpieczenia NNW oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PSG

PRAKTYKI REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW UNIJNYCH we współpracy ze szkołami i innymi instytucjami

odbiorca: uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci uczelni wyższych lub innych instytucji
czas trwania praktyk: 1 miesiąc - 12 miesięcy (w zależności od warunków umowy ze szkołą lub inną instytucją)
wynagrodzenie: staże nieodpłatne (wynagrodzenie wypłacane przez szkołę lub instytucję zgodnie z zawartą umową o praktykę)
rodzaj zawieranej umowy: umowa dwustronna lub trójstronna o realizację praktyki ze szkołą, instytucją w ramach programów unijnych (instytucja-PSG-uczeń, instytucja-PSG, PSG-uczeń)
wymagane dokumenty: CV, kwestionariusz, program praktyk, dziennik praktyk/sprawozdanie z przebiegu praktyk, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk (lekarz rodzinny) lub odpis orzeczenia lekarskiego (medycyna pracy), podpisanie wymaganych oświadczeń dotyczących ubezpieczenia NNW oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PSG