Przydatne informacje

Infografika przedstawiająca proces wydobycia ropy i gazu ziemnego i drogę do końcowych klientów

Dowiedz się:

 • co należy do Twoich obowiązków
 • jakie masz realizować zadania
 • z kim pracować
Pracuj:
 • jakbyś był pracownikiem
 • jakby od wyników Twojej pracy zależała Twoja przyszłość w naszej firmie
Utrzymuj i dbaj:
 • o dobre relacje z Opiekunem Merytorycznym i innymi pracownikami
Zgłaszaj:
 • pomysły
 • inicjatywy
 • problemy
Pokaż się:
 • od najlepszej strony
 • jako osoba zaangażowana, sumienna, pracowita

 • Proszę opowiedzieć o sobie.
 • Jakie są Twoje słabe/mocne strony?
 • Jak spędzasz wolny czas?
 • Jakie są Twoje zainteresowania, hobby?
 • Bardziej odpowiada Ci praca w grupie, czy samodzielna?
 • Jakie sytuacje Cię stresują?
 • Jakie masz doświadczenie zawodowe (odbyte praktyki, staże, kursy, szkolenia, wolontariat, udział w projektach)?
 • Jakie są Twoje szczególne umiejętności?
 • Jakie są Twoje największe osiągnięcia?
 • Co było dotąd dla Ciebie największym wyzwaniem?
 • Jak widzisz swoją przyszłość zawodową?
 • Jakie umiejętności zawodowe chcesz doskonalić? Dlaczego?
 • Jakie są Twoje plany zawodowe?
 • Co motywuje Cię do działania?
 • Co chciałbyś/abyś wiedzieć na temat praktyki/stażu w naszej firmie?

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform