Stacja badawcza PSG

Stacja badawcza Polskiej Spółki Gazownictwa w Bielanach Wrocławskich to pierwsza w Polsce badawcza stacja gazowa pracująca w układzie czynnej sieci dystrybucyjnej.
Wnętrze stacji badawczej PSG, żółte rury, zawory, nity
Stacja umożliwia prowadzenie badań nad urządzeniami związanymi z szeroko pojętą techniką gazowniczą i pomiarową w warunkach rzeczywistych pracy sieci gazowej. PSG jako największy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego, ze względu na skalę działalności oraz swoją rolę w zakresie odpowiedzialności za rozwój oraz bezpieczną i efektywną eksploatację sieci gazowej, w szczególny sposób dąży do wykorzystywania najnowszych rozwiązań nauki i techniki dla optymalnego realizowania procesów związanych z jej podstawową działalnością operacyjną.
Informujemy, iż Polska Spółka Gazownictwa świadczy usługę udostępnienia stacji badawczej w Bielanach Wrocławskich podmiotom zewnętrznym, w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub testowych w warunkach rzeczywistych pracy sieci gazowej.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania stacji badawczej PSG w Bielanach Wrocławskich oraz jego załącznikami.

Uwaga: od 1 kwietnia 2021 roku nowa cena za usługę. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do niej podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia w/w. usług udzielane są po wysłaniu zapytania i danych kontaktowych zainteresowanego na dedykowany adres e-mailowy [email protected].

Nazwa usługi Cena netto za usługę za miesiąc (w zł)
Udostępnienie stacji badawczej 19 151,00