Stacja badawcza PSG

Stacja badawcza Polskiej Spółki Gazownictwa w Bielanach Wrocławskich to pierwsza w Polsce badawcza stacja gazowa pracująca w układzie czynnej sieci dystrybucyjnej. Stacja umożliwi prowadzenie badań nad urządzeniami związanymi z szeroko pojętą techniką gazowniczą i pomiarową w warunkach rzeczywistych pracy sieci gazowej. PSG jako największy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego, ze względu na skalę działalności oraz swoją rolę w zakresie odpowiedzialności za rozwój oraz bezpieczną i efektywną eksploatację sieci gazowej, w szczególny sposób dąży do wykorzystywania najnowszych rozwiązań nauki i techniki dla optymalnego realizowania procesów związanych z jej podstawową działalnością operacyjną. 

Informujemy, iż Polska Spółka Gazownictwa świadczy usługę udostępnienia stacji badawczej w Bielanach Wrocławskich podmiotom zewnętrznym, w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub testowych w warunkach rzeczywistych pracy sieci gazowej.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania stacji badawczej PSG w Bielanach Wrocławskich oraz jego załącznikami.

Cennik udostępniania stacji badawczej PSG znajduje się pod niniejszym linkiem.