Regulamin współpracy B+R+I

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wdrożyła Regulamin współpracy badawczo-rozwojowej i innowacyjnej PSG sp. z o.o. z jednostkami zewnętrznymi w celu zachowania niezależności, bezstronności i transparentności w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w PSG sp. z o. o. z jednostkami zewnętrznymi.
Regulamin obejmuje zasady zgłaszania się podmiotów zewnętrznych do PSG z ofertami projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz określa zasady wyboru projektów do realizacji, współpracy i rozliczeń.

PSG prowadzi prace nad ogłoszeniem naboru. Informacja pojawi się wkrótce.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform