Obszary dystrybucyjne

Zgodnie z zapisem w punkcie 6.5.2. IRiESD, zamieszczamy poniżej podział systemu dystrybucyjnego na obszary dystrybucyjne.