Opis nieruchomości:

Niezabudowana działka gruntu nr ewid. 498/1 o pow. 500 m2 zlokalizowana w miejscowości Umieszcz, gm. Tarnowiec.

Działka ma kształt prostokąta i jest porośnięta trawą. Od strony zachodniej przylega do drogi polnej nieutwardzonej, a z pozostałych stron do terenów rolniczych. Na działce znajduje się przyłącz elektryczny, nie będący własnością PSG.

Nieruchomość objęta jest postępowaniem scaleniowym. Dział III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zawiera wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów w miejscowości Umieszcz.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform