DLA MEDIÓW • 16 lutego 2021

Zakończyliśmy wartą ponad 21 mln zł gazyfikację miasta i powiatu Bielsk Podlaski

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła wartą ponad 21 mln zł gazyfikację miasta i powiatu Bielsk Podlaski. Po ponad dwóch latach intensywnych prac budowlanych mieszkańcy tego terenu mogą już korzystać z sieci gazowej.
Elementy stacji gazowej (żółte rury, manometry), w tle zachmurzone niebo i zachodzące słońce
Projekt „Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski” został zrealizowany przez Polską Spółkę Gazownictwa z udziałem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pod koniec 2020 roku zakończono procedury odbioru inwestycji, co umożliwiło złożenie w styczniu 2021 roku wniosku o płatność końcową w związku z udzielonym dofinansowaniem. PSG przeznaczyła na tę inwestycję ponad 21 mln zł, z czego ponad 5,7 mln zł pochodziło z dotacji UE. Realizacja projektu bez wsparcia ze środków UE nie byłaby możliwa.

Efektem realizacji projektu jest ponad 25 km gazociągów oraz dwie stacje gazowe. W pierwszej fazie prac wybudowano gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia o długości 15,87 km relacji Wyszki – Bielsk Podlaski oraz dwie stacje gazowe: w m. Wyszki o przepustowości 10 000 m³/h oraz w m. Bielsk Podlaski o przepustowości 5000 m³/h. Następnie na terenie Bielska Podlaskiego wybudowano sieć rozdzielczą o długości ponad 9,3 km. 

Realizacja inwestycji przynosi korzyści w wymiarze środowiskowym, ekonomicznym oraz społeczno-gospodarczym. Przede wszystkim umożliwia mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski i powiatu bielskiego ogrzewanie domów gazem ziemnym, ale także poprzez znaczne ograniczenie stosowania paliw stanowiących źródło niskiej emisji poprawia stan środowiska naturalnego, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne oraz stwarza lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w tym rejonie. Realizacja inwestycji strategicznej to również rozwój infrastruktury gazowej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid. Zakończona inwestycja wpisuje się w kierunki i cele polityki energetycznej państwa. 

Finalizacja tego przedsięwzięcia obrazuje konsekwentne i realne działania inwestycyjne Polskiej Spółki Gazownictwa w rozwój terenów, które czekały na gazyfikację od dziesięcioleci. PSG wdraża w życie bardzo rozbudowany plan gazyfikacji tzw. białych plam, czyli rejonów w całym kraju, gdzie gaz do tej pory nie docierał.
Polska Spółka Gazownictwa, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, to lider na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Spółka zatrudnia ok. 11,5 tys. pracowników. Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, bezpieczny oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości około 193 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce, poprzez którą dostarcza rocznie ponad 11,5 mld m³ paliwa gazowego do ponad 7,2 mln Klientów. 

Polska Spółka Gazownictwa jest też największym beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu. Strategicznym celem Spółki jest maksymalizacja dofinansowania ze środków UE na realizację projektów inwestycyjnych oraz efektywne wykorzystanie dotacji na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową.Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform